TR | EN
2022-2023 Güz Yarıyılı Başvuru ve Kayıt Süreçleri
12.08.2022

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına başvuru ve kayıt süreçleri sona ermiştir. İlginize teşekkür ederiz.

 

            BAŞVURU TAKVİMİ

ONLİNE BAŞVURU TARİHLERİ

4-8 Temmuz 2022

GEÇ ONLİNE BAŞVURU TARİHLERİ

18 Temmuz 2022

MÜLAKAT SINAVI

21-22 Temmuz 2022

SONUÇLARIN İLANI

27 Temmuz 2022

KESİN KAYIT TARİHLERİ

1-2-3 Ağustos 2022

I.YEDEK ADAYLARIN İLAN TARİHİ

4 Ağustos 2022

I.YEDEK ADAYLARIN KAYIT TARİHLERİ

5-6-7 Ağustos 2022

II. YEDEK ADAYLARIN İLAN TARİHİ

8 Ağustos 2022

II. YEDEK ADAYLARIN KAYIT TARİHLERİ

9-10 Ağustos 2022

III. YEDEK ADAYLARIN İLAN TARİHİ

11 Ağustos 2022

III. YEDEK ADAYLARIN KAYIT TARİHLERİ

11-12 Ağustos 2022

 

7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru
2.08.2022

7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83.üncü maddeden yararlanmak isteyen ve (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen Üniversitemiz lisansüstü öğrencileri, 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde  (07 Kasım 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar, aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve anılan Kanun’da belirtilen şartları taşımaları halinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ekteki başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları halinde Kanun’da belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların Kanun’un yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

Söz konusu Kanun’dan terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler yararlanamayacaklardır.

Başvurular, Enstitümüze şahsen veya noterden onaylı vekaletname yoluyla yapılacaktır. 07 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru sahiplerine yönelik uygulama usul ve esasları Üniversitemiz Senatosu tarafından kararlaştırıldıktan sonra ilan edilecek olup, başvuru sahiplerinin eğitim-öğretime dair yükümlülükleri burada belirtilen hususlara göre belirlenecektir. Af Kanunundan yararlanmak isteyenlerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılında başlayacakları yarıyıl başvuru tarihlerine göre belirlenecektir. 2 Eylül 2022 tarihi mesai bitiminden önce başvuru yapanların 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenime başlaması, 2 Eylül 2022 mesai bitimi sonrasında başvuranların ise Bahar yarıyılında öğrenime başlaması mümkün olacaktır.  

Af Kanunundan Yararlanmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

-Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir) (Başvuru tarihinden en çok yedi gün önce alınmış olmalıdır),
-Son üç ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,
-Türk uyruklular için T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi,
-Yabancı uyruklular için Pasaport Fotokopisi,
-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir),
-7417 Sayılı Kanun’un 35.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83.üncü maddeden Yararlanma İstem Dilekçesi

 

2022-2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları
7.07.2022

2022-2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Bahar Yarıyılı Süreç Takvimi
11.02.2022

2021-2022 Bahar Yarıyılı Süreç Takvimi

Akademik Olay

Tarih Aralıkları

Tez Aşamasına Geçen Öğrencilerin Tez Öneri Tekliflerinin Tarihi

31.01.2022 – 18.02.2022

Diğer Üniversitelerden Ders Alma Talebi

14.02.2022 – 04.03.2022

Enstitümüzden Ders Almak İçin Müracaat Tarihi

14.02.2022 – 04.03.2022

Danışman Değişikliği Başvurusu (Öğrenci İçin)

14.02.2022 – 28.02.2022

Yeni Kayıtlı Öğrencilerin Önceki Öğrenimlerinden Aldıkları Dersi Saydırma Talebi

14.02.2022 – 18.03.2022

Akademik İzin Talebi

28.02.2022-28.03.2022

Ek Süre Talebi

28.02.2022-28.03.2022

Yeni Kayıtlı Öğrenciler İçin Danışman Ataması

11.03.2022 tarihine kadar başvuruların yapılması gerekir.

27.06.2022 – 07.07.2022 tarihleri arasında yaz dönemi için atamaların yapılması gerekir.

Sınav Tarihlerinin ve Yüzdelerin Bildirimi

28.02.2022-15.04.2022

Kapatılacak Derslerin Belirlenmesi

07.03.2022-09.03.2022

Danışmanlıktan Ayrılma Dilekçesi

07.03.2022-11.03.2022

Ders Yüklerinin Bildirilmesi

14.03.2022-18.03.2022

Seminer dersini alan öğrencilerin sözlü sunumlarının konu, yer ve saat bilgilerinin Anabilim Dalı Başkanlığınca enstitüye bildirilmesi

25.03.2022 tarihine kadar

Çevrimiçi/Yüz yüze Enstitü Öğr. Sınav Giriş Tarihleri (Tez Öneri Savunması, TİK Sınavı, Tez Savunma)

25.05.2022-24.06.2022

Tez Öneri Savunması, TİK Sınavı, Tez Savunma Sınavı Başvuru Tarihi

23.03.2022-03.06.2022

Yeterlik, Tez Savunma sınav öncesi jüri bilgilerinin bildirilmesi

Sınav tarihinden en az 20 gün önce

 

Yeterlik, Tez Savunma sonrası evrak teslimi

Tez sınavını izleyen 3 gün içerisinde

TİK (Tez İzleme Komitesi Atanması)

Yeterlik sınavından itibaren 1 ay içerisinde

Çevrimiçi/ Yüz yüze olarak yapılacak TİK toplantı öncesi evrakların verilmesi

Toplantı tarihinden en az 15 gün önce

TİK Sınavı Sonrası Evrakların Enstitüye Teslimi

TİK sınavını izleyen 3 gün içerisinde

TİK Toplantısı

Önceki TİK toplantısından 5 ay sonra

Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi

Yeterlik sınavından itibaren 6 ay içerisinde

Duyuru
17.06.2022

Değerli öğrencilerimiz,

  • Ders aşamasını tamamlayan ve gerekli not ortalamasını sağlayarak tez aşamasına geçen Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin, danışmanlarıyla beraber belirledikleri "Yüksek Lisans Tez Konularını" 02 Eylül 2022 tarihine kadar Anabilim Dalı Başkanlıkları üzerinden Enstitümüze göndermeleri gerekmektedir.
     
  • 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılında Yeterlik Sınavına giren ve başarılı olan Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencilerinin, Yeterlik Sınav tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde "Tez Önerisi Savunma Sınavına" girmeleri gerekmektedir.
     
  • 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılı sonunda Tez Savunma sınavına giren ve başarılı olan Tezli Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencilerinin en fazla 1 ay içinde

    Tez teslim formları olan Tez Onay Sayfası, Danışman Onayı, Tez Teslim Kontrol Listesi, Tez Kontrol/Onay Formları ile tezin içinde olduğu 2 adet CD, Tez Veri Giriş Formu ve 3 adet ciltli tezi Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Tez Veri Giriş Formu detaylarına Enstitümüz internet sayfası-Formlar sekmesi altındaki “Kompakt Disk ve Tez Veri Giriş İzin Formunun Hazırlanması” başlıklı içerikten ulaşılabilir. (Tez kapakları Enstitümüz öğrenci işlerinden teslim alınabilir.)
ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2022 sayısı
15.06.2022
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.
 
Yeni sayıya https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogusbd adresinden ulaşılmaktadır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yılın Tezi Ödül Töreni
13.04.2022

2021 yılı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yılın Tezi Ödülü'ne Sosyal Bilimler alanında layık görülen Dr. Hazal DUMAN ALPTEKİN, tezini paylaştığı seminerini gerçekleştirmiştir. Kendisini ve tez danışmanı Doç. Dr. Umut KOÇ'u tebrik ederiz.

 

OGUBS Şifre Hatırlatma Sayfası
20.09.2021

Aşağıda istenilen bilgileri doldurup yeni şifrenizi sistemde tanımlı cep telefonunuza sms olarak alabilirsiniz.

https://ogubs1.ogu.edu.tr/SifremiUnuttum.aspx

UZEMÖYS Giriş ve Office 365 Hesap Aktifleme
22.02.2021

UZEM Öğrenme Yönetimi Sistemine (UZEMÖYS) Giriş, Office 365 hizmeti ve hesap aktifleme süreçlerine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız

 

 

UZEMÖYS Üzerinden Uygulanacak Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar
13.11.2020

UZEM Öğrenme Yönetim Sistemi (UZEMÖYS) Üzerinden Uygulanacak Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar ile ilgili

Öğrenci Duyurusu için TIKLAYINIZ