ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
13.12.2017

 

08.12.2017 tarih ve 30264 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik enstitü web sayfası "yönetmelikler" kısmında güncellenmiştir. 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği