TR | EN
7417 sayılı AF Başvurusu Değerlendirme Sonuçları (02.09.2022'ye kadar başvuranlar için)
16.09.2022
7417 sayılı kanunun 35. maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 83 .maddesinden yararlanarak, başvurusu kabul edilen adayların listesi:
 
 
 
2022-2023 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılı için kayıtlar, 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında Enstitü Öğrenci İşleri birimine şahsen veya noter onaylı vekâletname ile yapılacaktır.