TR | EN
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Bursu Başvurusu
12.09.2022

Yemek Bursu Duyurusu
 Üniversitemiz Yemek Bursundan yararlanmak isteyen aşağıdaki şartları sağlayan lisansüstü öğrencilerimizin  26 Eylül 2022 - 14 Ekim 2022 tarihleri arasında Başvuru Formu ile Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir. 

  Yemek bursundan doğrudan faydalanabilecek öğrenciler:
 • Sağlık Raporuyla belgelendirmek şartıyla % 40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler;
 • Anne, baba ve kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
 • Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler,
 • Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler, 
  Yemek bursu alamayacak öğrenciler:
 • Yemek bursuna başvurmak istediği tarihte okula giriş tarihi itibariyle, bir öğretim yılı kaybı bulunan öğrenciler,
 • Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücretle çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
 • Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerine,
 • Yabancı Uyruklu ve TÖMER’li öğrencilere,
 • Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere yemek bursu verilmez. 

Yemek Bursu Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

7417 sayılı AF Başvurusu Değerlendirme Sonuçları (02.09.2022'ye kadar başvuranlar için)
16.09.2022
7417 sayılı kanunun 35. maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 83 .maddesinden yararlanarak, başvurusu kabul edilen adayların listesi:
 
 
 
2022-2023 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılı için kayıtlar, 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında Enstitü Öğrenci İşleri birimine şahsen veya noter onaylı vekâletname ile yapılacaktır.
 
 
 
 
Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri
15.09.2022

2022-2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt yenileme, ders kayıt sorumluları ve harç işlemleri için tıklayınız
Banka işlemlerinde hesap adı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler olarak belirtilecektir.

Kayıt Yenileme Süreçleri                

Enstitümüz Ders Kayıt Tarihleri

22.09.2022 saat 08.00-10.30/13.00-23.00 arasında

Tüm Akademik Birimlerin Ders Kayıt Tarihi

23.02.2022 saat 08.00-17.00 arasında

Ekle-Sil Tarihleri

28.09.2022 saat 08.00-17.00 arasında

 

                               2022-2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Anabilim Dalı Ders Kayıt Sorumluları                                              

ANABİLİM DALI

ADI-SOYADI

DAHİLİ

E-MAİL

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

Arş. Gör. Esma TÜRKMEN

6042

esma.turkmen@ogu.edu.tr

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

Doç. Dr. Duran CANKÜL

6676

dcankul@ogu.edu.tr

İKTİSAT

Arş. Gör. Ömer Faruk GÜNAL

1738

ofgunal@ogu.edu.tr

 

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

Arş. Gör. Barış ÇAKAN

6077

bcakan@ogu.edu.tr

Arş. Gör. Aynur KURT

6063

akurt@ogu.edu.tr

İŞLETME

 

Arş. Gör. Dr. Halime ARSLAN GÜRDAL (Doktora/Tezli YL)

1358

halime.arslangurdal@ogu.edu.tr

Arş. Gör. Damla AYDIN (Doktora/Tezli YL)

1358

dgeldisen@ogu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Yücel TÜRKER (Tezsiz II. Öğretim)

 1171

yturker@ogu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hamid Murad ÖZCAN (Tezsiz II. Öğretim)

1171

hmozcan@ogu.edu.tr

Arş. Gör. Hasan DURMUŞ (Tezsiz II. Öğretim)

 1171

hdurmus@ogu.edu.tr

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT

Dr. Öğr. Üyesi  Zeynep KÖSTELOĞLU

2318

zciftci@ogu.edu.tr

MALİYE

Arş. Gör. Gökhan SARIÇİMEN

1160

 gsarıcimen@ogu.edu.tr

ÖZEL HUKUK

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı ELBİR

4711

nazli.elbir@ogu.edu.tr

SAĞLIK TURİZMİ YÖN. İ.Ö.

Arş. Gör. Özel KILIÇ

6661

ozelk@ogu.edu.tr

 
SANAT VE TASARIM

 

Arş. Gör. Şeyma Nalan EKİCE

4380

sekice@ogu.edu.tr

Arş. Gör. Serenay ANIK GÖK

4376

seranay.anikgok@ogu.edu.tr

  SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Arş. Gör. Doğuş DÜZGÜN

1136

duzgund@ogu.edu.tr

Arş. Gör. Serhan GÜL

1136

serhan.gul@ogu.edu.tr

TARİH

Arş. Gör. İslam KAVAS

2706

ikavas@ogu.edu.tr

 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Arş. Gör. Dr. Meryem ÖZDEMİR KARDAŞ

6060

meryem.kardas@ogu.edu.tr

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

Arş. Gör. Özel KILIÇ

6661

ozelk@ogu.edu.tr

TURİZM REHBERLİĞİ İ.Ö.

Doç. Dr. Duran CANKÜL

6676

dcankul@ogu.edu.tr

 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 Prof. Dr. Soner AKPINAR

2367

sakpinar@ogu.edu.tr

Öğr. Gör. Alper SÖKMEN (Tezli Yüksek Lisans)

2363

asokmen@ogu.edu.tr

Doç. Dr. Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET

2359

abtoret@ogu.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Esin AĞCA (Doktora)

2716

eagca@ogu.edu.tr

 ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Arş. Gör. Deniz Pelin DİNÇER AKAN

1350

dpelindincer@ogu.edu.tr

 

Ders Kayıtlarınız İçin Yukarıdaki Öğretim Elemanları İle İletişime Geçiniz.

Derslerinizi Ders Kayıt Sorumlusuna Veya Danışmanınıza Onaylattırmayı Unutmayınız

2022-2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Af Kapsamında Yatay Geçiş Kontenjanları
19.09.2022

7417 Sayılı Yasa (Af) Kapsamında yeniden eğitim hakkı kazanıp Enstitümüze yatay geçiş talebinde bulunacak öğrenciler için başvuru, kayıt işlemleri ve kontenjan sayıları.

Başvuru Tarihi         : 19-27 Eylül 2022
Kayıt Tarihi              : 28-30 Eylül 2022

İstenilen Belgeler   :

1 )Başvuru dilekçesi    
2) 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
3) Özgeçmiş
4) Yüksek Lisans için Lisans Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri
5) Not durum belgesi / Transkript (En son mezun olduğu programa ait)
6) Not durum belgesi / Transkript (Devam ettiği programa ait)
7) Onaylı Ders içerikleri ( Devam ettiği programda aldığı derslere ait)
8) Yabancı dil sonuç belgesi
9) ALES sonuç belgesi
10) Disiplin cezası almadığına dair belge (Transkript'te yer almıyorsa ayrıca düzenlenecek)
11) Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni
12) Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni    

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için başvuruları, 19-27 Eylül 2022 tarihleri arasında Anabilim Dalı Başkanlıklarına şahsen veya noter onaylı vekâletname ile yapılacaktır.
 

2022-2023 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları

Anabilim Dalı

Program Tezli

Program Tezsiz 2.Öğretim

Doktora/Sanatta Yeterlik

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2

 

 

İktisat

2

 

2

Maliye

1

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı

3

 

4

Temel İslam Bilimleri

5

 

5

İslam Tarihi ve Sanatları

5

 

 

Felsefe ve Din Bilimleri

4

 

5

Karşılaştırmalı Edebiyat

1

 

1

 

7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru
2.08.2022

7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83.üncü maddeden yararlanmak isteyen ve (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen Üniversitemiz lisansüstü öğrencileri, 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde  (07 Kasım 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar, aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve anılan Kanun’da belirtilen şartları taşımaları halinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ekteki başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları halinde Kanun’da belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların Kanun’un yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

Söz konusu Kanun’dan terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler yararlanamayacaklardır.

Başvurular, Enstitümüze şahsen veya noterden onaylı vekaletname yoluyla yapılacaktır. 07 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru sahiplerine yönelik uygulama usul ve esasları Üniversitemiz Senatosu tarafından kararlaştırıldıktan sonra ilan edilecek olup, başvuru sahiplerinin eğitim-öğretime dair yükümlülükleri burada belirtilen hususlara göre belirlenecektir. Af Kanunundan yararlanmak isteyenlerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılında başlayacakları yarıyıl başvuru tarihlerine göre belirlenecektir. 2 Eylül 2022 tarihi mesai bitiminden önce başvuru yapanların 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenime başlaması, 2 Eylül 2022 mesai bitimi sonrasında başvuranların ise Bahar yarıyılında öğrenime başlaması mümkün olacaktır.  

Af Kanunundan Yararlanmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

-Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir) (Başvuru tarihinden en çok yedi gün önce alınmış olmalıdır),
-Son üç ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,
-Türk uyruklular için T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi,
-Yabancı uyruklular için Pasaport Fotokopisi,
-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir),
-7417 Sayılı Kanun’un 35.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83.üncü maddeden Yararlanma İstem Dilekçesi 

Esogü Lisansüstü Programlarına 7417 Sayılı Yasa Kapsamında Yeniden Eğitim Hakkı Kazananlar İçin Uygulama Usul Ve Esasları için tıklayınız.

Balkanlar Doktora Araştırma Bursu
6.09.2022

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve uluslararası doktora öğrencileri için İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Balkanlar Medeniyet Merkezi Derneği (BALMED) işbirliğiyle oluşturulacak Burs Komisyonu tarafından belirlenmiş koşullar doğrultusunda yıllık (akademik yıl) olarak “Balkanlar Doktora Araştırma Bursu” verilmesi planlanmaktadır.

Mülakatlar neticesinde burs koşullarını sağlayan ve “Balkanlar” konusunda doktora tezi çalışmasını yürüten ya da yürütecek 5 kişiye aylık “5.000 TL” burs verilecektir. Başvurular elden yada posta yoluyla kabul edilecektir. 

Başvuru Tarihi: 01.09.2022-07.10.2022

Başvuru Adresi: İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkesi, Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Piri Paşa Mahallesi, Boduroğlu Sokak, No 22, PK 34445, Beyoğlu, İstanbul.

İletişim İçin; İstanbul Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi – rumecam@rumeli.edu.tr

Ek 1: Balkanlar Doktora Araştırma Bursu Koşulları

Ek 2: Balkanlar Doktora Araştırma Bursu İstek Formu

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı Süreç Takvimi
15.08.2022

2022-2023 Güz Yarıyılı Süreç Takvimi

Akademik Olay

Tarih Aralıkları

Tez Aşamasına Geçen Öğrencilerin Tez Öneri Tekliflerinin Son Tarihi

02.09.2022

Diğer Üniversitelerden Ders Alma Talebi

12.09.2022 – 30.09.2022

Enstitümüzden Ders Almak İçin Müracaat Tarihleri

12.09.2022 – 30.09.2022

Danışman Değişikliği Başvurusu (Öğrenci İçin)

12.07.2022 – 30.09.2022

Yeni Kayıtlı Öğrencilerin Önceki Öğrenimlerinden Aldıkları Dersi Saydırma Talebi

26.09.2022 – 25.10.2022

Akademik İzin Talebi

26.09.2022-25.10.2022

Ek Süre Talebi

26.09.2022-25.10.2022

Kayıtlı Öğrenciler İçin Danışman Ataması Yapılması

14.10.2022

Sınav Tarihlerinin ve Yüzdelerin Bildirimi

26.09.2022-11.11.2022

Kapatılacak Derslerin Belirlenmesi

05.10.2022

Danışmanlıktan Ayrılma Dilekçesi

03.10.2022-07.10.2022

Ders Yüklerinin Bildirilmesi

28.10.2022

Çevrimiçi/Yüz yüze Enstitü Öğr. Sınav Giriş Tarihleri (Tez Öneri Savunması, Tez Savunma, Yeterlik)

28.12.2022-20.01.2023

Tez Öneri Savunması, TİK Sınavı, Tez Savunma Sınavı. Yeterlik Sınavı Başvuru Tarihi

26.10.2022-03.01.2023

Seminer Ders Konularının ve Sunum Tarihlerinin Bildirilmesi İçin Son Tarih

28.10.2022

Yeterlik, Tez Savunma sınav öncesi jüri bilgilerinin bildirilmesi

Sınav tarihinden en az 20 gün önce

 

Yeterlik, Tez Savunma ve TİK Sınavı sonrası evrak teslimi

Sınavı izleyen 3 gün içerisinde

TİK (Tez İzleme Komitesi Atanması)

Yeterlik sınavından itibaren 1 ay içerisinde

Çevrimiçi/ Yüz yüze olarak yapılacak TİK toplantı öncesi evrakların verilmesi

Toplantı tarihinden en az 15 gün önce

TİK Toplantısı (Temmuz-Aralık) dönemi için

Önceki TİK toplantısından 5 ay sonra

Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi

Yeterlik sınavından itibaren 6 ay içerisinde

Duyuru
17.06.2022

Değerli öğrencilerimiz,

 • Ders aşamasını tamamlayan ve gerekli not ortalamasını sağlayarak tez aşamasına geçen Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin, danışmanlarıyla beraber belirledikleri "Yüksek Lisans Tez Konularını" 02 Eylül 2022 tarihine kadar Anabilim Dalı Başkanlıkları üzerinden Enstitümüze göndermeleri gerekmektedir.
   
 • 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılında Yeterlik Sınavına giren ve başarılı olan Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencilerinin, Yeterlik Sınav tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde "Tez Önerisi Savunma Sınavına" girmeleri gerekmektedir.
   
 • 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılı sonunda Tez Savunma sınavına giren ve başarılı olan Tezli Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencilerinin en fazla 1 ay içinde

  Tez teslim formları olan Tez Onay Sayfası, Danışman Onayı, Tez Teslim Kontrol Listesi, Tez Kontrol/Onay Formları ile tezin içinde olduğu 2 adet CD, Tez Veri Giriş Formu ve 3 adet ciltli tezi Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Tez Veri Giriş Formu detaylarına Enstitümüz internet sayfası-Formlar sekmesi altındaki “Kompakt Disk ve Tez Veri Giriş İzin Formunun Hazırlanması” başlıklı içerikten ulaşılabilir. (Tez kapakları Enstitümüz öğrenci işlerinden teslim alınabilir.)
ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2022 sayısı
15.06.2022
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.
 
Yeni sayıya https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogusbd adresinden ulaşılmaktadır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yılın Tezi Ödül Töreni
13.04.2022

2021 yılı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yılın Tezi Ödülü'ne Sosyal Bilimler alanında layık görülen Dr. Hazal DUMAN ALPTEKİN, tezini paylaştığı seminerini gerçekleştirmiştir. Kendisini ve tez danışmanı Doç. Dr. Umut KOÇ'u tebrik ederiz.

 

OGUBS Şifre Hatırlatma Sayfası
20.09.2021

Aşağıda istenilen bilgileri doldurup yeni şifrenizi sistemde tanımlı cep telefonunuza sms olarak alabilirsiniz.

https://ogubs1.ogu.edu.tr/SifremiUnuttum.aspx

UZEMÖYS Giriş ve Office 365 Hesap Aktifleme
22.02.2021

UZEM Öğrenme Yönetimi Sistemine (UZEMÖYS) Giriş, Office 365 hizmeti ve hesap aktifleme süreçlerine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız

 

 

UZEMÖYS Üzerinden Uygulanacak Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar
13.11.2020

UZEM Öğrenme Yönetim Sistemi (UZEMÖYS) Üzerinden Uygulanacak Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar ile ilgili

Öğrenci Duyurusu için TIKLAYINIZ