TR | EN
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Güz Yarıyılı Çalışma Takvimi
1.09.2021
T.C Esogü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Güz Yarıyılı Çalışma Takvimi
Akademik Durum Tarih
Kayıt Yenileme (Tüm Öğrenciler İçin) 27 Eylül-01 Ekim 2021
Güz Yarıyılı 04 Ekim 2021-28 Ocak 2022
Yeni Öğrenciler İçin Danışman Atamalarının Yapılması 20 Ocak 2022'ye kadar
Danışman Değişikliği Başvurusu için son gün 31 Ekim 2021
Ekle Sil Günleri 06-08 Ekim 2021
Mazeretli Kayıt Yenilemenin Son Başvuru Tarihi (Öğrenim Ücretini Yatırmayan veya Ders Kaydını Yaptırmayan mazereti Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilen Öğrenciler İçin) 12 Ekim 2021
Derslerin Başlaması 4 Ekim 2021
Güz Yarıyılı Dersleri 04 Ekim 2021-14 Ocak 2022
Arasınav Haftası 22-26 Kasım 2021
Ara Sınavlar Sonuç Bildirimi Son Tarih 5 Aralık 2021
Arasınav Mazeret Sınav Tarihleri 06-10 Aralık 2021
Derslerin Sona Ermesi 14 Ocak 2022
Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavlarının yapılacağı Son Tarihi (Madde 20/2 ve 30/2’ye göre en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girilmelidir.) 14 Ocak 2022
Güz Yarıyılı Sonu Sınavlarının ve Harf Notlarının (Tez ve Uzmanlık Alan Dersleri dahil) Sisteme Son Giriş Tarihi 6 Şubat 2022
Tez Önerilerinin verileceği Son tarih 14 Ocak 2022
Tez İzleme Sınavlarının yapılacağı Son tarih 14 Ocak 2022
Yarıyıl Sonu Sınavları 17-28 Ocak 2022
Enstitüler İçin Bütünleme Sınavı 09-11 Şubat 2022
Bütünleme Sınavı Not Girişi Son Günü 12 Şubat 2022