TR | EN
Teoride ve Pratikte Çatışma Çözümü: Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye’nin Barışı Sağlamadaki Rolü
12.09.2022
Öne çıkan görsel

Teoride ve Pratikte Çatışma Çözümü: Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Barışı Sağlamadaki Rolü" (26-30 Eylül 2022). Bu programda, katılımcılar çeşitli oturumlarda Ukrayna'da devam eden ihtilafın önemli ve kritik yönlerini keşfedecek ve ihtilafın çözümüne yönelik küresel çabalarla ilgili derinlemesine bilgi verecekler. Program, derslerin ve etkileşimli küçük grup tartışmalarının bir kombinasyonunu içermektedir. Sakarya Diplomasi Akademisi'nde tüm oturumlar politikacıların, diplomatların, analistlerin, akademisyenlerin ve seçkin öğretim üyeleri bakış açılarını sunulacaktır.