TR | EN
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı Süreç Takvimi
15.08.2022

2022-2023 Güz Yarıyılı Süreç Takvimi

Akademik Olay

Tarih Aralıkları

Tez Aşamasına Geçen Öğrencilerin Tez Öneri Tekliflerinin Son Tarihi

02.09.2022

Diğer Üniversitelerden Ders Alma Talebi

12.09.2022 – 30.09.2022

Enstitümüzden Ders Almak İçin Müracaat Tarihleri

12.09.2022 – 30.09.2022

Danışman Değişikliği Başvurusu (Öğrenci İçin)

12.07.2022 – 30.09.2022

Yeni Kayıtlı Öğrencilerin Önceki Öğrenimlerinden Aldıkları Dersi Saydırma Talebi

26.09.2022 – 25.10.2022

Akademik İzin Talebi

26.09.2022-25.10.2022

Ek Süre Talebi

26.09.2022-25.10.2022

Kayıtlı Öğrenciler İçin Danışman Ataması Yapılması

14.10.2022

Sınav Tarihlerinin ve Yüzdelerin Bildirimi

26.09.2022-11.11.2022

Kapatılacak Derslerin Belirlenmesi

05.10.2022

Danışmanlıktan Ayrılma Dilekçesi

03.10.2022-07.10.2022

Ders Yüklerinin Bildirilmesi

28.10.2022

Çevrimiçi/Yüz yüze Enstitü Öğr. Sınav Giriş Tarihleri (Tez Savunma, Yeterlik)

28.12.2022-20.01.2023

TİK Sınavı, Tez Savunma Sınavı. Yeterlik Sınavı Başvuru Tarihi

26.10.2022-03.01.2023

Seminer Ders Konularının ve Sunum Tarihlerinin Bildirilmesi İçin Son Tarih

28.10.2022

Yeterlik, Tez Savunma sınav öncesi jüri bilgilerinin bildirilmesi

Sınav tarihinden en az 20 gün önce

 

Yeterlik, Tez Savunma ve TİK Sınavı sonrası evrak teslimi

Sınavı izleyen 3 gün içerisinde

TİK (Tez İzleme Komitesi Atanması)

Yeterlik sınavından itibaren 1 ay içerisinde

Çevrimiçi/ Yüz yüze olarak yapılacak TİK toplantı öncesi evrakların verilmesi

Toplantı tarihinden en az 15 gün önce

TİK Toplantısı (Temmuz-Aralık) dönemi için

Önceki TİK toplantısından 5 ay sonra

Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi

Yeterlik sınavından itibaren 6 ay içerisinde