Formlar

FORMLAR

BAŞVURU FORMLARI

 

 

SBE-BS-03

Özel Öğrenci Başvuru Formu

SBE-BS-04

Yatay Geçiş Başvuru Formu

 

DOKTORA FORMLARI

SBE-DR-01

Yeterlik Jüri Önerisi

SBE-DR-02

Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınav Tutanağı

SBE-DR-03

Yeterlik Sınav Başarı Tutanağı

SBE-DR-04

Tez İzleme Komitesi Jüri Önerisi

SBE-DR-05

Tez Önerisi Savunma Tutanağı ve Doktora Tez Öneri Planı

SBE-DR-06

Tez Öneri/İzleme Bilgi Formu

SBE-DR-07

Tez İzleme Başarı Değerlendirme Tutanağı

SBE-DR-08

Tez Savunma Jüri Önerisi

SBE-DR-09

Tez Savunma Sınav Tutanağı

SBE-DR-10

Tez Savunma Sınav Tutanağı (2.Kez)

SBE-DF-10

Tez Kontrol/Onay Formu

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

SBE-YL-01

Tez Önerisi ve Tez Öneri Planı

SBE-YL-02

Tez Savunma Jüri Önerisi 

SBE-YL-03

Tez Savunma Sınav Tutanağı

SBE-YL-04

Tez Savunma Sınav Tutanağı (2.Kez)

SBE-DF-10 Tez Kontrol/Onay Formu

SBE-OU-04

Danışman Tez Teslimi (Öğretim Üyeleri İçin)

SBE-OU-05

Tez Değerlendirme Raporu (Öğretim Üyeleri için)

 

 

TEZ TESLİM FORMLARI

SBE-TT-01

Tez Onay Sayfası 

SBE-TT-02

Danışman Onayı

SBE-TT-03

Tez Teslim Kontrol Listesi

SBE-TT-05

Kompakt Disk ve Tez Veri Giriş İzin Formunun Hazırlanması

SBE-DF-10 Tez Kontrol/Onay Formu

 

 

DİĞER FORMLAR

SBE-DF-01

Akademik İzin

SBE-DF-02(a/b)

Danışman Değişikliği(DERS/TEZ)

SBE-DF-03

Ders Saydırma

SBE-DF-04

Diğer Ün.Ders Alma

SBE-DF-05

İlişik Kesme

SBE-DF-06

Kayıt Sildirme

SBE-DF-07

Mazeret Sınavı

SBE-DF-10 Tez Kontrol/Onay Formu

 

 

SBE-OU-01

Ders Bilgi Formu-TR (Öğretim Üyeleri için)

SBE-OU-02

Ders Bilgi Formu-EN (Öğretim Üyeleri için)

SBE-OU-03

Ders Telafi (Öğretim Üyeleri için)

SBE-OU-04

Danışman Tez Teslimi (Öğretim Üyeleri için)

ESOGÜ-YDÖBF

  Yeni Ders Önerisi Başvuru Formu(Öğretim Üyeleri için)

 

 

ASKERLİK FORMLARI

SBE-AS-01

Askerlik Tecil İptali

SBE-AS-02

Akademik İzin Çözdürme

SBE-DF-01

Akademik İzin