TR | EN
ESOGÜ UZEM ÜZERİNDEN UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ SINAV İLKELERİ
28.05.2020

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN ESOGÜ UZEM ÜZERİNDEN UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ SINAV İLKELERİ

1-  Bu ilkeler, YÖK’ün 19.03.2020 tarih ve E.22344 sayılı yazısı uyarınca COVID-19 salgını nedeniyle 2019-2020 bahar yarıyılında yüz yüze eğitim-öğretime ara verilip uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle hazırlanmıştır.

2-  Bu ilkeler Lisansüstü programlardaki Yüksek Lisans/Doktora Tez Savunma, Doktora Tez Önerisi Savunma, Doktora Yeterlik Sözlü aşaması ve Tez İzleme Sınavları için olup, COVID-19 salgını süresince yüz yüze eğitim-öğretime ara verilen 2019-2020 bahar yarıyılı sınavları için geçerlidir.

3-  Öğrencinin tez çalışması laboratuvar/arazi/saha çalışması gibi uygulama gerektiren bir konuda ise, 2020 yılı 1. Tez İzleme Sınavlarında öğrenci 2019-2020 Bahar yarıyılında öğretime ara verilmeden önceki (10.2.2020-15.03.2020 tarihleri arasındaki) sürede tezi ile ilgili çalışmaları üzerinden değerlendirilir.

4-  Bu sınavlar ESOGÜ UZEM üzerinden çevrimiçi yapılır. Sınavlar hafta içi ve 09.00-16.30 saatleri arasında, Enstitüden alınacak sınav randevusunda belirlenen gün ve saatte yapılır.

   5-  Çevrimiçi sınavın yapılabilmesi için, öğrenci, danışman ve jüri üyelerinin her biri sınavdan önce aşağıdaki teknik altyapıyı sağlamış olmalıdır.

a) Video konferansa katılacak danışman, öğrenci ve jüri üyelerinin sınava katılacakları ortamlarında sağlıklı bir internet bağlantısı olmalıdır. (Internet bağlantısı yoksa bilgisayara bir akıllı telefon aracılığı ile internet sağlanması alternatif yoldur.)

b) Video konferansa katılacak danışman, öğrenci ve jüri üyelerinin kullanacağı bilgisayarları çalışır durumda kamera, mikrofon ve ses sistemine sahip olmalıdır.

6-  Çevrimiçi yapılan sınavın video konferans kaydı danışman tarafından başlatılır. Sınav sonunda Danışman ve TİK/Jüri Üyeleri sınav sonucu hakkındaki kanaatlerini “Başarılı” veya “Başarısız” (Tez Önerisi ve Tez Savunma sınavında “kabul”, “red” veya “düzeltme”) olarak beyan eder. Kayıt işlemi beyanların sonunda danışman tarafından sonlandırılır.

7-  Video konferans sadece ESOGÜ UZEM tarafından kayıt altına alınır, öğrenci, Danışman ve Komite/Jüri Üyeleri tarafından her ne suretle olursa olsun kayıt altına alınamaz, saklanamaz, sosyal medya dâhil hiçbir kanaldan dağıtılamaz, paylaşılamaz ve sair surette hiçbir şekilde kullanılamaz. Bunun aksine davranılması durumunda tüm sorumluluk Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ihlali yapan kişi/kişilerdedir.

8-  Sınav sonrasında öğrencinin, ESOGÜ UZEM'e gönderdiği Lisansüstü Sınavlar Video Konferans Talep Formu ESOGÜ UZEM tarafından Enstitüye e-posta üzerinden gönderilir. Sınavın video konferans kaydı bağlantısı (link) ESOGÜ UZEM tarafından bir buçuk yıl süreyle saklanır.

9-  Bu ilkeler, 2. Maddede belirtilen sınavları Uzaktan çevrimiçi yapacak danışman ve öğrenci ile sınava katılacak jüri/komite üyelerinin tamamı için geçerlidir. Tüm katılımcılar bu ilkeleri kabul etmiş olarak ve bu ilkelere uyarak sınavı yürütürler.

        10- Bu İlkelerde hüküm bulunmayan durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.

_________________________________________________________________

 

UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ SINAVLARLA İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Sınav tarihi Enstitüden en geç sınavın yapılmasının planlandığı ayın bir önceki ayın 15.gününe kadar alınmalıdır.

2- Sınavdan en az birkaç gün öncesinde öğrenci, danışman ve jüri üyelerinin her birinin aşağıdaki teknik altyapıyı sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmesi gerekmektedir:

a) Video konferansa katılacak danışman, öğrenci ve jüri üyelerinin sınava katılacağı ortamlarında sağlıklı bir internet bağlantısı olmalıdır (Internet bağlantısı yoksa bilgisayara bir akıllı telefon aracılığı ile internet sağlanması alternatif yoldur.)

b) Video konferansa katılacak danışman, öğrenci ve jüri üyelerinin kullanacağı bilgisayarlarının çalışır durumda kamera, mikrofon ve ses sistemine sahip olması gerekmektedir.

3- Sınavdan yeterli bir süre önce öğrenci, danışman ve jüri üyelerinin Video Konferans Kullanım Kılavuzunu incelemesi tavsiye olunur. Ayrıca gerekli görülürse, ilgililerin sınav günü için kılavuzun çıktısını yanlarında bulundurmaları tavsiye olunur.
4- Tüm bunları yaptıktan sonra  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca07_RD8nzxo0swSGNadkphvSno_KV0R_aslJWAHrblbUQAg/viewform web adresine girerek ESOGÜ UZEM "Lisansüstü Sınavlar Video Konferans Talep Formunun"  doldurulması ve sınavöncesi giriş yapılarak sistemin kontrol edilmesi önemle rica olunur.
5- Sistemin nasıl kullanılacağını belirten video linki için 
https://www.youtube.com/watch?v=cuU7jMFIV6I#action=share adresine tıklayınız.

 

UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖNERİSİ, DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ İZLEME SINAVI SÜRECLERİ

1- Öğrenci; Tez Önerisi Raporu Sunuş (Form-06 için tıklayınız) Formu ile Tez İzleme Toplantısı Başvurusu (Form-07 için tıklayınız) Formunu doldurup, imzalar ve danışmanının e-postasına gönderir.

2- Danışman; Tez Önerisi Savunma ve Tez İzleme Toplantısı (TİK) için tarih ve saatini öğrenci ve Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeleri ile uzaktan iletişim kurarak belirler. Belirlenen gün-saat bilgisini SBE Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimine işletmek üzere, sosbilenst@tm.ogu.edu.tr gönderilir. Doktora için dahili tel: 1311’e bilgi verilir. Belirlediği gün-saat Enstitü Sınav Randevusu Takvimine uygun ise bu tarih-saat bilgisini öğrencinin e-posta üzerinden imzalı olarak gönderdiği Tez Önerisi için DR-Form-06, TİK Toplantısı için DR-Form-06 imzalanıp, Anabilim Dalı Başkanına da imzalatarak EBYS üzerinden Enstitüye iletir.

Danışman Sınavın, Toplantının  ESOGÜ UZEM üzerinden yapılabilmesi için yukarıdaki evraklara ek olarak aşağıdaki tabloda yer alan bilgileri eksiksiz olarak doldurup sosbilenst@tm.ogu.edu.tr adresine gönderir ve 1311’e bilgi verir.

Doktora Öğrencileri İçin Tez Önerisi ve TİK Toplantı Öneri Formu (Form 1)

Statüsü

Adı Soyadı

Kurum

Cep Telefon No

e-posta adresi

Öğrenci

 

 

 

 

Danışman

 

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Form 1           

3- Öğrenci; Video Konferans Talep Formunu (Form için TIKLAYINIZ) doldurarak uzaktan çevrimiçi sınav başvuru randevusunu kesinleştirir. (Bu forma danışmanınızdan almış olduğunuz sınav tarihi ve saat bilgisini giriniz.)
4- Enstitü; EBYS aracılığı ile ulaşan Tez Önerisi Sınav, Tez İzleme Sınav başvurusunu Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşür, onaylanan sınav tarihi Enstitü web sayfasında Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimi’nde ilan edilir.

5- Danışman;  ESOGU UZEM tarafından video konferans için tanımlanarak, Danışman ve Öğrenciye sınav tarihinden bir hafta öncesinde gönderilecek olan “Enstitü Sınavları” dersinin aktiflendiği bilgisini Jüri üyelerine e-posta ile bildirir.

6- Çevrimiçi Sınav;

a) EYK Kararıyla onaylanıp Enstitü web sayfasında sınav takviminde ilan edilen günde ve saatte Tez Önerisi Sınavı, Tez İzleme Toplantısı ESOGÜ UZEM üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Sınavın/Toplantının muhatapları olan danışman, öğrenci ve jüri üyeleri kendi ortamlarında sınava katılır. Aynı ortamda birden fazla muhatap sınava iştirak edemez.

b) Danışman, Öğrenci ve Jüri Üyeleri uzaktan sınava katılmak için ESOGÜ UZEM Çevrimiçi Sınav Rehberi’nde(Rehber için TIKLAYINIZ) belirtildiği şekilde video konferans sistemine sınav için giriş yaparlar. (Sınav anında aksaklık yaşanmaması için sınav tarihinden birkaç gün önce sisteme giriş yapılarak test edilmesi gerekir.) 

c) Hazırlıklar tamamlandıktan sonra danışman video kaydını başlatır.

d) Sınav/toplantı sonunda kayıt kapatılmadan Danışman ve TİK Üyeleri sınav sonucu hakkındaki kanaatlerini Kabul”, "Düzeltme" veya “Red” olarak beyan eder. Beyanların sonunda danışman tarafından kayıt işlemi sonlandırılır.

e) TİK Üyeleri ayrıca sınava/toplantıya alınan öğrencinin bilgilerini (Adı Soyadı ve Anabilim Dalı), sınav/toplantı sonucu hakkındaki kanaatlerini Kabul”, "Düzeltme" veya “Red” olarak beyan eder. Sınavın/toplantının “COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapıldığını” belirten raporlarını e-posta aracılığı ile danışman öğretim üyesine iletir.

7- Danışman; çevrimiçi sınavın/toplantının sona ermesiyle birlikte, Tez İzleme Komitesi Tez Önerisi Savunma Tutanağını (SBE-DR-05 / Form için TIKLAYIN)Tez İzleme Başarı Tutanağı (SBE-DR-07/ Form için TIKLAYIN) doldurur ve “Sınav/Toplantı COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapılmıştır” açıklamasını Formun üzerine yazar. TİK Üyelerinin e-posta üzerinden gönderdikleri sınav/toplantı hakkındaki raporları ile diğer eklerle birlikte Sınav/Toplantı Tutanağını en geç 3 gün içinde Enstitüye EBYS üzerinden teslim eder.

8- Sınav/Toplantı sürecinde web sayfasına ulaşılamadığı/teknik sorunlar yaşandığı sınavın tekrar planlanmasını gerektiren durumlar için yönetim kurulu kararı aranmaz. Yeni sınav/toplantı gün-saat bilgisinin belirlenmesi konusunda Danışman, öğrenci ve Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeleri ile uzaktan iletişim kurarak belirlenen tarihi SBE Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimine işletmek üzere, sosbilenst@tm.ogu.edu.tr  adresine gönderir ve Dahili Tel: 1311 ile iletişime geçer.

9- Süreç boyunca öğrenci-komite üyeleri-danışman iletişimleri ile iş ve işlemler yüzyüze yapılmayacaktır.

FORM 1 - TEZ ÖNERİSİ VE TİK TOPLANTI ÖNERİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

FORM-1: Doktora Öğrencileri İçin Tez Önerisi ve TİK Toplantı Öneri Formu

Statüsü

Adı Soyadı

Kurum

Cep Telefon No

e-posta adresi

Öğrenci

 

 

 

 

Danışman

 

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Form 1

FORM 2 - VİDEO KONFERANS TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

VİDEO KONFERANS TALEP FORMU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne

 

 

………………………………………………………………. Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisiyim …../……/2020 tarihinde, saat …….....’de ESOGÜ UZEM üzerinden uzaktan çevirimiçi olarak yapılacak olan aşağıda belirttiği sınava katılmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim

Öğrenci No

Adı

Soyadı

Anabilim Dalı

Programı

Sınav Tipi

 

 

 

 

 

 

Tik Toplantısı 

 

 

 

 

 

Tez Önerisi   

 

 

 

 

 

Tez Savunma 

Form 2

FORM 3 - ESOGÜ UZEM LISANSÜSTÜ SINAVLAR VİDEO KONFERANS TALEP FORMU

UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA / SANATTA YETERLİK TEZ SAVUNMA SINAVI SÜRECİ

1- Öğrenci; Tez Savunma Sınavı Başvurusu için (Tez Şekilsel Kontrol Listesi (Öğrenci İçin) /Form-4 için TIKLAYIN) Formunu doldurup imzalar, tezin bir örneğini de ekleyerek danışmanının e-postasına gönderir.

2- Danışman; Öğrenciden gelen Tezi uygun bulmuşsa, (Tez Kontrol ve Orijinallik Raporu Alınması Başvuru Formunu (SOSBİLENS.YL-DR / Form için TIKLAYIN) doldurup imzalar ve Tez Şekilsel Kontrol Listesi ile tezin bir örneğini ekleyerek Enstitünün sosbilenst@tm.ogu.edu.tr  adresine gönderir ve Yüksek Lisans için 1307 Doktora/Sanatta Yeterlik için 1311 nolu telefonları arayarak bilgi verir.

3- Enstitü; Danışman öğretim üyesinden gelen tezin şekilsel kontrolünü yapar şekilsel hatalar varsa danışman ve öğrenciye düzeltilmek üzere e-posta üzerinden iade eder. Şekilsel kontrolünde bir hata yoksa Tezin benzerlik oranlarını gösteren Orijinallik Raporunu alır ve danışmanın e-postasına gönderir.

4- Danışman; Tez Savunma Sınavı tarih ve saatini öğrenci ve önereceği Jüri Üyeleri ile uzaktan iletişim kurarak belirler. Belirlenen gün-saat bilgisini SBE Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimine işletmek üzere, sosbilenst@tm.ogu.edu.tr  adresine gönderir ve Yüksek Lisans için 1307, Doktora/Sanatta Yeterlik için 1311 nolu telefonları arayarak bilgi verir. Belirlenen  gün-saat Enstitü Sınav Takvimine uygun ise bu tarih-saat bilgisini Tez Savunma Uygunluk Bildirimi ve Jüri Öneri Yüksek Lisans için (SBE-YL-02 /Form için TIKLAYIN) Doktora/Sanatta Yeterlik için (SBE-DR-08 / Form için TIKLAYIN) formuna işleyip, formu imzalayıp, Anabilim Dalı Başkanına da imzalatarak EBYS üzerinden Enstitüye gönderir. Danışman ayrıca, Sınavın ESOGÜ UZEM üzerinden yapılabilmesi için yukarıdaki evraklara ek olarak aşağıdaki tabloda yer alan bilgileri eksiksiz olarak doldurup sosbilenst@tm.ogu.edu.tr adresine gönderir ve Yüksek Lisans için 1307, Doktora/Sanatta Yeterlik için 1311 nolu telefonları arayarak bilgi verir.

FORM-1 : Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu 

Statüsü

Adı Soyadı

Cep Telefon No

e-posta adresi

Öğrenci

 

 

 

Danışman

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

                                                                                                                                                                            Form 1

FORM-2 : Doktora/Sanatta Yeterlik Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu 

Statüsü

Adı Soyadı

Cep Telefon No

e-posta adresi

Danışman

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

                                                                                                                                                            Form 2

5- Öğrenci; Video Konferans Talep Formunu (Form için TIKLAYIN) doldurarak uzaktan çevrimiçi sınav başvuru randevusunu kesinleştirir. (Bu forma danışmanınızdan almış olduğunuz sınav tarihi ve saat bilgisini giriniz.)
6- Enstitü; EBYS aracılığı ile ulaşan Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri başvurusu Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülüp, onaylanan sınav tarihi Enstitü web sayfasında Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takviminde ilan edilir.
7- Öğrenci; Enstitü Yönetim Kurulunda onaylanan tezini jüri üyelerine incelenmek üzere e-posta ile gönderir.

8- Danışman;  ESOGU UZEM tarafından video konferans için tanımlanarak, Danışman ve Öğrenciye sınav tarihinden bir hafta öncesinde gönderilecek olan “Enstitü Sınavları” dersinin aktiflendiği bilgisini Jüri üyelerine e-posta ile bildirir.

9- Çevrimiçi Sınav;

a) EYK Kararıyla onaylanıp Enstitü web sayfasında sınav takviminde ilan edilen günde ve saatte Tez Savunma Sınavı ESOGÜ UZEM üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Sınavın muhatapları olan danışman, öğrenci ve jüri üyeleri kendi ortamlarında sınava katılır. Aynı ortamda birden fazla muhatap sınava iştirak edemez.

b)  Danışman, Öğrenci ve Jüri Üyeleri uzaktan sınava katılmak için ESOGÜ UZEM Çevrimiçi Sınav Rehberi’nde(Rehber için TIKLAYINIZ) belirtildiği şekilde video konferans sistemine sınav için giriş yaparlar. (Sınav anında aksaklık yaşanmaması için sınav tarihinden birkaç gün önce sisteme giriş yapılarak test edilmesi gerekir.) 

c) Hazırlıklar tamamlandıktan sonra danışman video kaydını başlatır.

d) Sınav sonunda kayıt kapatılmadan Danışman ve Jüri Üyeleri sınav sonucu hakkındaki kanaatlerini “Kabul”, "Düzeltme" veya “Red” olarak beyan eder. Beyanların sonunda danışman tarafından kayıt işlemi sonlandırılır.

e) Jüri Üyeleri ayrıca sınava alınan öğrencinin bilgilerini (Adı Soyadı ve Anabilim Dalı), sınav sonucu hakkındaki kanaatlerini  “Kabul”, "Düzeltme" veya “Red olarak beyan eder.  Sınavın “COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapıldığını” belirten raporlarını e-posta aracılığı ile danışman öğretim üyesine iletir.

10- Danışman; çevrimiçi sınavın sona ermesiyle birlikte, Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınav Tutanağını SBE-YL-03 / SBE-DR-09 formlar için tıklayın doldurur ve “Sınav COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapılmıştır” açıklamasını Formun üzerine yazar. Tez Savunma Jüri Üyelerinin e-posta üzerinden gönderdikleri sınav hakkındaki raporlarını da Tutanağa ekleyerek diğer eklerle birlikte en geç 3 gün içinde Enstitüye EBYS üzerinden teslim eder.

11- Sınav sürecinde web sayfasına ulaşılamadığı/teknik sorunlar yaşandığı sınavın tekrar planlanmasını gerektiren durumlar için yönetim kurulu kararı aranmaz. Yeni sınav gün-saat bilgisinin belirlenmesi konusunda Danışman, öğrenci ve Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeleri ile uzaktan iletişim kurarak belirlenen tarihi SBE Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimine işletmek üzere, sosbilenst@tm.ogu.edu.tr  adresine gönderir ve Yüksek Lisans için 1307, Doktora/Sanatta Yeterlik için 1311 nolu telefonları arayarak bilgi verir.

12- Süreç boyunca öğrenci-jüri üyeleri-danışman iletişimleri ile iş ve işlemler yüzyüze yapılmayacaktır.

FORM 1- Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu için tıklayınız

FORM-1: Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu 

Statüsü

Adı Soyadı

Cep Telefon No

e-posta adresi

Öğrenci

 

 

 

Danışman

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

                                                                                                                                                                            Form 1

FORM 2 - Doktora/Sanatta Yeterlik Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu için tıklayınız

FORM-2: Doktora/Sanatta Yeterlik Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu

Statüsü

Adı Soyadı

Cep Telefon No

e-posta adresi

Danışman

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

                                                                                                                                                            Form 2

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

VİDEO KONFERANS TALEP FORMU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne

 

 

………………………………………………………………. Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisiyim …../……/2020 tarihinde, saat …...…..’de ESOGÜ UZEM üzerinden uzaktan çevirimiçi olarak yapılacak olan aşağıda belirttiği sınava katılmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Öğrenci No

Adı

Soyadı

Anabilim Dalı

Programı

Sınav Tipi

 

 

 

 

 

 

Tik Toplantısı 

 

 

 

 

 

Tez Önerisi   

 

 

 

 

 

Tez Savunma 

Form 3

 

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne

……………. Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisiyim.Tezimi tamamlamış bulunmaktayım. Uygun görmeniz halinde ../../2020 tarihinde, saat ..……..’de Tez Savunma Sınavına girmek istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.
                                                                                                                                                             Öğrenci No :
                                                                                                                                                             Öğrenci Adı Soyadı :
                                                                                                                                                             İmza :

Ek: Tez Örneği

FORM 5 - ESOGÜ UZEM LISANSÜSTÜ SINAVLAR VİDEO KONFERANS TALEP FORMU
FORM 6 - TEZ ÖNERİ FORMU
FORM 7 - TEZ İZLEME FORMU

 

 

 

NOT: LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN ESOGÜ UZEM ÜZERİNDEN UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ  SINAVA GİRİŞ İÇİN SON TARİH 14 EYLÜL 2020'DİR.

Lisansüstü Sınavlar için ESUZEM Video Konferans Sistemi Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.