TR | EN
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2020-2021 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
11.01.2021
T.C ESOGÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2020-2021 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
AKADEMİK DURUM TARİH
Kayıt Yenileme (Tüm Öğrenciler İçin) 22-26 Şubat 2021
Bahar Yarıyılı 01 Mart 2021-26 Haziran 2021
Yeni Öğrenciler İçin Danışman Atamalarının Yapılması 13 Mart 2021
Danışman Değişikliği Başvurusu için son gün 26 Mart 2021
Ekle Sil Günleri 03-05 Mart 2021
Mazeretli Kayıt Yenilemenin Son Başvuru Tarihi (Öğrenim Ücretini Yatırmayan veya Ders Kaydını Yaptırmayan mazereti Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilen Öğrenciler İçin) 10 Mart 2021
Derslerin Başlaması 01 Mart 2021
Bahar Yarıyılı Dersleri 01 Mart 2021-12 Haziran 2021
Arasınav Haftası 19-25 Nisan 2021
Ara Sınavlar Sonuç Bildirimi Son Tarih 30 Nisan 2021
Arasınav Mazeret Sınav/Telafi Sınavları 24-28 Mayıs 2021
Derslerin Sona Ermesi 12 Haziran 2021
Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavlarının yapılacağı Son Tarihi (Madde 20/2 ve 30/2’ye göre en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girilmelidir.) 15 Haziran 2021
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavlarının ve Harf Notlarının (Tez ve Uzmanlık Alan Dersleri dahil) Sisteme Son Giriş Tarihi 02 Temmuz 2021
Tez İzleme Sınavlarının yapılacağı son tarih 12 Temmuz 2021
Yarıyıl Sonu Sınavları 14-26 Haziran 2021
Yarıyıl Sonu Mazeret Sınavları (Bütünleme Sınavı Açılmayan Bölümler İçin) 30 Haziran-1 Temmuz 2021
Enstitüler İçin Bütünleme Sınavı 05-07 Temmuz 2021
Bütünleme Sınavı Not Girişi Son Günü 09 Temmuz 2021