TR | EN
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Duyurusu
14.09.2022
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları, 19 Ekim 2022 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerine yapılacaktır.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız  

Kısmi Zamanlı Öğrencilerde Aranılacak Şartlar

1. Tezsiz yüksek lisans özel öğrenci hariç olmak üzere Üniversitemize kayıtlı öğrenci olmak.

2. Disiplin cezası almamış olmak

3. Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak.

4. Çalışırken iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak

5. Yabancı uyruklu öğrenci olmamak.

6. S.K.S.Daire Başkanlığı çalıştırılacak işin özelliği nedeniyle özel koşullar belirleyebilir.

İstenilen Belgeler

1. 1 adet vesikalık fotoğraf.

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Öğrenciye ait ulaşabilecek adres ve cep telefonu numarası.

4. Öğrenci kimlik kartı fotokopisi.

5. E-devlet üzerinden Müstehaklık belgesi.