TR | EN
Tezlerin Türkçe dışında başka dille yazılmasına ilişkin Üniversite Senato Kararı
25.10.2018

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin yönetmelikte yapılan "Tezlerin Türkçe dışında başka dille yazılmasına" ilişkin değişiklik:

Lisansüstü tez yazım ve tez sınavı dili

MADDE 53 – (1) Lisansüstü tezler,  Türkçe veya danışmanının önerisi, anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığının onayı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Türkçe dışında başka bir dil ile yazılabilir. Yabancı dil ile eğitim yapan programlarda ilgili yabancı dilde yazılır. Türkçe-yabancı dil programlarda ise tez ilgili yabancı dilde yazılabilir. Yabancı dil ile eğitim yapan programlarda tez savunma sınavının hangi dilde yapılacağına jüri karar verir.