TR | EN
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt

                   

 

 

 

 

ESOGÜ UZEM ÜZERİNDEN UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ SINAV İLKELERİ
28.05.2020

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN ESOGÜ UZEM ÜZERİNDEN UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ SINAV İLKELERİ

1-    Bu ilkeler, YÖK’ün 19.03.2020 tarih ve E.22344 sayılı yazısı uyarınca COVID-19 salgını nedeniyle 2019-2020 bahar yarıyılında yüz yüze eğitim-öğretime ara verilip uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle hazırlanmıştır.

2-    Bu ilkeler Lisansüstü programlardaki Yüksek Lisans/Doktora Tez Savunma, Doktora Tez Önerisi Savunma, Doktora Yeterlik Sözlü aşaması ve Tez İzleme Sınavları için olup, COVID-19 salgını süresince yüz yüze eğitim-öğretime ara verilen 2019-2020 bahar yarıyılı sınavları için geçerlidir.

3-    Öğrencinin tez çalışması laboratuvar/arazi/saha çalışması gibi uygulama gerektiren bir konuda ise, 2020 yılı 1. Tez İzleme Sınavlarında öğrenci 2019-2020 Bahar yarıyılında öğretime ara verilmeden önceki (10.2.2020-15.03.2020 tarihleri arasındaki) sürede tezi ile ilgili çalışmaları üzerinden değerlendirilir.

4-    Bu sınavlar ESOGÜ UZEM üzerinden çevrimiçi yapılır. Sınavlar hafta içi ve 09.00-16.30 saatleri arasında, Enstitüden alınacak sınav randevusunda belirlenen gün ve saatte yapılır.

   5-  Çevrimiçi sınavın yapılabilmesi için, öğrenci, danışman ve jüri üyelerinin her biri sınavdan önce aşağıdaki teknik altyapıyı sağlamış olmalıdır.

a) Video konferansa katılacak danışman, öğrenci ve jüri üyelerinin sınava katılacakları ortamlarında sağlıklı bir internet bağlantısı olmalıdır. (Internet bağlantısı yoksa bilgisayara bir akıllı telefon aracılığı ile internet sağlanması alternatif yoldur.)

b) Video konferansa katılacak danışman, öğrenci ve jüri üyelerinin kullanacağı bilgisayarları çalışır durumda kamera, mikrofon ve ses sistemine sahip olmalıdır.

6-    Çevrimiçi yapılan sınavın video konferans kaydı danışman tarafından başlatılır. Sınav sonunda Danışman ve TİK/Jüri Üyeleri sınav sonucu hakkındaki kanaatlerini “Başarılı” veya “Başarısız” (Tez Önerisi ve Tez Savunma sınavında “kabul”, “red” veya “düzeltme”) olarak beyan eder. Kayıt işlemi beyanların sonunda danışman tarafından sonlandırılır.

7-    Video konferans sadece ESOGÜ UZEM tarafından kayıt altına alınır, öğrenci, Danışman ve Komite/Jüri Üyeleri tarafından her ne suretle olursa olsun kayıt altına alınamaz, saklanamaz, sosyal medya dâhil hiçbir kanaldan dağıtılamaz, paylaşılamaz ve sair surette hiçbir şekilde kullanılamaz. Bunun aksine davranılması durumunda tüm sorumluluk Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ihlali yapan kişi/kişilerdedir.

8-    Sınav sonrasında sınav video konferans kaydının bağlantısı (link) ve öğrencinin ESOGÜ UZEM’e gönderdiği Lisansüstü Sınavlar Video Konferans Talep Formu ESOGÜ UZEM tarafından Enstitüye e-posta üzerinden gönderilir. Sınavın video konferans kaydı bağlantısı (link) ESOGÜ UZEM tarafından ve bir buçuk yıl süreyle saklanır.

9-    Bu ilkeler, 2. Maddede belirtilen sınavları Uzaktan çevrimiçi yapacak danışman ve öğrenci ile sınava katılacak jüri/komite üyelerinin tamamı için geçerlidir. Tüm katılımcılar bu ilkeleri kabul etmiş olarak ve bu ilkelere uyarak sınavı yürütürler.

        10- Bu İlkelerde hüküm bulunmayan durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.

_________________________________________________________________

 

UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ SINAVLARLA İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Sınav tarihi Enstitüden en geç sınavın yapılmasının planlandığı ayın bir önceki ayının 15.gününe kadar alınmalıdır.

2- Sınavdan en az birkaç gün öncesinde öğrenci, danışman ve jüri üyelerinin her birinin aşağıdaki teknik altyapıyı sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmesi gerekmektedir:

a) Video konferansa katılacak danışman, öğrenci ve jüri üyelerinin sınava katılacağı ortamlarında sağlıklı bir internet bağlantısı olmalıdır (Internet bağlantısı yoksa bilgisayara bir akıllı telefon aracılığı ile internet sağlanması alternatif yoldur.)

b) Video konferansa katılacak danışman, öğrenci ve jüri üyelerinin kullanacağı bilgisayarlarının çalışır durumda kamera, mikrofon ve ses sistemine sahip olması gerekmektedir.

3- Sınavdan yeterli bir süre önce öğrenci, danışman ve jüri üyelerinin Video Konferans Kullanım Kılavuzunu incelemesi tavsiye olunur. Ayrıca gerekli görülürse, ilgililerin sınav günü için kılavuzun çıktısını yanlarında bulundurmaları tavsiye olunur.

 

UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖNERİSİ, DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ İZLEME SINAVI SÜRECLERİ

1- Öğrenci; Tez Önerisi Raporu Sunuş(SBE-DR-05/ Form için TIKLAYIN) Formu ile Tez İzleme Toplantısı Başvurusu (SBE-DR-07/ Form için TIKLAYIN) Formunu doldurup, imzalar ve danışmanının e-postasına gönderir.

2- Danışman; Tez Önerisi Savunma ve Tez İzleme Toplantısı (TİK) için tarih ve saatini öğrenci ve Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeleri ile uzaktan iletişim kurarak belirler. Belirlenen gün-saat bilgisini SBE Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimine işletmek üzere, sosbilenst@tm.ogu.edu.tr gönderilir. Doktora için dahili tel: 1311’e bilgi verilir. Belirlediği gün-saat Enstitü Sınav Randevusu Takvimine uygun ise bu tarih-saat bilgisini öğrencinin e-posta üzerinden imzalı olarak gönderdiği Tez Önerisi için DR-Form-06, TİK Toplantısı için DR-Form-06 imzalanıp, Anabilim Dalı Başkanına da imzalatarak EBYS üzerinden Enstitüye iletir.

Danışman Sınavın, Toplantının  ESOGÜ UZEM üzerinden yapılabilmesi için yukarıdaki evraklara ek olarak aşağıdaki tabloda yer alan bilgileri eksiksiz olarak doldurup sosbilenst@tm.ogu.edu.tr adresine gönderir ve 1311’e bilgi verir.

Doktora Öğrencileri İçin Tez Önerisi ve TİK Toplantı Öneri Formu (Form 1)

Statüsü

Adı Soyadı

Kurum

Cep Telefon No

e-posta adresi

Öğrenci

 

 

 

 

Danışman

 

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Form 1           

3- Öğrenci; Video Konferans Talep Formunu (Form için TIKLAYINIZ) doldurarak uzaktan çevrimiçi sınav başvuru randevusunu kesinleştirir. (Bu forma danışmanınızdan almış olduğunuz sınav tarihi ve saat bilgisini giriniz.)
4- Enstitü;  aracılığı ile ulaşan Tez Önerisi Sınav, Tez İzleme Sınav başvurusunu Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşür, onaylanan sınav tarihi Enstitü web sayfasında Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimi’nde ilan edilir.

5- Danışman; ESOGÜ UZEM tarafından, sınav için oluşturulan video konferans bağlantı adresi ve şifre danışmanın e-posta adresine gönderilir. Danışman bağlantı adresi ve şifreyi öğrenci ile jüri üyelerinin e-posta adreslerine gönderir.

6- Çevrimiçi Sınav;

a) EYK Kararıyla onaylanıp Enstitü web sayfasında sınav takviminde ilan edilen günde ve saatte Tez Önerisi Sınavı, Tez İzleme Toplantısı ESOGÜ UZEM üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Sınavın/Toplantının muhatapları olan danışman, öğrenci ve jüri üyeleri kendi ortamlarında sınava katılır. Aynı ortamda birden fazla muhatap sınava iştirak edemez.

b) İlgililer bağlantı adresine giriş yaparak video konferans odasına bağlanır.

c) Hazırlıklar tamamlandıktan sonra danışman video kaydını başlatır.

d) Sınav/toplantı sonunda kayıt kapatılmadan Danışman ve TİK Üyeleri sınav sonucu hakkındaki kanaatlerini “Başarılı” veya “Başarısız” olarak beyan eder. Beyanların sonunda danışman tarafından kayıt işlemi sonlandırılır.

e) TİK Üyeleri ayrıca sınava/toplantıya alınan öğrencinin bilgilerini (Adı Soyadı ve Anabilim Dalı), sınav/toplantı sonucu hakkındaki kanaatlerini “Başarılı” veya “Başarısız” olarak ve sınavın/toplantının “COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapıldığını” belirten raporlarını e-posta aracılığı ile danışman öğretim üyesine iletir.

7- Danışman; çevrimiçi sınavın/toplantının sona ermesiyle birlikte, Tez İzleme Komitesi Tez Önerisi Savunma Tutanağını (SBE-DR-05 / Form için TIKLAYIN)Tez İzleme Başarı Tutanağı (SBE-DR-07/ Form için TIKLAYIN) doldurur ve “Sınav/Toplantı COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapılmıştır” açıklamasını Formun üzerine yazar. TİK Üyelerinin e-posta üzerinden gönderdikleri sınav/toplantı hakkındaki raporları ile diğer eklerle birlikte Sınav/Toplantı Tutanağını en geç 3 gün içinde Enstitüye EBYS üzerinden teslim eder.

8- Sınav/Toplantı sürecinde web sayfasına ulaşılamadığı/teknik sorunlar yaşandığı sınavın tekrar planlanmasını gerektiren durumlar için yönetim kurulu kararı aranmaz. Yeni sınav/toplantı gün-saat bilgisinin belirlenmesi konusunda Danışman, öğrenci ve Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeleri ile uzaktan iletişim kurarak belirlenen tarihi SBE Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimine işletmek üzere, sosbilenst@tm.ogu.edu.tr  adresine gönderir ve Dahili Tel: 1311 ile iletişime geçer.

9- Süreç boyunca öğrenci-komite üyeleri-danışman iletişimleri ile iş ve işlemler yüzyüze yapılmayacaktır.

FORM 1 - TEZ ÖNERİSİ VE TİK TOPLANTI ÖNERİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

FORM-1: Doktora Öğrencileri İçin Tez Önerisi ve TİK Toplantı Öneri Formu

Statüsü

Adı Soyadı

Kurum

Cep Telefon No

e-posta adresi

Öğrenci

 

 

 

 

Danışman

 

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Form 1

FORM 2 - VİDEO KONFERANS TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

VİDEO KONFERANS TALEP FORMU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne

 

 

………………………………………………………………. Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisiyim …../……/2020 tarihinde ESOGÜ UZEM üzerinden uzaktan çevirimiçi olarak yapılacak olan aşağıda belirttiği sınava katılmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim
 

Öğrenci No

Adı

Soyadı

Anabilim Dalı

Programı

Sınav Tipi

 

 

 

 

 

 

Tik Toplantısı 

 

 

 

 

 

Tez Önerisi   

 

 

 

 

 

Tez Savunma 

Form 2

 

UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA / SANATTA YETERLİK TEZ SAVUNMA SINAVI SÜRECİ

1- Öğrenci; Tez Savunma Sınavı Başvurusu için (Tez Şekilsel Kontrol Listesi (Öğrenci İçin) /Form-4 için TIKLAYIN) Formunu doldurup imzalar, tezin bir örneğini de ekleyerek danışmanının e-postasına gönderir.

2- Danışman; Öğrenciden gelen Tezi uygun bulmuşsa, (Tez Kontrol ve Orijinallik Raporu Alınması Başvuru Formunu (SOSBİLENS.YL-DR / Form için TIKLAYIN) doldurup imzalar ve Tez Şekilsel Kontrol Listesi ile tezin bir örneğini ekleyerek Enstitünün sosbilenst@tm.ogu.edu.tr  adresine gönderir ve Yüksek Lisans için 1307 Doktora/Sanatta Yeterlik için 1311 nolu telefonları arayarak bilgi verir.

3- Enstitü; Danışman öğretim üyesinden gelen tezin şekilsel kontrolünü yapar şekilsel hatalar varsa danışman ve öğrenciye düzeltilmek üzere e-posta üzerinden iade eder. Şekilsel kontrolünde bir hata yoksa Tezin benzerlik oranlarını gösteren Orijinallik Raporunu alır ve danışmanın e-postasına gönderir.

4- Danışman; Tez Savunma Sınavı tarih ve saatini öğrenci ve önereceği Jüri Üyeleri ile uzaktan iletişim kurarak belirler. Belirlenen gün-saat bilgisini SBE Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimine işletmek üzere, sosbilenst@tm.ogu.edu.tr  adresine gönderir ve Yüksek Lisans için 1307, Doktora/Sanatta Yeterlik için 1311 nolu telefonları arayarak bilgi verir. Belirlenen  gün-saat Enstitü Sınav Takvimine uygun ise bu tarih-saat bilgisini Tez Savunma Uygunluk Bildirimi ve Jüri Öneri Yüksek Lisans için (SBE-YL-02 /Form için TIKLAYIN) Doktora/Sanatta Yeterlik için (SBE-DR-08 / Form için TIKLAYIN) formuna işleyip, formu imzalayıp, Anabilim Dalı Başkanına da imzalatarak EBYS üzerinden Enstitüye gönderir. Danışman ayrıca, Sınavın ESOGÜ UZEM üzerinden yapılabilmesi için yukarıdaki evraklara ek olarak aşağıdaki tabloda yer alan bilgileri eksiksiz olarak doldurup sosbilenst@tm.ogu.edu.tr adresine gönderir ve Yüksek Lisans için 1307, Doktora/Sanatta Yeterlik için 1311 nolu telefonları arayarak bilgi verir.

FORM-1 : Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu 

Statüsü

Adı Soyadı

Cep Telefon No

e-posta adresi

Öğrenci

 

 

 

Danışman

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

                                                                                                                                                                            Form 1

FORM-2 : Doktora/Sanatta Yeterlik Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu 

Statüsü

Adı Soyadı

Cep Telefon No

e-posta adresi

Danışman

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

                                                                                                                                                            Form 2

5- Öğrenci; Video Konferans Talep Formunu (Form için TIKLAYIN) doldurarak uzaktan çevrimiçi sınav başvuru randevusunu kesinleştirir. (Bu forma danışmanınızdan almış olduğunuz sınav tarihi ve saat bilgisini giriniz.)
6- Enstitü; EBYS aracılığı ile ulaşan Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri başvurusu Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülüp, onaylanan sınav tarihi Enstitü web sayfasında Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takviminde ilan edilir.

7- Danışman; ESOGÜ UZEM tarafından, sınav için oluşturulan video konferans bağlantı adresi ve şifre danışmanın e-posta adresine gönderilir. Danışman bağlantı adresi ve şifreyi öğrenci ile jüri üyelerinin e-posta adreslerine gönderir.

8- Çevrimiçi Sınav;

a) EYK Kararıyla onaylanıp Enstitü web sayfasında sınav takviminde ilan edilen günde ve saatte Tez Savunma Sınavı ESOGÜ UZEM üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Sınavın muhatapları olan danışman, öğrenci ve jüri üyeleri kendi ortamlarında sınava katılır. Aynı ortamda birden fazla muhatap sınava iştirak edemez.

b) İlgililer bağlantı adresine giriş yaparak video konferans odasına bağlanır.

c) Hazırlıklar tamamlandıktan sonra danışman video kaydını başlatır.

d) Sınav sonunda kayıt kapatılmadan Danışman ve Jüri Üyeleri sınav sonucu hakkındaki kanaatlerini “Başarılı” veya “Başarısız” olarak beyan eder. Beyanların sonunda danışman tarafından kayıt işlemi sonlandırılır.

e) Jüri Üyeleri ayrıca sınava alınan öğrencinin bilgilerini (Adı Soyadı ve Anabilim Dalı), sınav sonucu hakkındaki kanaatlerini “Başarılı” veya “Başarısız” olarak ve sınavın “COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapıldığını” belirten raporlarını e-posta aracılığı ile danışman öğretim üyesine iletir.

9- Danışman; çevrimiçi sınavın sona ermesiyle birlikte, Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınav Tutanağını (SBE-DR-02 / Form için TIKLAYIN) doldurur ve “Sınav COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapılmıştır” açıklamasını Formun üzerine yazar. Tez Savunma Jüri Üyelerinin e-posta üzerinden gönderdikleri sınav hakkındaki raporlarını da Tutanağa ekleyerek diğer eklerle birlikte en geç 3 gün içinde Enstitüye EBYS üzerinden teslim eder.

10- Sınav sürecinde web sayfasına ulaşılamadığı/teknik sorunlar yaşandığı sınavın tekrar planlanmasını gerektiren durumlar için yönetim kurulu kararı aranmaz. Yeni sınav gün-saat bilgisinin belirlenmesi konusunda Danışman, öğrenci ve Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeleri ile uzaktan iletişim kurarak belirlenen tarihi SBE Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimine işletmek üzere, sosbilenst@tm.ogu.edu.tr  adresine gönderir ve Yüksek Lisans için 1307, Doktora/Sanatta Yeterlik için 1311 nolu telefonları arayarak bilgi verir.

11- Süreç boyunca öğrenci-jüri üyeleri-danışman iletişimleri ile iş ve işlemler yüzyüze yapılmayacaktır.

FORM 1- Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu için tıklayınız

FORM-1: Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu 

Statüsü

Adı Soyadı

Cep Telefon No

e-posta adresi

Öğrenci

 

 

 

Danışman

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

                                                                                                                                                                            Form 1

FORM 2 - Doktora/Sanatta Yeterlik Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu için tıklayınız

FORM-2: Doktora/Sanatta Yeterlik Öğrencileri İçin Jüri Öneri Formu

Statüsü

Adı Soyadı

Cep Telefon No

e-posta adresi

Danışman

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

TİK Üyesi

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Asıl Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

Yedek Üye

 

 

 

                                                                                                                                                            Form 2

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

VİDEO KONFERANS TALEP FORMU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne

 

 

………………………………………………………………. Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisiyim …../……/2020 tarihinde ESOGÜ UZEM üzerinden uzaktan çevirimiçi olarak yapılacak olan aşağıda belirttiği sınava katılmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
 

Öğrenci No

Adı

Soyadı

Anabilim Dalı

Programı

Sınav Tipi

 

 

 

 

 

 

Tik Toplantısı 

 

 

 

 

 

Tez Önerisi   

 

 

 

 

 

Tez Savunma 

Form 3

 

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne

……………. Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisiyim.Tezimi tamamlamış bulunmaktayım. Uygun görmeniz halinde ../../2020 tarihinde Tez Savunma Sınavına girmek istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Öğrenci No :
Öğrenci Adı Soyadı :
İmza :

 

Ek: Tez Örneği

 

 

NOT: LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN ESOGÜ UZEM ÜZERİNDEN UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ  SINAVA GİRİŞ İÇİN SON TARİH 14 EYLÜL 2020'DİR.

Akademik İzin Sonuçları
Teorik derslerin değerlendirmeleri
14.05.2020

12 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Senato toplantısında dönem içi değerlendirmeleri yüz yüze yapılacağı bildirilen teorik derslerin değerlendirmelerinin uzaktan eğitim yöntemleriyle 27 Mayıs - 05 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

MAZERET SINAVLARI HAKKINDA DUYURU
4.05.2020

MAZERET SINAVLARI HAKKINDA

         2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılan derslerin ara sınavlarına katılamayan öğrencilere giremedikleri her sınav için mazeret sınav hakkı verilmiştir.

         Mazeret sınavları 27 Mayıs – 03 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.  Mazeret sınavı başvuruları en geç mazeretin bitimini takip eden 3 iş günü içinde Mazeret Sınav Başvuru Dilekçesi (SBE-DF-07 için TIKLAYINIZ) ile yapılacaktır. Dilekçeyi eksiksiz doldurup imzaladıktan sonra tarayarak (sosbilenst@tm.ogu.edu.tr) e-posta adresine gönderiniz.

KAYIT DONDURMA (AKADEMİK İZİN) İLE İLGİLİ DUYURU
8.04.2020

ÖĞRENCİLERİMİZE 2019-2020 BAHAR YARIYILI

KAYIT DONDURMA (AKADEMİK İZİN) İLE İLGİLİ DUYURU

 

Bilindiği üzere COVID-19 Salgını Önlemleri Kapsamında 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında örgün eğitime ara verilmiş olup, Enstitümüzde de teorik dersler, uzaktan eğitim yöntemiyle DYS üzerinden rütülmektedir.

Yükseköğretim Kurulu 31.03.2020 tarihli yazısı ile Kayıt Dondurma ile ilgili bazı kararlar almıştır. Bu Kararlar çerçevesinde Üniversitemiz Senatosu uygulama esaslarını belirlemiştir.

Buna göre;

1- Kayıt Dondurma (Akademik izin) hakkından sadece 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında ders kaydı yaptıran öğrenciler yararlanabilecektir.

2- Kayıt Dondurma (Akademik izin) başvuruları 24.04.2020 tarihine kadar Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci tarafından yapılacaktır.

3- AKADEMİK İZİN BAŞVURUSU İÇİN Öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi Modülünün Talepler sayfasından akademik izin taleplerini bildirecektir. OGUBS girişi için (TIKLAYINIZ)

4- Akademik İzin başvuru takvimi bittikten sonra başvurular ilgili Kurullarca değerlendirilerek Öğrenci Bilgi Sistemine işlenecektir. Ayrıca web sayfamızdan başvuruların sonucu, öğrenci numaraları ile ilan edilecektir.

 

Sağklı nler dileriz.

 

ESOGÜ SENATOSU UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

KARAR:1-Yeni Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlı olmak üzere önlisans, lisans ve lisansüstü programların da kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilere uygulanacak YÖK kararları ile ilgili esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesine, başvuruların 24.04.2020 tarihine kadar yapılmasına ve başvuruların ilgili Akademik Birimin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasına oybirliği ile;

Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Akademik İzin Taleplerine İlişkin Esaslar

 

1.    Önlisans ve lisans programlarında kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilere talep etmeleri halinde,

COVID-19 salgını nedeniyle 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında bir yarıyıl, Yıllık eğitim yapılan Fakülteler ve Yabancı Diller Yüksekokulunda ise 2019-2020 eğitim öğretim yılı için akademik izinli sayılacaklardır. Akademik izin verilen süreler azami süreden sayılmayacaktır.

2. Lisansüstü programlarda akademik izin, süre uzatma ve mezuniyet işlemleri 2019-2020 öğretim

yılı bahar yarıyılı ile sınırlı kalması şartıyla aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

 

a) Ders aşamasında olup, 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında ders kaydı yaptıran lisansüstü öğrencileri ile Tez Önerisi Dersine kayıt yaptıran doktora öğrencileri talep etmeleri halinde, COVID-19 salgını nedeniyle 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında bir yarıyıl akademik izinli sayılacaktır. Akademik izin verilen süreler azami süreden sayılmayacaktır.

 

b) 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında Uzmanlık Alan Dersi ve Yüksek Lisans Tez Çalışması/Doktora Tez Çalışması derslerine kayıt yaptıran tez aşamasında ve azami süresi dolmayan lisansüstü öğrencilerinin talepleri halinde ve danışmanının;

 

i. “Öğrencinin tezine konu, nitelik ve mahiyeti itibariyle uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunduğuna dair” görüş bildirmesi durumunda öğrencinin tez döneminde öğretimine devam edebilmesi hususu ve

 

ii. “Öğrencinin tezine konu, nitelik ve mahiyeti itibariyle uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunmadığına dair” görüş bildirmesi durumunda öğrenciye 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında akademik izin verilmesi hususu

 

Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversitemiz Yönetim Kurulunca değerlendirilecektir.

 

c) 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında Uzmanlık Alan Dersi ve Yüksek Lisans Tez Çalışması/Doktora Tez Çalışması derslerine kayıt yaptıran tez aşamasında ve azami süresi biten lisansüstü öğrencilerinin azami sürelerine, örgün eğitime verilen aranın başladığı 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitime verilecek ara kadar süre eklenecek, bunun için öğrenci veya danışmanından başvuru istenmeyecektir.

 

d) Doktora yeterlik yazılı ve sözlü aşamalarını başarmamış, 2019-2020 bahar yarıyılında Doktora Yeterlik Dersine kayıt yaptırıp hem yazılı hem sözlü aşamalarından yeterlik sınavına girecek doktora öğrencilerinin, COVID-19 salgınının etki süreci nedeniyle gözetimli yazılı sınavları yapılamayacağından Doktora Yeterlik Sınavları ertelenerek 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında akademik izinli sayılacak, bunun için öğrenci veya danışmanından başvuru istenmeyecektir.

 

Örgün eğitim-öğretime ara verilen 16 Mart 2020 tarihinden önce veya yapıldığı takdirde uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile tez savunma sınavına girip başarılı olan ve mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan lisansüstü öğrencilerinin ciltlenmiş en az üç nüsha tezini ve mezuniyet için gerekli diğer belgelerini teslimi COVID-19 salgınının etki süreci geçene kadar ertelenecektir. Öğrencilere teslim işlemleri için COVID-19 salgınının etki sürecinin sona ereceği tarih itibariyle bir ay süre verilecektir. Öğrencinin talebi halinde bu süre Enstitü Yönetim Kurulunca en fazla bir ay daha uzatılabilecektir. En az üç nüsha tezin ve mezuniyet için gerekli diğer belgelerin Enstitüye tesliminden sonra mezuniyet işlemleri yapılacaktır.

Bahar Yarıyılı Akademik takviminde değişiklik
1.04.2020

Üniversitemiz akademik birimlerinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı Akademik takviminde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır

 

 

 

ÖNLİSANS-LİSANS-LİSANSÜSTÜ

03-07- Şubat 2020

Ders Kayıtları

10 Şubat-12 Haziran 2020

Bahar Yarıyılı

10 Şubat-23 Mayıs 2020

Bahar Yarıyılı Dersleri (15 Hafta)

12-14 Şubat 2020

Ekle Sil Günleri

13- Nisan 22- Mayıs 2020

Arasınav Haftası

20-24 Nisan 2020

Dersten Çekilme Başvuruları (Önlisans, Lisans Programları için)

5 Haziran 2020

Derslerin Sona Ermesi

08-19 Haziran 2020

Yarıyıl Sonu Sınavları

23-24 Haziran 2020

Mazeret Sınavları (Ön Lisans Lisans )

26 Haziran 2020

Yarıyıl Sonu Sınavları Otomasyon Sisteme Not Girişinin Son Günü

30 Haziran 1-2 Temmuz 2020

Enstitüler ve yaz okulu açılmayan fakülte ve MYO İçin Bütünleme Sınavı

 

3 Temmuz 2020

Bütünleme Sınavları (Enstitüler ve yaz okulu açılmayan Fakülte ve MYO için) Otomasyon Sisteme Not Girişinin Son Günü

01-02 Eylül 2020

Azami Süresini Dolduran Öğrenciler İçin Başvuru

14-15 Eylül 2020

Azami Süresini Dolduran Öğrenciler İçin Sınav

27-28 Temmuz 2020

Tek Ders Sınav Başvurusu

6 Ağustos 2020

Tek Ders Sınavı

7 Ağustos 2020

Tek Ders Sınav Sonuç Bildirimi Son Gün

2019/2020 BAHAR DÖNEMİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
1.02.2020

2019/2020 BAHAR DÖNEMİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C ESOGÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019-2020 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

AKADEMİK DURUM

TARİH

e-Başvuru Sistemi Üzerinden Lisansüstü Başvuruları

06-10 Ocak 2020

Lisansüstü Programlara Giriş için Bilim Sınavı

22 Ocak 2020

Lisansüstü Programlara Giriş için Mülakat Sınavı

22 Ocak 2020

Başvuru Sonuçlarının İlanı

31 Ocak 2020

Lisansüstü Programlara Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları

03-04-05 Şubat 2020

I.Grup Yedek Öğrenci Kesin Kayıtları

06-07 Şubat 2020

II.Grup Yedek Öğrenci Kesin Kayıtları

10-11 Şubat 2020

III.Grup Yedek Öğrenci Kesin Kayıtları

12-13 Şubat 2020

Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları (Başvuru Yeri:Anabilim Dalı Başkanlıkları)

06-10 Ocak 2020

Kredili Derslerini tamamlayan ve Tez Önerisi yapmayan Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Önerisinin Enstitüye Bildiriminin Son Tarihi

17 Ocak 2020

Özel Öğrencilik Başvurularının Son Tarihi (Başvuru Yeri:Anabilim Dalı Başkanlıkları)

31 Ocak 2020

Kayıt Yenileme (Tüm Öğrenciler İçin)

03-07 Şubat 2020

Öğrenim Ücretinin Yatırılması

03-07 Şubat 2020

Yeni Öğrenciler İçin Danışman Atamalarının Yapılması

10-12 Şubat 2020

Danışman Değişikliği Başvurusu

06 Ocak 2020 -20 Mart 2020

Ekle Sil Günleri

12-14 Şubat 2020

Mazeretli Kayıt Yenilemenin Son Başvuru Tarihi (Öğrenim Ücretini Yatırmayan veya Ders Kaydını Yaptırmayan mazereti Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilen Öğrenciler İçin)

14 Şubat 2020

Derslerin Başlaması

10 Şubat 2020

Bahar Yarıyılı

10 Şubat 2020-12 Haziran 2020

Bahar Yarıyılı Dersleri

10 Şubat 2020-23 Mayıs 2020

Ara sınav Haftası

13 Nisan 2020-22 Mayıs 2020

Ara Sınavlar Sonuç Bildirimi Son Tarih

29 Mayıs 2020

Ara sınav Mazeret Sınav Tarihleri

27 Mayıs-03 Haziran 2020

Dönem içi değerlendirmelerini yüz yüze yapacağını bildiren öğretim elemanlarının derslerine ait dönem içi değerlendirmeleri uzaktan eğitim metotlarıyla tamamlaması.  27 Mayıs-05 Haziran 2020

Derslerin Sona Ermesi

05 Haziran 2020

Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavlarının yapılacağı Son Tarihi (Madde 20/2 ve 30/2’ye göre en geç beşinci yarıyılın sonundadır.)

12 Haziran 2020

2019-2020 Bahar dönemi, dönem içi değerlendirmelere ait notların sisteme girilmesi için son tarih. 06 Haziran 2020

Bahar Yarıyılı Sonu Sınavlarının ve Harf Notlarının (Tez ve Uzmanlık Alan Dersleri dahil) Sisteme Son Giriş Tarihi

03 Temmuz 2020

Tez İzleme Sınavlarını yapılacağı Son Tarihi Madde 22/5 ve 32/5’e bir önceki Tez İzleme Sınavından sonra en erken 5 ay sonra girilir.

17 Temmuz 2020

Yarıyıl Sonu Sınavları

08-26 Haziran 2020

Enstitüler İçin Bütünleme Sınavı

07-13 Temmuz 2020 

Bütünleme Sınavı Not Girişi Son Günü

14 Temmuz 2020

Uygulama ve laboratuvar derslerinin uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon, proje, ödev, vaka analizi vb. tamamlanması. Uygulama ve Laboratuvar derslerinin notlarının sisteme girilmesi

14 Temmuz 2020-07 Ağustos 2020

Tek ders sınavı başvurusu 06-07 Ağustos 2020
Tek ders sınavı (Online olarak yapılacaktır) 11 Ağustos 2020
Tek Ders Sınav Sonuç Bildirimi Son Gün 12 Ağustos 2020
Azami Süresini Dolduran Öğrenciler İçin Başvuru 01-02 Eylül 2020
Azami Süresini Dolduran Öğrenciler İçin Kurtarma Sınavı (Nasıl uygulanacağına daha sonra karar verilecektir. 14-15 Eylül 2020
DUYURU
23.03.2020

Değerli Öğrencilerimiz,

Ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle bildiğiniz üzere Üniversitelerde eğitime ara verilmiştir. Eğitime verilen ara boyunca hiçbir ders, sınav, uygulama yüz yüze yapılmayacaktır.

Üniversitemizde pandemi döneminde eğitim-öğretim Uzaktan Öğretim ile Üniversitemizin Ders Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılacaktır. Bu amaçla Anabilim Dallarının, Uzmanlık Alan Dersleri dahil tüm teorik dersleri 23.03.2020 tarihinden itibaren DYS üzerinden yürütülecektir. Bu kapsamda;

 • 23.03.2020 tarihinden itibaren DYS üzerinden dersin öğretim elemanlarının mesajlarını takip ediniz,
 • Öğretim elemanlarımız yürüttükleri derslerin sunumlarını haftalık düzende DYS’ye yükleyecektir.
 • DYS’ye kısa sınav/ödev gibi tamamlayıcı etkinlikler de eklenebilecektir.
 • Sınavlar da ölçülebilir, denetlenebilir olmak kaydıyla DYS üzerinden yapılabilecektir.
 • Eğitim-öğretime ara verilen bu süreçte dersler yukarıda açıklandığı gibi sadece uzaktan yapılacaktır. İhtiyaç halinde dersin öğretim elemanı veya danışmanınız ile sadece e-posta veya DYS üzerinden elektronik ortamda iletişime geçmeniz gerekmektedir.
 • Uygulamalı dersler ve laboratuvar/uygulama çalışmaları eğitime ara verilen pandemi sürecinde yapılmayacaktır.
 • Seminer dersinin sunumlarının sözlü olarak yapılması iptal edilmiştir. (Güncel Açıklama: Seminer metinlerinizi DYS’ye yüklemesi; Öğrenciler, kendilerine verilmiş olan seminer konuları ile ilgili seminer metni hazırlayıp danışmanıyla sadece e-posta aracılığı ile iletişime geçerek son halini vereceği seminer metnini en az 5 en fazla 10 sayfa olarak DYS’ye yükleyeceklerdir.)
 • Tez İzleme Sınavları, Doktora Yeterlik Sınavları, Tez Savunma Sınavları ve Tez Önerisi Sınavları da eğitime verilen 3 haftalık ara boyunca ve verilen ara uzatıldığı takdirde uzatma süresince yüzyüze yapılmayacaktır. Bu sınavların uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapılması ile ilgili çalışmalarımız sürmekte olup, bununla ilgili ayrıca açıklama yapılacaktır.
 • Devletimizin pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında, eğitime verilen ara (16.03.2020 – 05.04.2020) boyunca öğrencilerimize Tez Şekilsel Kontrol/Tez Teslimi ve (tez savunma sınavını başarmış olanların) Mezuniyet İşlemleri süreçlerini erteleme imkanı tanınmıştır, erteleme durumunda eğitim-öğretime tekrar başlandığı tarihten itibaren mevzuatta belirtilen süreler kaldığı yerden devam edecektir.
 • Gelişmeleri lütfen Enstitümüzün ve Üniversitemizin web sayfasından takip ediniz.
 • ESOGU DYS girişe ulaşmak için bağlantı: Tıklayınız
 • Öğrenciler için ESOGU DYS yardım bağlantısı: 1- Ögrenciler 2- Gold-DYS Kılavuzu
 • Rektörlüğümüzün “Üniversitemizde Eğitim-Öğretim Süreci Hakkında” başlıklı duyurusu için: Tıklayınız

Sağlık içinde başarılı çalışmalar dileriz.

Enstitü Müdürlüğü

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI
17.02.2020

2019-2020 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ, ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARINI DERS KAYDINI ONAYLATTIKTAN SONRA REKTÖRLÜK AKILLI KART BİRİMİNDEN 
BİZZAT UĞRAYARAK ALMALARI GEREKMEKTEDİR.