TR | EN
Başvuru Süreçleri

Sevgili öğrenciler ve öğrenci adayları,

Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak lisansüstü programlarımıza olan ilginizi görmekten mutluluk duyuyoruz. 

Bu sayfa, Enstitümüz çatısı altındaki programlara nasıl başvurulacağına dair genel bilgileri ve uygulamaları içermektedir. Hem programlarımız hem de üniversitemiz genelindeki detaylı uygulamalar için Enstitümüz Anabilim Dalları ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi web sayfalarında ilan edilen diğer ilgili içerikleri de gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.  

Kimler Başvurabilir?

Enstitümüzde lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar:

 • Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için lisans derecesine sahip olmalıdırlar.
 • Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına başvurabilmek için Yüksek Lisans derecesine sahip olmalıdırlar. 
 • 06 Şubat 2013 tarihinden önce Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıt olan veya mezun olan öğrenciler Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına başvuru yapabilirler.

Nasıl Başvurulur?

Enstitümüze bağlı lisansüstü program başvuruları aşağıda sunulan bağlantı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir:

https://enstitubasvuru.ogu.edu.tr/

Başvuru sisteminin kullanımına dair detaylı bilgi için bu dokümanı inceleyebilirsiniz. Başvurunuzu tamamladıktan sonra, mülakat ve son dakika bilgilendirmelerini kaçırmamanız için, ilgili Enstitü web sitesini takip etmeniz gereklidir.

Ne Zaman Başvurulur?

Lisansüstü program başvurularına ait tarihler Enstitümüz duyurularından ve ESOGÜ Akademik Takvim’den takip edilebilir. Enstitümüzde açılan başvuru ilanlarını takip etmek için lütfen Güncel İlanlar sayfamıza bakınız.

Başvuru Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Başvuru kriterleri (yabancı dil ve ALES puanları, programlarımızın kabul ettiği mezuniyet alanlar gibi) dönemlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Lütfen başvurmadan önce bu detaylar hakkında bilgi sahibi olunuz ve başvuru koşullarını (genel koşullar, mezuniyet koşulları, mezuniyet alanları) sağladığınızdan emin olunuz.

Doktora Programları

Mülakat Olmayan Programların Değerlendirmesi 

 • İlgili program alanındaki ALES puanının %50’si
 • Yabancı dil puanının % 25’i 
 • Mezuniyet ortalamasının %25’i toplanarak bulunan başarı notlarının en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar ilgili programa kabul edilirler. 

Mülakat Olan Programların Değerlendirmesi 

 • İlgili programın alanındaki ALES puanının/Giriş Sınav puanının %50’si
 • Yabancı dil puanının %15’i
 • Mezuniyet ortalamasının %15’i
 • Bilimsel değerlendirme veya mülakat sınavından Anabilim Dalının belirlediği asgari puanın alınması ve bu puanın %20’si toplanarak bulunan başarı notlarının en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar ilgili programa kabul edilirler. 

Tezli Yüksek Lisans Programları

Mülakat Olmayan Programların Değerlendirmesi 

 • İlgili programın alanındaki ALES puanının %50’si 
 • Yabancı dil puanının %25’i (yabancı dil şartı aranmayan YL programları da bu değerlendirmeye tabidir. Bu nedenle bu programlara başvuranlar, varsa yabancı dil belgelerini verebilirler.) 
 • Mezuniyet ortalamasının %25’i toplanarak bulunan başarı notlarının en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar ilgili programa kabul edilirler. 

Mülakat Olan Programların Değerlendirmesi 

 • İlgili programın alanındaki ALES puanının %50’si
 • Yabancı dil puanının %15’i (yabancı dil şartı aranmayan YL programları da bu değerlendirmeye tabidir. Bu nedenle bu programlara başvuranlar, varsa yabancı dil belgelerini verebilirler.) Mezuniyet ortalamasının %15’i toplanarak bulunan başarı notlarının en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar ilgili programa kabul edilirler. 
 • Bilimsel değerlendirme veya mülakat sınavından Anabilim Dalının belirlediği asgari puanın alınması ve bu puanın %20’si toplanarak bulunan başarı notlarının en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar ilgili programa kabul edilirler. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • Lisans mezuniyet ortalamasının %80’i
 • İlgili programın alanındaki varsa ALES puanının %10’u
 • Varsa yabancı dil puanın %10’u toplanarak bulunan başarı notlarının en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar ilgili programa kabul edilirler. 
 • Tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ALES ve yabancı dil puan şartı aranmaz. Ancak, bu programa öğrenci kabulü için; ALES puanının %10’u, yabancı dil puanının %10’u ile lisans not ortalamasının %80’i giriş sınavı puanını oluşturmada kullanılır (Sınav sonucu olanlar puan girişi yapabilirler).

Önemli Belgelere Dair Detaylar Nelerdir?

 • Başvuru kriterleri (dil ve ALES puanları gibi) dönemlere ve programlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Güncel bilgiler için lütfen Enstitümüz web sayfasını ve ilanlarını da takip ediniz. 
 • Sınav Geçerlilik Süreleri (YDS, e-YDS, YÖKDİL, diğer yabancı dil sınavları ile ALES) sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 yıldır. 
 • Denklik Belgesi sadece Türkiye dışından bir üniversiteden mezun olmuş olan Türk vatandaşları için gereklidir. YÖK, Denklik Ofisi tarafından verilmektedir. Başvurusu kabul edilen yurt dışında öğrenim görmüş T.C. uyruklu öğrencilerin mezun olmadan önce YÖK'ten alacakları Diploma Denklik Belgesini Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimine iletmeleri gerekmektedir.
 • Herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavının YDS, e-YDS, YÖKDİL gibi dil sınavları ile eşdeğer olarak kabul edilmesinde sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olması ve sınavı hazırlayan kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmi dili/dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul edilmesi gibi detaylar mevcuttur. Bu konuda ayrıntılı bilgi ve eşdeğerlikler ÖSYM tarafından ilan edilmiştir.
 • Mezuniyet Not Ortalaması 4’lük sisteme göre ise 100’lük sistemdeki karşılığının hesabında Enstitümüz tarafından tüm adaylar için 09.10.2008 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen 4'lük sistemden 100'lük sisteme Dönüşüm Eşdeğerlik Tablosu kullanılmaktadır.

Engeli Bulunan Adaylar

Sanatta Yeterlik programına öğrenci kabulünde, Konservatuar programları ile güzel sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitülerdeki Anasanat ve Anabilim Dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet Hastanesi veya Devlet Üniversite Hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla,

 • Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,
 • Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
 • Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda, başvuru yapabilmeleri için Yabancı Dil Puan Şartı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puan şartını sağlamış sayılır.