TR | EN
Sosyal Bilimler Seminerleri Serisi Devam Ediyor
30.11.2023

Enstitümüz Sosyal Bilimler Seminerleri kapsamında Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bahar Öcal Apaydın 18 Aralık 2023 saat 14.30'da Enstitü Toplantı Salonunda "Hukukta Çocuk ve Hakları" başlıklı semineri gerçekleştirecektir. 

 

 
2023-2024 Bahar Yarıyılı Doktora/Yüksek Lisans Kontenjanları
22.11.2023

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Lisansüstü Programlarına Asıl Öğrenci Kabulünde Gerekli Lisans/Yüksek Lisans Mezuniyet Alanları Ve Kontenjanları

BAŞVURU TAKVİMİ

Çevrimiçi Başvuru Tarihleri

22 Ocak 2024-02 Şubat 2024

Bilim sınavı ve Mülakat Sınavı

08-09 Şubat 2024

Sonuçların İlanı

14 Şubat 2024

Kesin Kayıt Tarihleri

15-16 Şubat 2024

I. Yedek Adayların İlan Tarihi

19 Şubat 2024

I. Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

20 Şubat 2024

II. Yedek Adayların İlan Tarihi

21 Şubat 2024

II. Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

22 Şubat 2024

 

 

 

2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş İlanı
22.11.2023

                                       2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları

          

                      Başvuru Tarihleri: 08-12 Ocak 2024
                      Başvuru Yeri: Anabilim Dalı Başkanlığı                      


Aranacak Koşullar 
                                                                                                                                                                                                 

1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış, genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olması ve almış olduğu tüm derslerden başarılı olmak.

2) Yatay Geçiş yapılacak programa en son dönemde son sırada kabul edilen en düşük başarı puanlı öğrencinin başarı puanına eşit ya da daha yüksek puana sahip olması gerekir.

3) ALES ve Yabancı Dil puanı Enstitülerce istenen asgari puanları sağlamalıdır.

4) Yatay Geçiş yapılmak istenen program ile kayıtlı olunan programın aynı olması gerekir.

5) Disiplin cezası almamış olmalıdır.

6) Yüksek lisans programlarına yatay geçiş için kayıtlı olduğu programda tez aşamasında olmamak.

7) Doktora programlarına yatay geçiş için kayıtlı olduğu programda tez önerisi aşamasını geçmemiş olmak.

İstenen Belgeler                                                                                             

1) Başvuru dilekçesi (Enstitüden temin edilecek)                                                                                              

2) 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)                                                                                                               

3) Özgeçmiş (Sağlık Bilimleri Enstitüsü için)                                                                                                                 

4) Yüksek Lisans için Lisans Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri

5) Not durum belgesi / Transkript (En son mezun olduğu programa ait)

6) Not durum belgesi / Transkript (Devam ettiği programa ait)                                                                          

7) Onaylı Ders içerikleri ( Devam ettiği programda aldığı derslere ait)                                                                           

8) Yabancı dil sonuç belgesi                                                                                                                                       

9) ALES sonuç belgesi                                                                                                                                 

10) Disiplin cezası almadığına dair belge (Transkript'te yer almıyorsa ayrıca düzenlenecek)

11) Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni

12) Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni

Sosyal Bilimler Seminerleri
20.11.2023

Enstitümüz Sosyal Bilimler Seminerleri kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Pelin Karaca Dinç "Psikoloji Penceresinden Bağımlılık" başlıklı semineri gerçekleştirilmiştir.

 

Öğrenci Kimlik Kartları
28.09.2023

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programlarına) ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kayıt yaptıran öğrencilerimiz öğrenci kimlik kartlarını, hafta içi mesai saatleri içerisinde ve mesai saatleri dışında ise hafta içi 17:00-19:00, hafta sonu da Cumartesi günü 11:00-13:00 arası enstitümüzden teslim alabilirler.

Not: Öğrenci kimlik kartları, şahsen veya noter onaylı belge karşılığı vekiline teslim edilecektir.

 

Mesai saatleri dışında enstitümüzde görevli personel bulunması
29.09.2023

02/10/2023 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen tarihlerde, mesai saatleri dışında Enstitümüzde görevli personel bulunacaktır.

Gün Saat Gün Saat
1.12.2023 17:00-19:00 16.12.2023 11:00-13:00
2.12.2023 11:00-13:00 18.12.2023 17:00-19:00
4.12.2023 17:00-19:00 19.12.2023 17:00-19:00
5.12.2023 17:00-19:00 20.12.2023 17:00-19:00
6.12.2023 17:00-19:00 21.12.2023 17:00-19:00
7.12.2023 17:00-19:00 22.12.2023 17:00-19:00
8.12.2023 17:00-19:00 23.12.2023 11:00-13:00
9.12.2023 11:00-13:00 25.12.2023 17:00-19:00
11.12.2023 17:00-19:00 26.12.2023 17:00-19:00
12.12.2023 17:00-19:00 27.12.2023 17:00-19:00
13.12.2023 17:00-19:00 28.12.2023 17:00-19:00
14.12.2023 17:00-19:00 29.12.2023 17:00-19:00
15.12.2023 17:00-19:00 30.12.2023 11:00-13:00
2023-2024 Güz Yarıyılı Süreç Takvimi
4.09.2023

2023-2024 Güz Yarıyılı Süreç Takvimi

Akademik Olay

Tarih Aralıkları

Tez Aşamasına Geçen Yüksek Lisans Öğrencilerin Tez Öneri Tekliflerinin Son Tarihi 15.09.2023
Ders Kayıtları 25 Eylül-29 Eylül 2023
Ekle Sil Günleri 04-05-06 Ekim 2023

Diğer Üniversitelerden Ders Alma Talebi

02.10.2023– 13.10.2023

Enstitümüzden Ders Almak İçin Müracaat Tarihleri

02.10.2023– 13.10.2023

Danışman Değişikliği Başvurusu (Öğrenci İçin)

04.10.2023– 13.10.2023

Yeni Kayıtlı Öğrencilerin Önceki Öğrenimlerinden Aldıkları Dersi Saydırma Talebi

02.10.2023– 03.11.2023

Akademik İzin Talebi

02.10.2023– 03.11.2023

Kayıtlı Öğrenciler İçin Danışman Ataması Yapılması

02.10.2023– 20.10.2023

Sınav Tarihlerinin ve Yüzdelerin Bildirimi

02.10.2023– 10.11.2023

Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi için Son Tarih

13.10.2023

Danışmanlıktan Ayrılma Dilekçesi Verilmesi için Son Tarih

20.10.2023

Ders Yüklerinin Bildirilmesi için Son Tarih

27.10.2023

TİK, Yeterlik ve Tez Savunma Sınavı Başvuru Tarihleri

02.10.2023– 12.01.2024

TİK, Yeterlik ve Tez Savunma Sınavı Giriş Tarihleri

11.12.2023– 26.01.2024

Seminer Ders Konularının ve Sunum Tarihlerinin Bildirilmesi İçin Son Tarih

17.11.2023

Yeterlik, Tez Savunma Öncesi Jüri Bilgilerinin Bildirilmesi

Sınav tarihinden en az 20 gün önce

Yeterlik, Tez Savunma ve TİK Sınavı Sonrası Evrak Teslimi

Sınavı izleyen 3 gün içerisinde

TİK (Tez İzleme Komitesi) Atanması

Yeterlik sınavından itibaren 1 ay içerisinde

TİK Toplantısı Öncesi Evrakların Verilmesi

Toplantı tarihinden en az 15 gün önce

TİK Toplantısı (Temmuz-Aralık) Dönemi için

Önceki TİK toplantısından en erken 5 ay sonra

Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi

Yeterlik sınavından itibaren en geç 6 ay içerisinde

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği 22/4 ve 32/4 maddelerine göre:

“Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.”

Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik Öğrencileri İçin Yayın Şartı
31.05.2023

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları'nın 22. maddesi ile yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için yayın şartı getirilmiştir. 31.03.2021 tarih ve 09/03 sayılı Senato Kararı ile yayın şartı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren kayıt olan öğrencileri kapsadığından, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren kayıt olan ve tez aşamasına geçen öğrencilerin tez savunma sınavına girmeden önce yayın şartını sağlamış olmaları gerekmektedir.

2022 Yılın Tezi Ödülleri Sunum Programı gerçekleştirildi
10.05.2023

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2022 Yılı Sosyal Bilimler alanında ödül alan tezlerin sunumu 10.05.2023 tarihinde Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programda Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Oytun Meçik tarafından ödül alan mezunlarımıza plaket takdim edildi.

 

2023/2024 Yılı Akademik Takvimi
26.04.2023

2023-2024 Güz Yarıyılı Lisansüstü Akademik Takvimi

25 Eylül-29 Eylül 2023 Ders Kayıtları
02 Ekim 2023 - 27 Ocak 2024 Güz Yarıyılı
02 Ekim 2023 - 12 Ocak 2024 Güz Yarıyılı Dersleri
04-05-06 Ekim 2023 Ekle Sil Günleri
20-24 Kasım 2023 Ara sınav Haftası
04-08 Aralık 2023 Ara sınav Mazeret ve Telafi Sınavları
12 Ocak 2024 Derslerin Sona Ermesi
15-27 Ocak 2024 Yarıyıl Sonu Sınavları
01 Şubat 2024 Mazeret Sınavları ve Yarıyıl Sonu Telafi Sınavları
04 Şubat 2024 Yarıyıl Sonu Sınavları Otomasyon Sisteme Not Girişinin Son Günü
07-08-09 Şubat 2024 Bütünleme Sınavı
11 Şubat 2024 Bütünleme Sınavları Otomasyon Sisteme Not Girişinin Son Günü

 

2023-2024 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Akademik Takvimi

19-23 Şubat 2024

Ders Kayıtları

26 Şubat - 05 Temmuz 2024

Bahar Yarıyılı

26 Şubat - 14 Haziran 2024

Bahar Yarıyılı Dersleri

28 Şubat - 01 Mart 2024

Ekle Sil Günleri

22-24-25-26 Nisan 2024

Ara sınav Haftası

06-10 Mayıs 2024

Ara sınav Mazeret ve Telafi Sınavları

14 Haziran 2024

Derslerin Sona Ermesi

24 Haziran - 05 Temmuz 2024

Yarıyıl Sonu Sınavları

11 Temmuz 2024

Mazeret Sınavları ve Yarıyıl Sonu Telafi Sınavları

19 Temmuz 2024

Yarıyıl Sonu Sınavları Otomasyon Sisteme Not Girişinin Son Günü

24-26 Temmuz 2024

Bütünleme Sınavı

28 Temmuz 2024

Bütünleme Sınavları Otomasyon Sisteme Not Girişinin Son Günü

Tez Kapakları Hakkında Duyuru
28.04.2023

Ciltlenecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri ile Dönem Projesi için gerekli tez kapakları, Üniversitemiz İktisadi İşletmesi tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kantini ve Hastane Poliklinik Büfesinde satılmaktadır.   

Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Yöntemine İlişkin Açıklama
ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi Mart 2023 Sayısı
30.03.2023
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Mart 2023 sayısı yayımlanmıştır.
 
Yeni sayıya https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogusbd/issue/76463 adresinden ulaşılmaktadır.
Deprem Bölgesinde İkamet Eden Öğrenci Harçları
14.03.2023

03 Mart 2023 tarih ve 32121 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 129 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinde “Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir Devlet Yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden veya olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bu illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden yurtdışından kabul edilmiş öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır. Söz konusu öğrencilerden 2022- 2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi için katkı payı ve öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilere iade edilir” denilmektedir.  Öğrencilerimizin aşağıda istenen belgelerle birlikte enstitümüze başvurmaları halinde yatırmış oldukları katkı payı ve öğrenim ücreti Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı aracılığıyla iade edilecektir.

İstenen Belgeler:

Dekont

İkametgâh Belgesi

Dilekçe (Dilekçede IBAN, TC Kimlik numarası ve telefon numarası belirtilecektir.) 

UZEM Öğrenme Yönetimi Sistemine (UZEMÖYS) Giriş
20.02.2023

UZEM Öğrenme Yönetimi Sistemine (UZEMÖYS) Giriş, Office 365 hizmeti ve hesap aktifleme süreçlerine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız 

Önemli Bilgilendirme: Sisteme ilk defa giriş yapmak için kayıt olmaya çalışan öğrencilerimiz, sistemdeki yoğunluktan dolayı  "Geçersiz Kullanıcı" veya "Geçersiz Giriş" uyarılarıyla karşılaştıklarında bir süre bekleyerek tekrar kayıt olmayı denemelidirler.

 

 

2022-2023 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Akademik Takvimi
21.02.2023

09-10 Şubat 2023

Ders Kayıtları

27 Şubat - 24 Haziran 2023

Bahar Yarıyılı

27 Şubat - 09 Haziran 2023

Bahar Yarıyılı Dersleri

27 Şubat - 03 Mart 2023

Ekle Sil Günleri

24-30 Nisan 2023

Ara sınav Haftası

08-12 Mayıs 2023

Ara sınav Mazeret ve Telafi Sınavları

09 Haziran 2023

Derslerin Sona Ermesi

12-23 Haziran 2023

Yarıyıl Sonu Sınavları

07 Temmuz 2023

Mazeret Sınavları ve Yarıyıl Sonu Telafi Sınavları

09 Temmuz 2023

Yarıyıl Sonu Sınavları Otomasyon Sisteme Not Girişinin Son Günü

12-13 Temmuz 2023

Bütünleme Sınavı

16 Temmuz 2023

Bütünleme Sınavları Otomasyon Sisteme Not Girişinin Son Günü

18-19 Temmuz 2023

Tek Ders Sınav Başvurusu

21 Temmuz 2023

Tek Ders Sınavı

23 Temmuz 2023

Tek Ders Sınav Sonuç Bildirimi Son Gün

20 Nisan 2023 Perşembe (yarım gün)
21 Nisan 2023 Cuma

22 Nisan 2023 Cumartesi
1 Mayıs 2023 Pazartesi
19 Mayıs 2023 Cuma 
Resmi Tatil Günleri 
Eğitim-Ögretim Yılı Hakkında Duyuru
20.02.2023

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

20.02.2023 tarihinde toplanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu şu kararları almıştır.

 1. Eğitimlerine ara verilen Tıp Fakültesinin 1. 2. ve 3. sınıfları ile Turizm Fakültesi çevrimiçi/eşzamanlı olarak eğitimlerine 20.02.2023 tarihinden itibaren devam edeceklerdir.
 2. Eğitim öğretime daha önce başlamamış tüm birimlerde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı  27.02.2023 tarihinde başlatılacaktır.
 3. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı akademik takvimlerimiz güncellenmiştir
 4. (a) Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 17.02.2023 tarih ve 12552 sayılı yazısına istinaden 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında,
 • Tıp Fakültesi’nin 4, 5 ve 6. sınıfları ile Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. sınıflarında yer alan laboratuvar, klinik uygulama, intörn ve stajyer uygulamaları,
 • Sağlık Bilimleri Fakültesinin Ebelik ve Hemşirelik bölümlerinin 4. Sınıfları,
 • Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinin, 4. Sınıf “Öğretmenlik Uygulaması 2” dersleri ile Eğitim Fakültesinin “Okullarda RPD Uygulamaları 2” dersinin,
 • Mezunlara yönelik yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi sertifika programında yer alan “Öğretmenlik Uygulaması 2” dersi,yüz yüze eğitimle devam edecektir

        (b) Diğer tüm akademik birimlerde 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak kaydıyla eğitim ve öğretimin uzaktan öğretim (çevrimiçi/eş zamanlı) olarak yapılacaktır

         (c) Yükseköğretim Kurulunun uzaktan öğretime ilişkin yeni bir karar alması halinde (b) maddesindeki karar yeniden gözden geçirilecektir.

 1. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılında uzaktan öğretim uygulanacağı belirtilen teorik, uygulamalı ve laboratuvar derslerinin “Ders Hazırlama, Sunma ve Değerlendirme İlkeleri belirlenmiştir.
 2. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde, birinci derece yakınlarının ikametgahının  veya  geçici  ikametgahının Eskişehir’de bulunması durumunda üniversitemizdeki eş değer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabileceklerdir.
 3. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Yaz Okulu akademik takvimi dersler 24 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve 5 hafta olacak şekilde güncellenmiştir.
 4. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonu için belirlenen 09 Şubat 2023 tarihindeki tek ders sınavına giremeyen depremden etkilenen üniversitemiz öğrencilerinin tek ders sınav tarihi 2 Mart 2023 olarak belirlenmiştir.
 5. Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18/01/2023 tarih ve 3/15 sayılı kararı ile belirlenen öğrencilere verilecek başvuru/ belge ücretleri (Diploma (2. Nüsha)  ve Diploma Eki (2. Nüsha)) 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremlerde etkilenen öğrencilerden alınmayacaktır. Ayrıca bu öğrencilerden yüksek tirajlı bir gazetede kayıp ilanı vermeleri istenmeyecektir. Bu öğrencilerin dilekçelerine kendisi veya birinci derece yakınlarına ait e- devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak “Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgileri” belgelerini eklemeleri yeterli olacaktır.
Dönem Projelerinin Yazımı ve Basımı
18.01.2023

2022-2023 Güz dönemi itibarı ile, öğrencilerimiz dönem projelerini güncellenen "Dönem Projelerinin Yazım ve Basım Yönergesi’"ne uygun olarak ciltli şekilde teslim edeceklerdir.

Dönem projesi yazım ve basım yönergesine buradan erişilebilir. Dönem projeleri için gerekli dönem projesi kapakları Üniversitemiz İktisadi İşletmesi tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kantininde satılmaktadır. 

                                                                 

2021 Yılın Tezi Ödülleri Sunum Programı gerçekleştirildi
27.04.2022

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2021 Yılı Sosyal Bilimler alanında ödül alan tezin sunumu 27.04.2022 tarihinde Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programda Enstitü Müdürümüz Doç. Dr. Oytun Meçik tarafından ödül alan mezunumuza ve danışmanına plaket takdim edildi.

 

Duyuru
22.12.2022

Değerli öğrencilerimiz,

Enstitümüz Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri için Dönem Projesi kapakları, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı öğrencileri için Tez kapakları 22.12.2022 tarihi itibariyle Üniversitemiz İktisadi İşletmesi tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kantininde satılmaya başlanmıştır. Öğrencilerimizin tez/dönem projesi teslim süreçlerine uygun şekilde söz konusu kapakları tedarik etmeleri gerekmektedir.

                                 

Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Lisansüstü Burs Duyurusu
2.11.2022

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından ilan edilen konularda tez hazırlayacak doktora öğrencilerine 6.000 TL burs verilecektir.

Buna göre Atatürk Araştırma Merkezi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında; Türk Dil Kurumu Türkiye Türkçesi, Tarihî Türk Yazı Dilleri, Çağdaş Türk Yazı Dilleri, Türkiye Türkçesi Ağızları, Türkçe Öğretimi ve Türk Edebiyatı alanlarında; Türk Tarih Kurumu Balkan Çalışmaları, Kafkasya Çalışmaları, Orta Asya Çalışmaları, Güney Asya Çalışmaları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları, Afrika Çalışmaları, Uzak Doğu Çalışmaları, Latin Amerika Çalışmaları, Dijital Tarih Çalışmaları, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Felsefe ve Bilim Tarihi, Din ve Düşünce Tarihi, Hukuk Tarihi, İktisat Tarihi ve Askeri Tarih alanlarında tez hazırlayacak doktora öğrencilerine burs sağlayacaktır.

2023 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek doktora burslarına ilişkin başvurular  4-15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

2023 Yılı Lisansüstü Burs İlanı  

OGUBS Şifre Hatırlatma Sayfası
20.09.2021

Aşağıda istenilen bilgileri doldurup yeni şifrenizi sistemde tanımlı cep telefonunuza sms olarak alabilirsiniz.

https://ogubs1.ogu.edu.tr/SifremiUnuttum.aspx

UZEMÖYS Üzerinden Uygulanacak Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar
13.11.2020

UZEM Öğrenme Yönetim Sistemi (UZEMÖYS) Üzerinden Uygulanacak Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar ile ilgili

Öğrenci Duyurusu için TIKLAYINIZ