TR | EN
2020-2021 Bahar Yarıyılında Uygulanacak Eğitim ve Öğretim Yöntemi Hakkında Duyuru
21.02.2021

2020-2021 Bahar Yarıyılında Uygulanacak Eğitim ve Öğretim Yöntemi Hakkında Duyuru

Covid-19 pandemisinin seyri ve muhtemelen dinamikleri, Üniversitemizde mevcut programların yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, yerleşkelere ulaşım ve öğrencilerimizin barınma imkânları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci" rehberi göz önünde bulundurularak; öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde yapılan genel planlamalar çerçevesinde konu Üniversitemiz Senatosunun 20/02/2021 tarih ve 5 sayılı toplantısında görüşülmüştür.

Pandemini devam ettiği, Sağlık Bakanlığının açıkladığı mutasyon verileriyle birlikte vakaların artış gösterme ihtimalinin olduğu, yüz yüze yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin sınıflarda, laboratuvarlarda ve sosyal alanlarda toplu halde bir arada bulunmasının bulaş açısından risk durumunun devam ettiği, özellikle şehir dışından gelecek öğrencilerimizin Üniversitemizin yerleşkelerine ulaşımlarının ve barınma imkânlarının bir risk unsuru olduğu değerlendirilmiştir.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uygulanacak eğitim-öğretim yöntemi üzerine aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Lisansüstü programlarda; teorik dersler ile seminer ve dönem projesi derslerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle yürütülebilmesine, uzmanlık alan derlerinin yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılabilmesine, tez çalışması derslerinin, pandemi kapsamında gerekli tedbirlere uyması koşuluyla yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılabilmesine, yüksek lisans/doktora tez savunma, tez önerisi savunma, doktora yeterlik sözlü  ve tez izleme sınavlarının uzaktan veya yüz yüze  yapılabilmesine, doktora yeterlik yazılı sınavlarının ise gerekli tedbirler alınmak koşuluyla yüz yüze  yapılması,

Pandeminin doğurduğu endişeler veya barınma imkânsızlıkları dolayısıyla eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrencilerimize kayıt dondurma hakkı verilmesi Üniversitemiz Senatosunun 20/02/2021 ve 5 sayılı toplantısıyla uygun görülmüştür.