TR | EN
Tezsiz Yüksek Lisans Programı Süreçleri

İLK KAYIT AŞAMASI

Bu aşama sadece ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Öğrencilik hakkı kazanan adaylar ilk aşamada Enstitümüze gerekli belgeleri sundukları kayıtlarını çevrimiçi ara yüz üzerinden gerçekleştirmelidir. Kayıt ekranı için buraya tıklayınız.

Bu aşamada Enstitüye elden herhangi bir evrak teslim edilmez. Eğer evraklarda eksik/hatalı bir giriş olursa, Enstitü personelimiz öğrenci ile iletişime geçecektir.

DERS KAYDI AŞAMASI

İlk kayıt aşamasını tamamlayan öğrenciler ve daha önce kayıt yaptırmış öğrenciler yeni dönemlerinde ders kaydı aşamasını takip etmelidir.

Ders aşamasında öğrenciler kayıtlı oldukları programların güncel gerekliliklerini takip etmelidirler.

Öğrenciler ders döneminde alacakları dersleri öğrenmek için ilgili Anabilim Dalı koordinatörü/danışmanı ile iletişime geçmelidir.

Anabilim Dalı danışmanı/koordinatörü ile alacakları dersleri belirledikten sonra ders sayısına uygun olarak öğrenim ücretlerini ilgili banka hesabına yatırmalıdır.

Öğrenim ücreti ödendikten sonra anabilim dalı ile iletişime geçerek derslerini seçmeli ve kayıtlarını tamamlamalıdır.

DERS AŞAMASI

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını tamamlamak için öğrencilerin bölümlerin tanımladığı Zorunlu ve Seçmeli Dersleri tamamlamaları gerekmektedir.

Öğrencilerin seçtikleri dersler ile en az 60 AKTS tamamlamaları gerekmektedir.

Öğrenciler ayrıca bir dönem projesi yazmakla sorumludur. Dönem Projesi dersi 30 AKTS’dir.

Bir dersten başarılı olabilmek için en az harf notu CC olmalı, genel ortalama 3.00 olmalıdır.

Programdan mezun olabilmek için 90 AKTS (dersler ve dönem projesi toplamı) tamamlanmalıdır.

Programın öğretim süresi en az 2 en fazla 3 yarıyıldır.

DÖNEM PROJESİ

Öğrencilerimiz mevcut tez ve dönem projesi yazım ve basım yönergesine buradan erişebilirler. Dönem projeleri için gerekli dönem projesi kapakları Üniversitemiz İktisadi İşletmesi tarafından Hastane Poliklinik Büfesinde satılmaktadır. 

                                                                 

2022-2023 Güz dönemi itibarı ile, öğrencilerimiz tezlerini ve dönem projelerini güncellenen Enstitümüz Yüksek Lisans Tezleri, Doktora/Sanatta Yeterlik Tezleri, Sanat Eseri/Sanatta Yeterlik Eseri ve Dönem Projelerinin Yazım ve Basım Yönergesi’ni temel alarak hazırlayacaklardır. Bu tarihten itibaren geçerli olacak yönergeye buradan ulaşılabilir.

Dönem Projesi yazım kılavuzuna buradan ulaşabilir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezleri ve Dönem Projeleri için Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılmasına Dair Uygulama Esasları gereği; dönem projeleri için programdan alınacak orijinallik raporunda benzerlik oranı aynı kaynaktan %10’u ve alıntılar dâhil farklı kaynaklardan toplamda %30’u geçmemelidir.

MEZUNİYET AŞAMASI
 
Ders aşamasını başarı ile tamamlayan ve Dönem Projesi başarılı sayılan öğrenci programın gerekliliklerini yerine getirmiş kabul edilir.

Öğrencilerin başarılı olması halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun olur.