TR | EN
2022-2023 Bahar Yarıyılı Süreç Takvimi
27.02.2023

Akademik Olay

Tarih Aralıkları

Danışman Değişikliği Başvurusu (Öğrenci İçin)

10.03.2023

Yeni Kayıtlı Öğrencilerin Önceki Öğrenimlerinden Aldıkları Dersi Saydırma Talebi

10.03.2023

Akademik İzin Talebi ( Depremden Etkilenen öğrenciler)

27.02.2023– 07.04.2023

Kayıtlı Öğrenciler İçin Danışman Ataması Yapılması

17.03.2023

Sınav Tarihlerinin ve Yüzdelerin Bildirimi

13.03.2023– 31.03.2023

Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi

17.03.2023

Danışmanlıktan Ayrılmak için son tarih

17.03.2023

Ders Yüklerinin Bildirilmesi için son tarih

27.03.2023

Seminer Ders Konularının ve Sunum Tarihlerinin Bildirilmesi İçin Son Tarih

31.03.2023

TİK Sınavı Başvuru Tarihleri

27.02.2023-24.06.2023

Tez Savunma Sınavı Başvuru Tarihleri

27.02.2023-24.06.2023

Yeterlik Sınavı Başvuru Tarihleri

27.02.2023-24.06.2023

Çevrimiçi/ Yüz yüze Doktora TİK Toplantı Giriş Tarihleri

27.02.2023– 24.06.2023

(Toplantı tarihinden en az 15 gün önce bildirilmesi zorunludur)

Tez Savunma Sınav Giriş Tarihleri

27.02.2023-24.06.2023

(Sınav tarihinden en az 20 gün önce jüri bilgilerinin bildirilmesi zorunludur)

Doktora Yeterlik Sınav Giriş Tarihleri

27.02.2023-24.06.2023

(Sınav tarihinden en az 20 gün önce jüri bilgilerinin bildirilmesi zorunludur)

Yeterlik, Tez Savunma ve TİK Sınavı sonrası evrak teslimi

Sınavı izleyen 3 gün içerisinde

TİK (Tez İzleme Komitesi Atanması)

Yeterlik sınavından itibaren 1 ay içerisinde

TİK Toplantısı (Ocak-Haziran) dönemi için

Önceki TİK toplantısından en erken 5 ay sonra

Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi

Yeterlik sınavından itibaren en geç 6 ay içerisinde

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği 22/4 ve 32/4 maddelerine göre:

Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.”