TR | EN
KAYIT DONDURMA (AKADEMİK İZİN) İLE İLGİLİ DUYURU
8.04.2020

ÖĞRENCİLERİMİZE 2019-2020 BAHAR YARIYILI

KAYIT DONDURMA (AKADEMİK İZİN) İLE İLGİLİ DUYURU

 

Bilindiği üzere COVID-19 Salgını Önlemleri Kapsamında 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında örgün eğitime ara verilmiş olup, Enstitümüzde de teorik dersler, uzaktan eğitim yöntemiyle DYS üzerinden rütülmektedir.

Yükseköğretim Kurulu 31.03.2020 tarihli yazısı ile Kayıt Dondurma ile ilgili bazı kararlar almıştır. Bu Kararlar çerçevesinde Üniversitemiz Senatosu uygulama esaslarını belirlemiştir.

Buna göre;

1- Kayıt Dondurma (Akademik izin) hakkından sadece 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında ders kaydı yaptıran öğrenciler yararlanabilecektir.

2- Kayıt Dondurma (Akademik izin) başvuruları 24.04.2020 tarihine kadar Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci tarafından yapılacaktır.

3- AKADEMİK İZİN BAŞVURUSU İÇİN Öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi Modülünün Talepler sayfasından akademik izin taleplerini bildirecektir. OGUBS girişi için (TIKLAYINIZ)

4- Akademik İzin başvuru takvimi bittikten sonra başvurular ilgili Kurullarca değerlendirilerek Öğrenci Bilgi Sistemine işlenecektir. Ayrıca web sayfamızdan başvuruların sonucu, öğrenci numaraları ile ilan edilecektir.

 

Sağklı nler dileriz.

 

ESOGÜ SENATOSU UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

KARAR:1-Yeni Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlı olmak üzere önlisans, lisans ve lisansüstü programların da kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilere uygulanacak YÖK kararları ile ilgili esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesine, başvuruların 24.04.2020 tarihine kadar yapılmasına ve başvuruların ilgili Akademik Birimin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasına oybirliği ile;

Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Akademik İzin Taleplerine İlişkin Esaslar

 

1.    Önlisans ve lisans programlarında kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilere talep etmeleri halinde,

COVID-19 salgını nedeniyle 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında bir yarıyıl, Yıllık eğitim yapılan Fakülteler ve Yabancı Diller Yüksekokulunda ise 2019-2020 eğitim öğretim yılı için akademik izinli sayılacaklardır. Akademik izin verilen süreler azami süreden sayılmayacaktır.

2. Lisansüstü programlarda akademik izin, süre uzatma ve mezuniyet işlemleri 2019-2020 öğretim

yılı bahar yarıyılı ile sınırlı kalması şartıyla aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

 

a) Ders aşamasında olup, 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında ders kaydı yaptıran lisansüstü öğrencileri ile Tez Önerisi Dersine kayıt yaptıran doktora öğrencileri talep etmeleri halinde, COVID-19 salgını nedeniyle 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında bir yarıyıl akademik izinli sayılacaktır. Akademik izin verilen süreler azami süreden sayılmayacaktır.

 

b) 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında Uzmanlık Alan Dersi ve Yüksek Lisans Tez Çalışması/Doktora Tez Çalışması derslerine kayıt yaptıran tez aşamasında ve azami süresi dolmayan lisansüstü öğrencilerinin talepleri halinde ve danışmanının;

 

i. “Öğrencinin tezine konu, nitelik ve mahiyeti itibariyle uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunduğuna dair” görüş bildirmesi durumunda öğrencinin tez döneminde öğretimine devam edebilmesi hususu ve

 

ii. “Öğrencinin tezine konu, nitelik ve mahiyeti itibariyle uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunmadığına dair” görüş bildirmesi durumunda öğrenciye 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında akademik izin verilmesi hususu

 

Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversitemiz Yönetim Kurulunca değerlendirilecektir.

 

c) 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında Uzmanlık Alan Dersi ve Yüksek Lisans Tez Çalışması/Doktora Tez Çalışması derslerine kayıt yaptıran tez aşamasında ve azami süresi biten lisansüstü öğrencilerinin azami sürelerine, örgün eğitime verilen aranın başladığı 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitime verilecek ara kadar süre eklenecek, bunun için öğrenci veya danışmanından başvuru istenmeyecektir.

 

d) Doktora yeterlik yazılı ve sözlü aşamalarını başarmamış, 2019-2020 bahar yarıyılında Doktora Yeterlik Dersine kayıt yaptırıp hem yazılı hem sözlü aşamalarından yeterlik sınavına girecek doktora öğrencilerinin, COVID-19 salgınının etki süreci nedeniyle gözetimli yazılı sınavları yapılamayacağından Doktora Yeterlik Sınavları ertelenerek 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında akademik izinli sayılacak, bunun için öğrenci veya danışmanından başvuru istenmeyecektir.

 

Örgün eğitim-öğretime ara verilen 16 Mart 2020 tarihinden önce veya yapıldığı takdirde uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile tez savunma sınavına girip başarılı olan ve mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan lisansüstü öğrencilerinin ciltlenmiş en az üç nüsha tezini ve mezuniyet için gerekli diğer belgelerini teslimi COVID-19 salgınının etki süreci geçene kadar ertelenecektir. Öğrencilere teslim işlemleri için COVID-19 salgınının etki sürecinin sona ereceği tarih itibariyle bir ay süre verilecektir. Öğrencinin talebi halinde bu süre Enstitü Yönetim Kurulunca en fazla bir ay daha uzatılabilecektir. En az üç nüsha tezin ve mezuniyet için gerekli diğer belgelerin Enstitüye tesliminden sonra mezuniyet işlemleri yapılacaktır.