Yönetim Kurulu

                                                                                         Enstitü Yönetim Kurulu

                                                                                                               Başkan

                                                                                               Prof. Dr. Nurullah UÇKUN

                                                                                                       Enstitü Müdürü 

                                                                                              E-posta: nuckun@ogu.edu.tr

                                                                                                Tel: 0(222) 239 3750 /1302

 

Doç. Dr. Tunga BOZDOĞAN

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Tel: 0(222)239 37 50/1306

Dr. Öğr. Üyesi Barış DEMİRCİ

Enstitü Müdür Yardımcısı

Tel: 0(222)2393750/1308

Üye

Prof.Dr. Yaşar SARI

Üye

         Prof.Dr. Erdoğan BOZ     

      Üye     

      Dr.Öğr.Ü. M.Naci KULA