TR | EN
KA171 ICM Programı 2022-2023 Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuruları
3.12.2022

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yürütülen ve AB üye ülkelerinin dışındaki dünya ülkeleriyle hareketlilik imkânı sunan Erasmus+ KA171 ICM Hareketlilik ilanı, 24 Kasım 2022 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. Bu ilan dahilinde Turizm İşletmeciliği, İlahiyat (Felsefe ve Din Bilimleri ile Temel İslam Bilimleri), İşletme ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinde Doktora eğitimine devam eden ve Bahar yarıyılında Azerbaycan, Fas, Gürcistan ve Özbekistan'a giderek 5 ay boyunca bu ülkelerde eğitim görmek isteyen Doktora öğrencilerimizi, bu ilana başvurmaya davet ediyoruz. Bu hareketlilik kapsamında aylık 700 Avro Hibe desteği ile 275 ila 530 Avro arasında değişen miktarlarda seyahat desteği verilmektedir.

https://iro.ogu.edu.tr/Duyuru/Detay/220/ka171-icm-programi-2022-2023-bahar-donemi-erasmusogrenim-hareketliligi-basvurulari

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Lisansüstü Program Kontenjanları
24.11.2022

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Lisansüstü Program Kontenjanları

e-BAŞVURU SİSTEMİ

 • e-BAŞVURU SİSTEMİ 26.12.2022 TARİHİNDE AÇILIP, 13.01.2023 SAAT 17:00’DE KAPANACAKTIR.

e-BAŞVURU KILAVUZU 

 • Kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzda belirtilen hususlara uymayan başvuru geçersiz sayılır, başarı sıralamasına alınmaz. Bu konuda sorumluluk adaya aittir. 
 • Mülakat ve Giriş Sınavları, İlgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında Yapılacaktır.
 • E-Başvuru sistemine yüklenmiş bilgilerin kesin kayıt esnasında sunulanlar uyuşmazsa sorumluluk adaya ait olup, bu durumda kesin kayıt hakkı geçersiz sayılır.
 • Kesin kayıt hakkı kazananlar, kesin kayıt için istenen belgeleri eksiksiz şekilde (asıl, onaylı vb.) teslim etmek zorundadır. Eksiksiz ve istenilen özellikte olmayan belge ile kesin kayıt yapılmaz, bu durumda hiçbir hak iddia edilemez.
 • İlanda belirtilen başvuru kriterlerine göre yapılmadığı için (hatalı,eksik belge/bilgi... vb.) kabul edilmeyen başvurulara ilişkin her türlü sorumluluk adaylara aittir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

BAŞVURU TAKVİMİ

Çevrimiçi Başvuru Tarihleri

26 Aralık 2022-13 Ocak 2023

Mülakat Sınavı

17-18 Ocak 2023

Sonuçların İlanı

20 Ocak 2023

Kesin Kayıt Tarihleri

23-25 Ocak 2023

I. Yedek Adayların İlan Tarihi

26 Ocak 2023

I. Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

27 Ocak 2023

II. Yedek Adayların İlan Tarihi

30 Ocak 2023

II. Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

31 Ocak 2023

 

 

Öğrenci Kimlik Kartları
30.11.2022

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kayıt yaptırarak öğrenci kimlik kartlarını teslim almayan öğrencilerimiz ile daha önceki dönemlerde kayıt yaptırarak öğrenci kimlik kartlarını teslim almayan öğrencilerimizin üniversite girişinde sorun yaşamamaları için öğrenci kimlik kartlarını, hafta içi mesai saatleri içerisinde "Rektörlük Akıllı Kart" biriminden; fotoğraf, belge vb. eksik olan belgelerini de yanlarında getirerek teslim alabilirler.

Not: Öğrenci kimlik kartları, şahsen veya noter onaylı belge karşılığı vekiline teslim edilecektir.

 

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş İlanı
10.11.2022

                                       2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları

          

                           Aranacak Koşullar                                                                                                                                                                                                       

                      1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış, genel not ortalaması 4,00                                        üzerinden en az 3,00 olması ve almış olduğu tüm derslerden başarılı olmak.

                      2) Yatay Geçiş yapılacak programa en son dönemde son sırada kabul edilen en düşük başarı puanlı öğrencinin başarı puanına                                 eşit ya da daha yüksek puana sahip olması gerekir.

                      3) ALES ve Yabancı Dil puanı Enstitülerce istenen asgari puanları sağlamalıdır.

                      4) Yatay Geçiş yapılmak istenen program ile kayıtlı olunan programın aynı olması gerekir.

                      5) Disiplin cezası almamış olmalıdır.

                          İstenen Belgeler                                                                                                 

                      1) Başvuru dilekçesi (Enstitüden temin edilecek)                                                                                              

                      2) 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)                                                                                                               

                      3) Özgeçmiş

                      4) Yüksek Lisans için Lisans Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri

                      5) Not durum belgesi / Transkript (En son mezun olduğu programa ait)

                      6) Not durum belgesi / Transkript (Devam ettiği programa ait)                                                                         

                      7) Onaylı Ders içerikleri ( Devam ettiği programda aldığı derslere ait)                                                                            

                      8) Yabancı dil sonuç belgesi                                                                                                                                      

                      9) ALES sonuç belgesi                                                                                                                                  

                     10) Disiplin cezası almadığına dair belge (Transkript'te yer almıyorsa ayrıca düzenlenecek)

                     11) Yatay Geçiş Başvuru Formu
                     12) Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni
                     13) Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni

 

 

 

 

7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru
8.11.2022

7417 Sayılı Af Kanunu kapsamında başvurular 07.11.2022 tarihi itibariyle sonlanmıştır. Başvuru sonuçları 06.01.2023 tarihinde açıklanacaktır. Kesin kayıt, 06-10 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Lisansüstü Burs Duyurusu
2.11.2022

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından ilan edilen konularda tez hazırlayacak doktora öğrencilerine 6.000 TL burs verilecektir.

Buna göre Atatürk Araştırma Merkezi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında; Türk Dil Kurumu Türkiye Türkçesi, Tarihî Türk Yazı Dilleri, Çağdaş Türk Yazı Dilleri, Türkiye Türkçesi Ağızları, Türkçe Öğretimi ve Türk Edebiyatı alanlarında; Türk Tarih Kurumu Balkan Çalışmaları, Kafkasya Çalışmaları, Orta Asya Çalışmaları, Güney Asya Çalışmaları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları, Afrika Çalışmaları, Uzak Doğu Çalışmaları, Latin Amerika Çalışmaları, Dijital Tarih Çalışmaları, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Felsefe ve Bilim Tarihi, Din ve Düşünce Tarihi, Hukuk Tarihi, İktisat Tarihi ve Askeri Tarih alanlarında tez hazırlayacak doktora öğrencilerine burs sağlayacaktır.

2023 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek doktora burslarına ilişkin başvurular  4-15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

2023 Yılı Lisansüstü Burs İlanı  

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı Süreç Takvimi
15.08.2022

2022-2023 Güz Yarıyılı Süreç Takvimi

Akademik Olay

Tarih Aralıkları

Tez Aşamasına Geçen Öğrencilerin Tez Öneri Tekliflerinin Son Tarihi

02.09.2022

Diğer Üniversitelerden Ders Alma Talebi

12.09.2022 – 30.09.2022

Enstitümüzden Ders Almak İçin Müracaat Tarihleri

12.09.2022 – 30.09.2022

Danışman Değişikliği Başvurusu (Öğrenci İçin)

12.07.2022 – 30.09.2022

Yeni Kayıtlı Öğrencilerin Önceki Öğrenimlerinden Aldıkları Dersi Saydırma Talebi

26.09.2022 – 25.10.2022

Akademik İzin Talebi

26.09.2022-25.10.2022

Ek Süre Talebi

26.09.2022-25.10.2022

Kayıtlı Öğrenciler İçin Danışman Ataması Yapılması

14.10.2022

Sınav Tarihlerinin ve Yüzdelerin Bildirimi

26.09.2022-11.11.2022

Kapatılacak Derslerin Belirlenmesi

05.10.2022

Danışmanlıktan Ayrılma Dilekçesi

03.10.2022-07.10.2022

Ders Yüklerinin Bildirilmesi

28.10.2022

Çevrimiçi/Yüz yüze Enstitü Öğr. Sınav Giriş Tarihleri (Tez Savunma, Yeterlik)

28.12.2022-20.01.2023

TİK Sınavı, Tez Savunma Sınavı. Yeterlik Sınavı Başvuru Tarihi

26.10.2022-03.01.2023

Seminer Ders Konularının ve Sunum Tarihlerinin Bildirilmesi İçin Son Tarih

28.10.2022

Yeterlik, Tez Savunma sınav öncesi jüri bilgilerinin bildirilmesi

Sınav tarihinden en az 20 gün önce

 

Yeterlik, Tez Savunma ve TİK Sınavı sonrası evrak teslimi

Sınavı izleyen 3 gün içerisinde

TİK (Tez İzleme Komitesi Atanması)

Yeterlik sınavından itibaren 1 ay içerisinde

Çevrimiçi/ Yüz yüze olarak yapılacak TİK toplantı öncesi evrakların verilmesi

Toplantı tarihinden en az 15 gün önce

TİK Toplantısı (Temmuz-Aralık) dönemi için

Önceki TİK toplantısından 5 ay sonra

Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi

Yeterlik sınavından itibaren 6 ay içerisinde

Duyuru
17.06.2022

Değerli öğrencilerimiz,

 • Ders aşamasını tamamlayan ve gerekli not ortalamasını sağlayarak tez aşamasına geçen Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin, danışmanlarıyla beraber belirledikleri "Yüksek Lisans Tez Konularını" 02 Eylül 2022 tarihine kadar Anabilim Dalı Başkanlıkları üzerinden Enstitümüze göndermeleri gerekmektedir.
   
 • 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılında Yeterlik Sınavına giren ve başarılı olan Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencilerinin, Yeterlik Sınav tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde "Tez Önerisi Savunma Sınavına" girmeleri gerekmektedir.
   
 • 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılı sonunda Tez Savunma sınavına giren ve başarılı olan Tezli Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencilerinin en fazla 1 ay içinde

  Tez teslim formları olan Tez Onay Sayfası, Danışman Onayı, Tez Teslim Kontrol Listesi, Tez Kontrol/Onay Formları ile tezin içinde olduğu 2 adet CD, Tez Veri Giriş Formu ve 3 adet ciltli tezi Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Tez Veri Giriş Formu detaylarına Enstitümüz internet sayfası-Formlar sekmesi altındaki “Kompakt Disk ve Tez Veri Giriş İzin Formunun Hazırlanması” başlıklı içerikten ulaşılabilir. (Tez kapakları Enstitümüz öğrenci işlerinden teslim alınabilir.)
ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2022 sayısı
15.06.2022
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.
 
Yeni sayıya https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogusbd adresinden ulaşılmaktadır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yılın Tezi Ödül Töreni
13.04.2022

2021 yılı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yılın Tezi Ödülü'ne Sosyal Bilimler alanında layık görülen Dr. Hazal DUMAN ALPTEKİN, tezini paylaştığı seminerini gerçekleştirmiştir. Kendisini ve tez danışmanı Doç. Dr. Umut KOÇ'u tebrik ederiz.

 

OGUBS Şifre Hatırlatma Sayfası
20.09.2021

Aşağıda istenilen bilgileri doldurup yeni şifrenizi sistemde tanımlı cep telefonunuza sms olarak alabilirsiniz.

https://ogubs1.ogu.edu.tr/SifremiUnuttum.aspx

UZEMÖYS Giriş ve Office 365 Hesap Aktifleme
22.02.2021

UZEM Öğrenme Yönetimi Sistemine (UZEMÖYS) Giriş, Office 365 hizmeti ve hesap aktifleme süreçlerine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız

 

 

UZEMÖYS Üzerinden Uygulanacak Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar
13.11.2020

UZEM Öğrenme Yönetim Sistemi (UZEMÖYS) Üzerinden Uygulanacak Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar ile ilgili

Öğrenci Duyurusu için TIKLAYINIZ