TR | EN
İç ve Dış Paydaşlar

İç Paydaşlar

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi lisans ve lisansüstü öğrencileri
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanlıkları ve Öğretim Üyeleri
 • Üniversitesinin diğer Fakülteleri, Yüksekokulları, Enstitüleri ve Araştırma Merkezleri ve İdari Personeli
 • Üniversitesinin Eğitimde ve İstihdamda Diğer İş Birliği Yapılan Birimleri (BAP birimi, Uluslararası İlişkiler Birimi)

 Dış Paydaşlar

 • Mezunlar
 • Yurt İçi Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri
 • Yurt Dışı Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri
 • Bilimsel Dernekler
 • Yerel Yönetimler
 • Yerel Sivil Toplum Kuruluşları ve Ticaret Odaları
 • Kalkınma Ajansları
 • Projelerin Desteklendiği Kurumlar
 • Düzenleyici Kurumlar (ÖSYM, YÖK, YÖKAK vb.)
 • Diğer Devlet Kurumları (TÜBİTAK, KALKINMA AJANSI vb.)