TR | EN
Formlar

 

BAŞVURU FORMLARI 

SBE-BS-03  Özel Öğrenci Başvuru Formu
SBE-BS-04 Yatay Geçiş Başvuru Formu 

DOKTORA FORMLARI 

SBE-DR-01 Yeterlik Jüri Önerisi
SBE-DR-02 Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınav Tutanağı  
SBE-DR-03 Yeterlik Sınav Başarı Tutanağı
SBE-DR-04 Tez İzleme Komitesi Jüri Önerisi 
SBE-DR-05 Tez Önerisi Savunma Tutanağı ve Doktora Tez Öneri Planı
SBE-DR-06 Tez Öneri/İzleme Bilgi Formu
SBE-DR-07 Tez İzleme Başarı Değerlendirme Tutanağı
SBE-DR-08  Tez Savunma Jüri Önerisi
SBE-DR-09 Tez Savunma Sınav Tutanağı 
SBE-DR-10 Tez Savunma Sınav Tutanağı (2.Kez) 
SBE-DF-10 Tez Kontrol/Onay Formu
SBE-OU-05 Tez Değerlendirme Raporu (Öğretim Üyeleri İçin)

YÜKSEK LİSANS FORMLARI 

SBE-YL-01 Tez Önerisi ve Tez Öneri Planı  
SBE-YL-02  Tez Savunma Jüri Önerisi
SBE-YL-03 Tez Savunma Sınav Tutanağı 
SBE-YL-04 Tez Savunma Sınav Tutanağı (2.Kez) 
SBE-DF-10 Tez Kontrol/Onay Formu 
SBE-OU-04 Danışman Tez Teslimi (Öğretim Üyeleri İçin) 
SBE-OU-05 Tez Değerlendirme Raporu (Öğretim Üyeleri için)        

TEZ TESLİM FORMLARI

SBE-TT-01  Tez Onay Sayfası
SBE-TT-02 Danışman Onayı 
SBE-TT-03 Tez Teslim Kontrol Listesi
SBE-TT-05 Kompakt Disk ve Tez Veri Giriş İzin Formunun Hazırlanması  
SBE-DF-10  Tez Kontrol/Onay Formu

DİĞER FORMLAR

SBE-DF-01 Akademik İzin
SBE-DF-02(a/b) Danışman Değişikliği(DERS/TEZ) 
SBE-DF-03  Ders Saydırma 

SBE-DF-04

Diğer Ün.Ders Alma

SBE-DF-05

İlişik Kesme

SBE-DF-06

Kayıt Sildirme

SBE-DF-07

Mazeret Sınavı

SBE-DF-08 Ek Süre Talep Formu 
SBE-DF-10 Tez Kontrol/Onay Formu

 

 

SBE-OU-01

Ders Bilgi Formu-TR (Öğretim Üyeleri için)

SBE-OU-02

Ders Bilgi Formu-EN (Öğretim Üyeleri için)

SBE-OU-03

Ders Telafi (Öğretim Üyeleri için)

SBE-OU-04

Danışman Tez Teslimi (Öğretim Üyeleri için)

ESOGÜ-YDÖBF

  Yeni Ders Önerisi Başvuru Formu(Öğretim Üyeleri için)

ESOGÜ-VKTF

Video Konferans Talep Formu

ESOGÜ-UEF Uzaktan Eğitim Form 1 Doktora Öğrencileri İçin Tez Önerisi ve TİK Toplantı Öneri Formu
ESOGÜ-UEF

Uzaktan Eğitim Form 1 Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu

ESOGÜ-UEF

Uzaktan Eğitim Form 2 Doktora/Sanatta Yeterlik Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu

ESOGÜ-UEF Tez Savunma Sınavı Dilekçesi Form 4
ESOGÜ-UEF Doktora Tez Öneri Form 6
ESOGÜ-UEF Doktora Tez İzleme Form 7
ESOGÜ-UEF Doktora Yeterlik Form 1
ESOGÜ-UEF Doktora Yeterlik Form 2
ESOGÜ-UEF Doktora Yeterlik Form 3
ESOGÜ-KVK

AÇIK RIZA BEYANI

ASKERLİK FORMLARI

SBE-AS-01

Askerlik Tecil İptali

SBE-AS-02

Akademik İzin Çözdürme

SBE-DF-01

Akademik İzin