TR | EN

                   

 

 

 

 

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI
8.01.2020

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2019-2020 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖZEL ÖĞRENCİ ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHİ

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI

Lisans/Yüksek Lisans mezunu olmak

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
Özel Öğrenci Başvuru Formu http://sosbilen.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/45/formlar adresinden temin edilebilir.

Lisans/Yüksek Lisans Transkripti Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Diploma
ALES Sonuç Belgesi (varsa)
Yabancı Dil Sonuç Belgesi (varsa)
2 adet fotoğraf

BAŞVURU TARİHİ: En son başvuru tarihi 31 OCAK 2020’dir.

BAŞVURULAR, İLGİLİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARINA YAPILACAK OLUP; ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.*

ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSU YAPMAK İSTEYENLERE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

1)Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

2)Programlara kabul edilecek özel öğrenciler için anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü

derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Araştırma görevlileri özel öğrenci olamazlar.

3)Özel öğrenciler, sadece programa kayıtlı öğrenciler için açılmış ders/derslere kayıt yaptırabilirler. Öğrenim ücreti ödenir.

4)Özel öğrencinin, asıl öğrenci olması durumunda; özel öğrenci iken başardığı kendi anabilim dalı ile ilgili lisansüstü

derslerinden yüksek lisans programı için CC, doktora programı için CB ve üstünde alınan ders geçme notları sayılabilir.

5)Bu dersler, programdaki kredi toplamından düşülebilir.

6)Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde,

muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

7)Toplam krediden düşülecek dersler, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı

ile kesinleşir.

8)Bir programda özel öğrencilik süresi 2 (iki) yarıyıldan fazla devam edemez.