TR | EN
Öğrenci Formları

Doktora/Sanatta Yeterlik Formları 

Yeterlik (Yeterlik Sınavı Öncesi)

Yeterlik (Yeterlik Sınavı Sonrası)

Tez Aşaması (TİK Üyesi Öneri Aşaması)

Tez Önerisi Savunma Sınavı Formu

Tez Önerisi (Sınav Sonrası)

Tez İzleme Formu

Tez İzleme  (Dönem Raporu)

Tez Savunma Aşaması

Tez Savunma Sonrası   
Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Onay Sayfası 

Seminer Değerlendirme Formu

Tezli Yüksek Lisans Formları 

Tez Öneri Formu

Tez Savunma Formu (Sınav Aşaması)

Tez Savunma Formu (Sınav Sonrası) 

Yüksek Lisans Tez Onay Sayfası

Seminer Değerlendirme Formu

Tezsiz Yüksek Lisans Formları 

Dönem Projesi Yazım Kılavuzu

Dönem Projesi​ Formu 

Tez Teslim Formları

Tez Teslim Süreci

Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Onay Sayfası 

Yüksek Lisans Tez Onay Sayfası

Tez Kontrol Onay Formu

Danışman Onayı

Danışman Tez Teslimi (Öğretim Üyeleri İçin)

Tez Erişim Formu

Diğer Formlar

Akademik İzin Formu

Danışman Değişikliği Formu

İlişik Kesme Formu

Diğer Üniversitelerden Ders Alma Formu

Kayıt Sildirme Formu

Ek Süre Talep Formu

Video Konferans Talep Formu

Etik Kurul Onay Belgesi Formu

Yatay Geçiş Başvuru Formu

Yüksek Lisans Tez Değişiklik Formu 

Doktora Tez Değişikli Formu

Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçe Formu

Ders Saydırma Formu

Belge İstek Formu

UZEM Jüri Öneri Bilgi Formu

100/2000 YÖK Doktora Bursu Programları Başvuru Formu

Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu 

Ders Beyan Formu 

Harç İade Başvuru Dilekçesi

Askerlik Formları

Askerlik Tecil İptali Başvuru Formu

Akademik İzin İptali Başvuru Formu