TR | EN
2023-2024 Güz Yarıyılı Süreç Takvimi
4.09.2023

2023-2024 Güz Yarıyılı Süreç Takvimi

Akademik Olay

Tarih Aralıkları

Tez Aşamasına Geçen Yüksek Lisans Öğrencilerin Tez Öneri Tekliflerinin Son Tarihi 15.09.2023
Ders Kayıtları 25 Eylül-29 Eylül 2023
Ekle Sil Günleri 04-05-06 Ekim 2023

Diğer Üniversitelerden Ders Alma Talebi

02.10.2023– 13.10.2023

Enstitümüzden Ders Almak İçin Müracaat Tarihleri

02.10.2023– 13.10.2023

Danışman Değişikliği Başvurusu (Öğrenci İçin)

04.10.2023– 13.10.2023

Yeni Kayıtlı Öğrencilerin Önceki Öğrenimlerinden Aldıkları Dersi Saydırma Talebi

02.10.2023– 03.11.2023

Akademik İzin Talebi

02.10.2023– 03.11.2023

Kayıtlı Öğrenciler İçin Danışman Ataması Yapılması

02.10.2023– 20.10.2023

Sınav Tarihlerinin ve Yüzdelerin Bildirimi

02.10.2023– 10.11.2023

Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi için Son Tarih

13.10.2023

Danışmanlıktan Ayrılma Dilekçesi Verilmesi için Son Tarih

20.10.2023

Ders Yüklerinin Bildirilmesi için Son Tarih

27.10.2023

TİK, Yeterlik ve Tez Savunma Sınavı Başvuru Tarihleri

02.10.2023– 12.01.2024

TİK, Yeterlik ve Tez Savunma Sınavı Giriş Tarihleri

11.12.2023– 26.01.2024

Seminer Ders Konularının ve Sunum Tarihlerinin Bildirilmesi İçin Son Tarih

17.11.2023

Yeterlik, Tez Savunma Öncesi Jüri Bilgilerinin Bildirilmesi

Sınav tarihinden en az 20 gün önce

Yeterlik, Tez Savunma ve TİK Sınavı Sonrası Evrak Teslimi

Sınavı izleyen 3 gün içerisinde

TİK (Tez İzleme Komitesi) Atanması

Yeterlik sınavından itibaren 1 ay içerisinde

TİK Toplantısı Öncesi Evrakların Verilmesi

Toplantı tarihinden en az 15 gün önce

TİK Toplantısı (Temmuz-Aralık) Dönemi için

Önceki TİK toplantısından en erken 5 ay sonra

Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi

Yeterlik sınavından itibaren en geç 6 ay içerisinde

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği 22/4 ve 32/4 maddelerine göre:

“Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.”