TR | EN
Uluslararası Öğrenciler

Uluslararası öğrenci adaylarımız için Üniversitemiz tarafından ilan edilen kural ve yönetmelikler geçerlidir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Başvuru, Kabul Ve Kayıt Yönergesi

  • Enstitümüz programları programlarımızın kontenjan ilanları dâhilinde kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adaylara açıktır. Ayrıca yatay geçiş kontenjanı da belirlenebilir.
  • Enstitümüz lisansüstü programlarına yabancı uyruklu öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kayıt, kabul ve mali hükümlerle ilgili işlemler, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitemiz Senatosunda belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
  • Yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylarda yabancı dil şartı aranmaz.
  • Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylarda ALES puanı ve eşdeğeri puan şartı aranmaz.
  • Yabancı uyruklu adaylar için ayrılan kontenjanlar çerçevesinde adayların kabulü için değerlendirme; başvuru yapılan anabilim dalı kurulu tarafından adayın mezuniyet genel not ortalaması, mezun olduğu üniversitenin dünya üniversiteler sıralamasındaki yeri ve mezun olduğu lisans programının ilgili anabilim programına uygunluğu dikkate alınarak yapılır. Ayrıca adayın mezun olduğu üniversite ve lisans programının YÖK tarafından denkliğinin olması, adayın tercih edilmesinde önceliklidir.
  • Başvuruları kabul edilen adayların Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ TÖMER) den en az C1 düzeyinde Türkçe bildiklerini gösteren bir belgeyi ibraz etmeleri gerekir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi olmaması durumunda Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ TÖMER) Türkçe Hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak ve kayıt belgesini derslerin başlangıcını takip eden ilk dört hafta içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Başvurduğu programa göre bir alt eğitimini Türkiye’de tamamlamış olanlardan C1 belgesi istenmez.
  • Başvuruları kabul edilen adayların Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ TÖMER) Türkçe Öğretim Merkezi’nden en az C1 düzeyinde Türkçe bildiklerini gösteren bir belgeyi en geç bir yıl içerisinde alamadıkları takdirde Enstitü ile ilişikleri kesilir

For English, please refer here