TR | EN

                   

 

 

 

 

2020-2021 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DOKTORA/YÜKSEK LİSANS I. YEDEK BAŞVURU SONUÇLARI
26.02.2021

2020/2021 DOKTORA-YÜKSEK LİSANS I.YEDEK BAŞVURU SONUÇLARI

 

ONLINE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ (01 MART 2021 TARİHİNDE AKTİF OLACAKTIR)

 

2020-2021 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS KAYITLARI
Öğrencilerimiz İçin Office 365 Hesap Aktifleme
22.02.2021

Office 365 hizmeti ve hesap aktifleme süreçlerine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2020-2021 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
11.01.2021
T.C ESOGÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2020-2021 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
AKADEMİK DURUM TARİH
Kayıt Yenileme (Tüm Öğrenciler İçin) 22-26 Şubat 2021
Bahar Yarıyılı 01 Mart 2021-26 Haziran 2021
Yeni Öğrenciler İçin Danışman Atamalarının Yapılması 13 Mart 2021
Danışman Değişikliği Başvurusu için son gün 26 Mart 2021
Ekle Sil Günleri 03-05 Mart 2021
Mazeretli Kayıt Yenilemenin Son Başvuru Tarihi (Öğrenim Ücretini Yatırmayan veya Ders Kaydını Yaptırmayan mazereti Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilen Öğrenciler İçin) 10 Mart 2021
Derslerin Başlaması 01 Mart 2021
Bahar Yarıyılı Dersleri 01 Mart 2021-12 Haziran 2021
Arasınav Haftası 19-25 Nisan 2021
Ara Sınavlar Sonuç Bildirimi Son Tarih 30 Nisan 2021
Arasınav Mazeret Sınav/Telafi Sınavları 24-28 Mayıs 2021
Derslerin Sona Ermesi 12 Haziran 2021
Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavlarının yapılacağı Son Tarihi (Madde 20/2 ve 30/2’ye göre en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girilmelidir.) 15 Haziran 2021
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavlarının ve Harf Notlarının (Tez ve Uzmanlık Alan Dersleri dahil) Sisteme Son Giriş Tarihi 02 Temmuz 2021
Tez İzleme Sınavlarının yapılacağı son tarih 12 Temmuz 2021
Yarıyıl Sonu Sınavları 14-26 Haziran 2021
Yarıyıl Sonu Mazeret Sınavları (Bütünleme Sınavı Açılmayan Bölümler İçin) 30 Haziran-1 Temmuz 2021
Enstitüler İçin Bütünleme Sınavı 05-07 Temmuz 2021
Bütünleme Sınavı Not Girişi Son Günü 09 Temmuz 2021
HARÇ BORCU DUYURUSU
22.02.2021

HARÇ BORCU DUYURUSU

Dönemlik harç borcu olan öğrencilerimiz, mağduriyet yaşamamak için ders kayıtlarından önce harç borçlarını yatırmaları gerekmektedir.

2020-2021 Bahar Yarıyılında Uygulanacak Eğitim ve Öğretim Yöntemi Hakkında Duyuru
21.02.2021

2020-2021 Bahar Yarıyılında Uygulanacak Eğitim ve Öğretim Yöntemi Hakkında Duyuru

Covid-19 pandemisinin seyri ve muhtemelen dinamikleri, Üniversitemizde mevcut programların yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, yerleşkelere ulaşım ve öğrencilerimizin barınma imkânları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci" rehberi göz önünde bulundurularak; öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde yapılan genel planlamalar çerçevesinde konu Üniversitemiz Senatosunun 20/02/2021 tarih ve 5 sayılı toplantısında görüşülmüştür.

Pandemini devam ettiği, Sağlık Bakanlığının açıkladığı mutasyon verileriyle birlikte vakaların artış gösterme ihtimalinin olduğu, yüz yüze yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin sınıflarda, laboratuvarlarda ve sosyal alanlarda toplu halde bir arada bulunmasının bulaş açısından risk durumunun devam ettiği, özellikle şehir dışından gelecek öğrencilerimizin Üniversitemizin yerleşkelerine ulaşımlarının ve barınma imkânlarının bir risk unsuru olduğu değerlendirilmiştir.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uygulanacak eğitim-öğretim yöntemi üzerine aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Lisansüstü programlarda; teorik dersler ile seminer ve dönem projesi derslerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle yürütülebilmesine, uzmanlık alan derlerinin yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılabilmesine, tez çalışması derslerinin, pandemi kapsamında gerekli tedbirlere uyması koşuluyla yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılabilmesine, yüksek lisans/doktora tez savunma, tez önerisi savunma, doktora yeterlik sözlü  ve tez izleme sınavlarının uzaktan veya yüz yüze  yapılabilmesine, doktora yeterlik yazılı sınavlarının ise gerekli tedbirler alınmak koşuluyla yüz yüze  yapılması,

Pandeminin doğurduğu endişeler veya barınma imkânsızlıkları dolayısıyla eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrencilerimize kayıt dondurma hakkı verilmesi Üniversitemiz Senatosunun 20/02/2021 ve 5 sayılı toplantısıyla uygun görülmüştür.

 

UZEMÖYS ÜZERİNDE YAPILACAK BAKIM ÇALIŞMASI
19.02.2021

20-27 ŞUBAT 2021 TARİHLERİ ARASINDA UZEMÖYS ÜZERİNDE YAPILACAK BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİ İLE BELİRTİLEN TARİHLER ARASINDA GEÇİCİ OLARAK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ SİSTEME ERİŞİMİ YAPILAMAYACAKTIR.

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ HAKKINDA DUYURU
18.01.2021

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz-Bahar Yarıyılında kayıt yaptırıp ders aşamasını tamamlayan Yüksek Lisans Öğrencileri, Esogü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8/1 maddesi gereği Yüksek Lisans tez önerilerini 16 Şubat 2021 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

ESOGÜ UZEM ÜZERİNDEN UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ SINAV İLKELERİ
28.05.2020

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN ESOGÜ UZEM ÜZERİNDEN UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ SINAV İLKELERİ

1-  Bu ilkeler, YÖK’ün 19.03.2020 tarih ve E.22344 sayılı yazısı uyarınca COVID-19 salgını nedeniyle 2019-2020 bahar yarıyılında yüz yüze eğitim-öğretime ara verilip uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle hazırlanmıştır.

2-  Bu ilkeler Lisansüstü programlardaki Yüksek Lisans/Doktora Tez Savunma, Doktora Tez Önerisi Savunma, Doktora Yeterlik Sözlü aşaması ve Tez İzleme Sınavları için olup, COVID-19 salgını süresince yüz yüze eğitim-öğretime ara verilen 2019-2020 bahar yarıyılı sınavları için geçerlidir.

3-  Öğrencinin tez çalışması laboratuvar/arazi/saha çalışması gibi uygulama gerektiren bir konuda ise, 2020 yılı 1. Tez İzleme Sınavlarında öğrenci 2019-2020 Bahar yarıyılında öğretime ara verilmeden önceki (10.2.2020-15.03.2020 tarihleri arasındaki) sürede tezi ile ilgili çalışmaları üzerinden değerlendirilir.

4-  Bu sınavlar ESOGÜ UZEM üzerinden çevrimiçi yapılır. Sınavlar hafta içi ve 09.00-16.30 saatleri arasında, Enstitüden alınacak sınav randevusunda belirlenen gün ve saatte yapılır.

   5-  Çevrimiçi sınavın yapılabilmesi için, öğrenci, danışman ve jüri üyelerinin her biri sınavdan önce aşağıdaki teknik altyapıyı sağlamış olmalıdır.

a) Video konferansa katılacak danışman, öğrenci ve jüri üyelerinin sınava katılacakları ortamlarında sağlıklı bir internet bağlantısı olmalıdır. (Internet bağlantısı yoksa bilgisayara bir akıllı telefon aracılığı ile internet sağlanması alternatif yoldur.)

b) Video konferansa katılacak danışman, öğrenci ve jüri üyelerinin kullanacağı bilgisayarları çalışır durumda kamera, mikrofon ve ses sistemine sahip olmalıdır.

6-  Çevrimiçi yapılan sınavın video konferans kaydı danışman tarafından başlatılır. Sınav sonunda Danışman ve TİK/Jüri Üyeleri sınav sonucu hakkındaki kanaatlerini “Başarılı” veya “Başarısız” (Tez Önerisi ve Tez Savunma sınavında “kabul”, “red” veya “düzeltme”) olarak beyan eder. Kayıt işlemi beyanların sonunda danışman tarafından sonlandırılır.

7-  Video konferans sadece ESOGÜ UZEM tarafından kayıt altına alınır, öğrenci, Danışman ve Komite/Jüri Üyeleri tarafından her ne suretle olursa olsun kayıt altına alınamaz, saklanamaz, sosyal medya dâhil hiçbir kanaldan dağıtılamaz, paylaşılamaz ve sair surette hiçbir şekilde kullanılamaz. Bunun aksine davranılması durumunda tüm sorumluluk Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ihlali yapan kişi/kişilerdedir.

8-  Sınav sonrasında öğrencinin, ESOGÜ UZEM'e gönderdiği Lisansüstü Sınavlar Video Konferans Talep Formu ESOGÜ UZEM tarafından Enstitüye e-posta üzerinden gönderilir. Sınavın video konferans kaydı bağlantısı (link) ESOGÜ UZEM tarafından bir buçuk yıl süreyle saklanır.

9-  Bu ilkeler, 2. Maddede belirtilen sınavları Uzaktan çevrimiçi yapacak danışman ve öğrenci ile sınava katılacak jüri/komite üyelerinin tamamı için geçerlidir. Tüm katılımcılar bu ilkeleri kabul etmiş olarak ve bu ilkelere uyarak sınavı yürütürler.

        10- Bu İlkelerde hüküm bulunmayan durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.

_________________________________________________________________

 

UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ SINAVLARLA İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Sınav tarihi Enstitüden en geç sınavın yapılmasının planlandığı ayın bir önceki ayın 15.gününe kadar alınmalıdır.

2- Sınavdan en az birkaç gün öncesinde öğrenci, danışman ve jüri üyelerinin her birinin aşağıdaki teknik altyapıyı sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmesi gerekmektedir:

a) Video konferansa katılacak danışman, öğrenci ve jüri üyelerinin sınava katılacağı ortamlarında sağlıklı bir internet bağlantısı olmalıdır (Internet bağlantısı yoksa bilgisayara bir akıllı telefon aracılığı ile internet sağlanması alternatif yoldur.)

b) Video konferansa katılacak danışman, öğrenci ve jüri üyelerinin kullanacağı bilgisayarlarının çalışır durumda kamera, mikrofon ve ses sistemine sahip olması gerekmektedir.

3- Sınavdan yeterli bir süre önce öğrenci, danışman ve jüri üyelerinin Video Konferans Kullanım Kılavuzunu incelemesi tavsiye olunur. Ayrıca gerekli görülürse, ilgililerin sınav günü için kılavuzun çıktısını yanlarında bulundurmaları tavsiye olunur.
4- Tüm bunları yaptıktan sonra  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca07_RD8nzxo0swSGNadkphvSno_KV0R_aslJWAHrblbUQAg/viewform web adresine girerek ESOGÜ UZEM "Lisansüstü Sınavlar Video Konferans Talep Formunun"  doldurulması ve sınavöncesi giriş yapılarak sistemin kontrol edilmesi önemle rica olunur.
5- Sistemin nasıl kullanılacağını belirten video linki için 
https://www.youtube.com/watch?v=cuU7jMFIV6I#action=share adresine tıklayınız.

 

UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖNERİSİ, DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ İZLEME SINAVI SÜRECLERİ

1- Öğrenci; Tez Önerisi Raporu Sunuş (Form-06 için tıklayınız) Formu ile Tez İzleme Toplantısı Başvurusu (Form-07 için tıklayınız) Formunu doldurup, imzalar ve danışmanının e-postasına gönderir.

2- Danışman; Tez Önerisi Savunma ve Tez İzleme Toplantısı (TİK) için tarih ve saatini öğrenci ve Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeleri ile uzaktan iletişim kurarak belirler. Belirlenen gün-saat bilgisini SBE Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimine işletmek üzere, sosbilenst@tm.ogu.edu.tr gönderilir. Doktora için dahili tel: 1311’e bilgi verilir. Belirlediği gün-saat Enstitü Sınav Randevusu Takvimine uygun ise bu tarih-saat bilgisini öğrencinin e-posta üzerinden imzalı olarak gönderdiği Tez Önerisi için DR-Form-06, TİK Toplantısı için DR-Form-06 imzalanıp, Anabilim Dalı Başkanına da imzalatarak EBYS üzerinden Enstitüye iletir.

Danışman Sınavın, Toplantının  ESOGÜ UZEM üzerinden yapılabilmesi için yukarıdaki evraklara ek olarak aşağıdaki tabloda yer alan bilgileri eksiksiz olarak doldurup sosbilenst@tm.ogu.edu.tr adresine gönderir ve 1311’e bilgi verir.

Doktora Öğrencileri İçin Tez Önerisi ve TİK Toplantı Öneri Formu (Form 1)

Statüsü

Adı Soyadı

Kurum

Cep Telefon No

e-posta adresi

Öğrenci

 

 

 

 

Danışman

 

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Form 1           

3- Öğrenci; Video Konferans Talep Formunu (Form için TIKLAYINIZ) doldurarak uzaktan çevrimiçi sınav başvuru randevusunu kesinleştirir. (Bu forma danışmanınızdan almış olduğunuz sınav tarihi ve saat bilgisini giriniz.)
4- Enstitü; EBYS aracılığı ile ulaşan Tez Önerisi Sınav, Tez İzleme Sınav başvurusunu Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşür, onaylanan sınav tarihi Enstitü web sayfasında Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimi’nde ilan edilir.

5- Danışman;  ESOGU UZEM tarafından video konferans için tanımlanarak, Danışman ve Öğrenciye sınav tarihinden bir hafta öncesinde gönderilecek olan “Enstitü Sınavları” dersinin aktiflendiği bilgisini Jüri üyelerine e-posta ile bildirir.

6- Çevrimiçi Sınav;

a) EYK Kararıyla onaylanıp Enstitü web sayfasında sınav takviminde ilan edilen günde ve saatte Tez Önerisi Sınavı, Tez İzleme Toplantısı ESOGÜ UZEM üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Sınavın/Toplantının muhatapları olan danışman, öğrenci ve jüri üyeleri kendi ortamlarında sınava katılır. Aynı ortamda birden fazla muhatap sınava iştirak edemez.

b) Danışman, Öğrenci ve Jüri Üyeleri uzaktan sınava katılmak için ESOGÜ UZEM Çevrimiçi Sınav Rehberi’nde(Rehber için TIKLAYINIZ) belirtildiği şekilde video konferans sistemine sınav için giriş yaparlar. (Sınav anında aksaklık yaşanmaması için sınav tarihinden birkaç gün önce sisteme giriş yapılarak test edilmesi gerekir.) 

c) Hazırlıklar tamamlandıktan sonra danışman video kaydını başlatır.

d) Sınav/toplantı sonunda kayıt kapatılmadan Danışman ve TİK Üyeleri sınav sonucu hakkındaki kanaatlerini Kabul”, "Düzeltme" veya “Red” olarak beyan eder. Beyanların sonunda danışman tarafından kayıt işlemi sonlandırılır.

e) TİK Üyeleri ayrıca sınava/toplantıya alınan öğrencinin bilgilerini (Adı Soyadı ve Anabilim Dalı), sınav/toplantı sonucu hakkındaki kanaatlerini Kabul”, "Düzeltme" veya “Red” olarak beyan eder. Sınavın/toplantının “COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapıldığını” belirten raporlarını e-posta aracılığı ile danışman öğretim üyesine iletir.

7- Danışman; çevrimiçi sınavın/toplantının sona ermesiyle birlikte, Tez İzleme Komitesi Tez Önerisi Savunma Tutanağını (SBE-DR-05 / Form için TIKLAYIN)Tez İzleme Başarı Tutanağı (SBE-DR-07/ Form için TIKLAYIN) doldurur ve “Sınav/Toplantı COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapılmıştır” açıklamasını Formun üzerine yazar. TİK Üyelerinin e-posta üzerinden gönderdikleri sınav/toplantı hakkındaki raporları ile diğer eklerle birlikte Sınav/Toplantı Tutanağını en geç 3 gün içinde Enstitüye EBYS üzerinden teslim eder.

8- Sınav/Toplantı sürecinde web sayfasına ulaşılamadığı/teknik sorunlar yaşandığı sınavın tekrar planlanmasını gerektiren durumlar için yönetim kurulu kararı aranmaz. Yeni sınav/toplantı gün-saat bilgisinin belirlenmesi konusunda Danışman, öğrenci ve Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeleri ile uzaktan iletişim kurarak belirlenen tarihi SBE Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimine işletmek üzere, sosbilenst@tm.ogu.edu.tr  adresine gönderir ve Dahili Tel: 1311 ile iletişime geçer.

9- Süreç boyunca öğrenci-komite üyeleri-danışman iletişimleri ile iş ve işlemler yüzyüze yapılmayacaktır.

FORM 1 - TEZ ÖNERİSİ VE TİK TOPLANTI ÖNERİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

FORM-1: Doktora Öğrencileri İçin Tez Önerisi ve TİK Toplantı Öneri Formu

Statüsü

Adı Soyadı

Kurum

Cep Telefon No

e-posta adresi

Öğrenci

 

 

 

 

Danışman

 

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Form 1

FORM 2 - VİDEO KONFERANS TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

VİDEO KONFERANS TALEP FORMU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne

 

 

………………………………………………………………. Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisiyim …../……/2020 tarihinde, saat …….....’de ESOGÜ UZEM üzerinden uzaktan çevirimiçi olarak yapılacak olan aşağıda belirttiği sınava katılmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim

Öğrenci No

Adı

Soyadı

Anabilim Dalı

Programı

Sınav Tipi

 

 

 

 

 

 

Tik Toplantısı 

 

 

 

 

 

Tez Önerisi   

 

 

 

 

 

Tez Savunma 

Form 2

FORM 3 - ESOGÜ UZEM LISANSÜSTÜ SINAVLAR VİDEO KONFERANS TALEP FORMU

UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA / SANATTA YETERLİK TEZ SAVUNMA SINAVI SÜRECİ

1- Öğrenci; Tez Savunma Sınavı Başvurusu için (Tez Şekilsel Kontrol Listesi (Öğrenci İçin) /Form-4 için TIKLAYIN) Formunu doldurup imzalar, tezin bir örneğini de ekleyerek danışmanının e-postasına gönderir.

2- Danışman; Öğrenciden gelen Tezi uygun bulmuşsa, (Tez Kontrol ve Orijinallik Raporu Alınması Başvuru Formunu (SOSBİLENS.YL-DR / Form için TIKLAYIN) doldurup imzalar ve Tez Şekilsel Kontrol Listesi ile tezin bir örneğini ekleyerek Enstitünün sosbilenst@tm.ogu.edu.tr  adresine gönderir ve Yüksek Lisans için 1307 Doktora/Sanatta Yeterlik için 1311 nolu telefonları arayarak bilgi verir.

3- Enstitü; Danışman öğretim üyesinden gelen tezin şekilsel kontrolünü yapar şekilsel hatalar varsa danışman ve öğrenciye düzeltilmek üzere e-posta üzerinden iade eder. Şekilsel kontrolünde bir hata yoksa Tezin benzerlik oranlarını gösteren Orijinallik Raporunu alır ve danışmanın e-postasına gönderir.

4- Danışman; Tez Savunma Sınavı tarih ve saatini öğrenci ve önereceği Jüri Üyeleri ile uzaktan iletişim kurarak belirler. Belirlenen gün-saat bilgisini SBE Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimine işletmek üzere, sosbilenst@tm.ogu.edu.tr  adresine gönderir ve Yüksek Lisans için 1307, Doktora/Sanatta Yeterlik için 1311 nolu telefonları arayarak bilgi verir. Belirlenen  gün-saat Enstitü Sınav Takvimine uygun ise bu tarih-saat bilgisini Tez Savunma Uygunluk Bildirimi ve Jüri Öneri Yüksek Lisans için (SBE-YL-02 /Form için TIKLAYIN) Doktora/Sanatta Yeterlik için (SBE-DR-08 / Form için TIKLAYIN) formuna işleyip, formu imzalayıp, Anabilim Dalı Başkanına da imzalatarak EBYS üzerinden Enstitüye gönderir. Danışman ayrıca, Sınavın ESOGÜ UZEM üzerinden yapılabilmesi için yukarıdaki evraklara ek olarak aşağıdaki tabloda yer alan bilgileri eksiksiz olarak doldurup sosbilenst@tm.ogu.edu.tr adresine gönderir ve Yüksek Lisans için 1307, Doktora/Sanatta Yeterlik için 1311 nolu telefonları arayarak bilgi verir.

FORM-1 : Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu 

Statüsü

Adı Soyadı

Cep Telefon No

e-posta adresi

Öğrenci

 

 

 

Danışman

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

                                                                                                                                                                            Form 1

FORM-2 : Doktora/Sanatta Yeterlik Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu 

Statüsü

Adı Soyadı

Cep Telefon No

e-posta adresi

Danışman

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

                                                                                                                                                            Form 2

5- Öğrenci; Video Konferans Talep Formunu (Form için TIKLAYIN) doldurarak uzaktan çevrimiçi sınav başvuru randevusunu kesinleştirir. (Bu forma danışmanınızdan almış olduğunuz sınav tarihi ve saat bilgisini giriniz.)
6- Enstitü; EBYS aracılığı ile ulaşan Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri başvurusu Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülüp, onaylanan sınav tarihi Enstitü web sayfasında Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takviminde ilan edilir.
7- Öğrenci; Enstitü Yönetim Kurulunda onaylanan tezini jüri üyelerine incelenmek üzere e-posta ile gönderir.

8- Danışman;  ESOGU UZEM tarafından video konferans için tanımlanarak, Danışman ve Öğrenciye sınav tarihinden bir hafta öncesinde gönderilecek olan “Enstitü Sınavları” dersinin aktiflendiği bilgisini Jüri üyelerine e-posta ile bildirir.

9- Çevrimiçi Sınav;

a) EYK Kararıyla onaylanıp Enstitü web sayfasında sınav takviminde ilan edilen günde ve saatte Tez Savunma Sınavı ESOGÜ UZEM üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Sınavın muhatapları olan danışman, öğrenci ve jüri üyeleri kendi ortamlarında sınava katılır. Aynı ortamda birden fazla muhatap sınava iştirak edemez.

b)  Danışman, Öğrenci ve Jüri Üyeleri uzaktan sınava katılmak için ESOGÜ UZEM Çevrimiçi Sınav Rehberi’nde(Rehber için TIKLAYINIZ) belirtildiği şekilde video konferans sistemine sınav için giriş yaparlar. (Sınav anında aksaklık yaşanmaması için sınav tarihinden birkaç gün önce sisteme giriş yapılarak test edilmesi gerekir.) 

c) Hazırlıklar tamamlandıktan sonra danışman video kaydını başlatır.

d) Sınav sonunda kayıt kapatılmadan Danışman ve Jüri Üyeleri sınav sonucu hakkındaki kanaatlerini “Kabul”, "Düzeltme" veya “Red” olarak beyan eder. Beyanların sonunda danışman tarafından kayıt işlemi sonlandırılır.

e) Jüri Üyeleri ayrıca sınava alınan öğrencinin bilgilerini (Adı Soyadı ve Anabilim Dalı), sınav sonucu hakkındaki kanaatlerini  “Kabul”, "Düzeltme" veya “Red olarak beyan eder.  Sınavın “COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapıldığını” belirten raporlarını e-posta aracılığı ile danışman öğretim üyesine iletir.

10- Danışman; çevrimiçi sınavın sona ermesiyle birlikte, Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınav Tutanağını SBE-YL-03 / SBE-DR-09 formlar için tıklayın doldurur ve “Sınav COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapılmıştır” açıklamasını Formun üzerine yazar. Tez Savunma Jüri Üyelerinin e-posta üzerinden gönderdikleri sınav hakkındaki raporlarını da Tutanağa ekleyerek diğer eklerle birlikte en geç 3 gün içinde Enstitüye EBYS üzerinden teslim eder.

11- Sınav sürecinde web sayfasına ulaşılamadığı/teknik sorunlar yaşandığı sınavın tekrar planlanmasını gerektiren durumlar için yönetim kurulu kararı aranmaz. Yeni sınav gün-saat bilgisinin belirlenmesi konusunda Danışman, öğrenci ve Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeleri ile uzaktan iletişim kurarak belirlenen tarihi SBE Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimine işletmek üzere, sosbilenst@tm.ogu.edu.tr  adresine gönderir ve Yüksek Lisans için 1307, Doktora/Sanatta Yeterlik için 1311 nolu telefonları arayarak bilgi verir.

12- Süreç boyunca öğrenci-jüri üyeleri-danışman iletişimleri ile iş ve işlemler yüzyüze yapılmayacaktır.

FORM 1- Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu için tıklayınız

FORM-1: Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu 

Statüsü

Adı Soyadı

Cep Telefon No

e-posta adresi

Öğrenci

 

 

 

Danışman

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

                                                                                                                                                                            Form 1

FORM 2 - Doktora/Sanatta Yeterlik Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu için tıklayınız

FORM-2: Doktora/Sanatta Yeterlik Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu

Statüsü

Adı Soyadı

Cep Telefon No

e-posta adresi

Danışman

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

                                                                                                                                                            Form 2

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

VİDEO KONFERANS TALEP FORMU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne

 

 

………………………………………………………………. Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisiyim …../……/2020 tarihinde, saat …...…..’de ESOGÜ UZEM üzerinden uzaktan çevirimiçi olarak yapılacak olan aşağıda belirttiği sınava katılmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Öğrenci No

Adı

Soyadı

Anabilim Dalı

Programı

Sınav Tipi

 

 

 

 

 

 

Tik Toplantısı 

 

 

 

 

 

Tez Önerisi   

 

 

 

 

 

Tez Savunma 

Form 3

 

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne

……………. Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisiyim.Tezimi tamamlamış bulunmaktayım. Uygun görmeniz halinde ../../2020 tarihinde, saat ..……..’de Tez Savunma Sınavına girmek istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.
                                                                                                                                                             Öğrenci No :
                                                                                                                                                             Öğrenci Adı Soyadı :
                                                                                                                                                             İmza :

Ek: Tez Örneği

FORM 5 - ESOGÜ UZEM LISANSÜSTÜ SINAVLAR VİDEO KONFERANS TALEP FORMU
FORM 6 - TEZ ÖNERİ FORMU
FORM 7 - TEZ İZLEME FORMU

 

 

 

NOT: LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN ESOGÜ UZEM ÜZERİNDEN UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ  SINAVA GİRİŞ İÇİN SON TARİH 14 EYLÜL 2020'DİR.

Lisansüstü Sınavlar için ESUZEM Video Konferans Sistemi Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI
23.12.2020

2020-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ, ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARINI REKTÖRLÜK AKILLI KART BİRİMİNDEN ALABİLİRLER

 

Enstitümüz 2020-2021 öğretim yılında yeni kayıt olan öğrencilerin öğrenci kimlik kartları hazırlanmıştır.

Öğrenci kimlik kartları 13.08.2020 tarih ve 20/07 Sayılı Senato Kararına göre bizzat kart sahiplerine veya noter vekaleti ile vekillerine teslim edilecektir.

Öğrenci kimlik kartları Rektörlük Akıllı Kart Biriminden alınabilecektir.

UZEMÖYS Üzerinden Uygulanacak Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar
13.11.2020

UZEM Öğrenme Yönetim Sistemi (UZEMÖYS) Üzerinden Uygulanacak Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar ile ilgili

Öğrenci Duyurusu için TIKLAYINIZ

HES KODU UYGULAMASI
5.11.2020

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!...

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.11.2020 tarih ve 97 sayılı kararı gereğince kamu kurumlarına girişlerde HES kodu bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda Üniversitemize ait binaların girişlerinde tüm personel, öğrenci ve misafirlerimizin HES kodunu görevlilere bildirmesi gerekmektedir

Derslerin Online İşlenmesi
7.10.2020

Enstitümüz bünyesinde yer alan tüm Lisansüstü Programlar için ders içeriklerine ve canlı derslere giriş için

Lütfen "UZEM Öğrenme Yönetimi Sistemi (UZEMÖYS) Öğrenci Duyurusu" dokümanını dikkatle inceleyiniz.

Dokümana Ulaşmak İçin Tıklayınız

ANABILIM DALI DERS KAYIT SORUMLULARI
2020-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARASTIRMA GOREVLILERINE EK BAŞVURU
30.09.2020

ARAŞTIRMA-GÖREVLİLERİNE-EK-SÜRE.pdf

DUYURU
21.09.2020

DUYURU

Yükseköğretim Kurulunun 02.09.2020 tarihli yazısı gereği Enstitümüz Lisansüstü Programlarına başvurularda yabancı dil puanı dikkate alınmamıştır.

Hesaplamalarda ALES puanının % 50 ve mezuniyet notunun % 25’i alınarak hesaplama yapılmıştır.

2020/2021 YILI AKADEMİK TAKVİMİ
24.08.2020

2020/2021 YILI AKADEMİK TAKVİMİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2020-2021 GÜZ YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ

LİSANSÜSTÜ

28 Eylül – 02 Ekim 2020

Ders Kayıtları

05 Ekim 2020 – 05 Şubat 2021

Güz Yarıyılı

05 Ekim 2020 – 16 Ocak 2021

Güz Yarıyılı Dersleri

07 – 09 Ekim 2020

Ekle Sil Günleri

23 – 27 Kasım 2020

Ara sınav Haftası

28 – 31 Aralık 2020

Ara sınav için Mazeret Sınavları

16 Ocak 2021

Derslerin Sona Ermesi

18 - 29 Ocak 2021

Yarıyıl Sonu Sınavları

02 Şubat 2021 Yarıyıl Sonu Mazeret Sınavları (Bütünleme Sınavı Açılmayan Bölümler İçin)

05 Şubat 2021

Yarıyıl Sonu Sınavlarının Otomasyon Sistemine Not Girişinin Son Günü

08 – 10 Şubat 2021

Bütünleme Sınavı

12 Şubat 2021

Bütünleme Sınavlarının Otomasyon Sistemine Not Girişinin Son Günü

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2020-2021 BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ

22– 26 Şubat 2021

Ders Kayıtları

1 Mart – 26 Haziran 2021

Bahar Yarıyılı

1 Mart – 12 Haziran 2021

Bahar Yarıyılı Dersleri

3-5 Mart 2021

Ekle Sil Günleri

19-25 Nisan 2021

Ara sınav Haftası

24-28 Mayıs 2021

Ara sınav için Mazeret Sınavları

12 Haziran 2021

Derslerin Sona Ermesi

14-26 Haziran 2021

Yarıyıl Sonu Sınavları

2 Temmuz 2021

Yarıyıl Sonu Sınavlarının Otomasyon Sistemine Not Girişinin Son Günü

5-7 Temmuz 2021

Bütünleme Sınavı

9 Temmuz 2021

Bütünleme Sınavlarının Otomasyon Sistemine Not Girişinin Son Günü

 

Resmi Tatil Günleri: 23 Nisan 2021, 1 Mayıs 2021, 12 Mayıs 2021 (yarım gün), 13 – 14-15 Mayıs 2021, 19 Mayıs 2021

UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ GÜNCELLEMELERİ
20.07.2020

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN ESOGÜ UZEM ÜZERİNDEN UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ SINAV İLKELERİNDE GÜNCELLEME YAPILAN KISIMLAR SARI İLE RENKLENDİRİLMİŞTİR.

 

 

KORONA VİRÜS SALGINI TEDBİRLERİ NEDENİYLE ESOGÜ ESUZEM ÜZERİNDEN UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK DOKTORA TEZ ÖNERİ, DOKTORA TEZ İZLEME, DOKTORA TEZ SAVUNMA, DOKTORA YETERLİK SÖZLÜ SINAVLARI İLE YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVLARI İÇİN BAŞVURULARIN, SINAV TARİHİNDEN 15 GÜN ÖNCE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

Sınavlar  9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00 aralıklarında Enstitüden alınacak sınav randevusunda belirlenen gün ve saatte yapılacaktır.

ORCID NUMARASI
12.06.2020

     Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında; Üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile kitap, makale, proje vb. yayınları açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla bir çalışma başlatılmıştır.Bu çalışmada, verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, tezli lisansüstü öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarası alması gerekmektedir.Bu kapsamda, YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli (Oturum No: 30) toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır.Akademisyen olmayan Lisansüstü öğrencileri Tez Veri Giriş Formundan, Akademisyenler YÖKSİS’ten (Personel İşlemleri-Özgeçmiş oluştur-Kişisel Bilgiler-YÖK Akademik) numaralarını alacaklardır.Yukarıda belirtilen karar gereğince Lisansüstü öğrencilerinizin ve tüm akademisyenlerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarasını 31 Temmuz 2020 tarihine kadar almaları gerekmektedir.

UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ SINAV TARİHİ BELİRLEME
9.06.2020

KORONA VİRÜS SALGINI TEDBİRLERİ NEDENİYLE ESOGÜ ESUZEM ÜZERİNDEN UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK DOKTORA TEZ ÖNERİ, DOKTORA TEZ İZLEME, DOKTORA TEZ SAVUNMA, DOKTORA YETERLİK SÖZLÜ SINAVLARI İLE YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVLARI İÇİN BAŞVURULARIN, SINAV TARİHİNDEN 15 GÜN ÖNCE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

Sınavlar  9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00 aralıklarında Enstitüden alınacak sınav randevusunda belirlenen gün ve saatte yapılacaktır.

DUYURU
23.03.2020

Değerli Öğrencilerimiz,

Ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle bildiğiniz üzere Üniversitelerde eğitime ara verilmiştir. Eğitime verilen ara boyunca hiçbir ders, sınav, uygulama yüz yüze yapılmayacaktır.

Üniversitemizde pandemi döneminde eğitim-öğretim Uzaktan Öğretim ile Üniversitemizin Ders Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılacaktır. Bu amaçla Anabilim Dallarının, Uzmanlık Alan Dersleri dahil tüm teorik dersleri 23.03.2020 tarihinden itibaren DYS üzerinden yürütülecektir. Bu kapsamda;

 • 23.03.2020 tarihinden itibaren DYS üzerinden dersin öğretim elemanlarının mesajlarını takip ediniz,
 • Öğretim elemanlarımız yürüttükleri derslerin sunumlarını haftalık düzende DYS’ye yükleyecektir.
 • DYS’ye kısa sınav/ödev gibi tamamlayıcı etkinlikler de eklenebilecektir.
 • Sınavlar da ölçülebilir, denetlenebilir olmak kaydıyla DYS üzerinden yapılabilecektir.
 • Eğitim-öğretime ara verilen bu süreçte dersler yukarıda açıklandığı gibi sadece uzaktan yapılacaktır. İhtiyaç halinde dersin öğretim elemanı veya danışmanınız ile sadece e-posta veya DYS üzerinden elektronik ortamda iletişime geçmeniz gerekmektedir.
 • Uygulamalı dersler ve laboratuvar/uygulama çalışmaları eğitime ara verilen pandemi sürecinde yapılmayacaktır.
 • Seminer dersinin sunumlarının sözlü olarak yapılması iptal edilmiştir. (Güncel Açıklama: Seminer metinlerinizi DYS’ye yüklemesi; Öğrenciler, kendilerine verilmiş olan seminer konuları ile ilgili seminer metni hazırlayıp danışmanıyla sadece e-posta aracılığı ile iletişime geçerek son halini vereceği seminer metnini en az 5 en fazla 10 sayfa olarak DYS’ye yükleyeceklerdir.)
 • Tez İzleme Sınavları, Doktora Yeterlik Sınavları, Tez Savunma Sınavları ve Tez Önerisi Sınavları da eğitime verilen 3 haftalık ara boyunca ve verilen ara uzatıldığı takdirde uzatma süresince yüzyüze yapılmayacaktır. Bu sınavların uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapılması ile ilgili çalışmalarımız sürmekte olup, bununla ilgili ayrıca açıklama yapılacaktır.
 • Devletimizin pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında, eğitime verilen ara (16.03.2020 – 05.04.2020) boyunca öğrencilerimize Tez Şekilsel Kontrol/Tez Teslimi ve (tez savunma sınavını başarmış olanların) Mezuniyet İşlemleri süreçlerini erteleme imkanı tanınmıştır, erteleme durumunda eğitim-öğretime tekrar başlandığı tarihten itibaren mevzuatta belirtilen süreler kaldığı yerden devam edecektir.
 • Gelişmeleri lütfen Enstitümüzün ve Üniversitemizin web sayfasından takip ediniz.
 • ESOGU DYS girişe ulaşmak için bağlantı: Tıklayınız
 • Öğrenciler için ESOGU DYS yardım bağlantısı: 1- Ögrenciler 2- Gold-DYS Kılavuzu
 • Rektörlüğümüzün “Üniversitemizde Eğitim-Öğretim Süreci Hakkında” başlıklı duyurusu için: Tıklayınız

Sağlık içinde başarılı çalışmalar dileriz.

Enstitü Müdürlüğü