TR | EN
Tezli Yüksek Lisans Programı Süreçleri

İLK KAYIT AŞAMASI

Bu aşama sadece ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Öğrencilik hakkı kazanan adaylar ilk aşamada Enstitümüze gerekli belgeleri sundukları kayıtlarını çevrimiçi ara yüz üzerinden gerçekleştirmelidir. Kayıt ekranı için buraya tıklayınız.

Bu aşamada Enstitüye elden herhangi bir evrak teslim edilmez. Eğer evraklarda eksik/hatalı bir giriş olursa, Enstitü personelimiz öğrenci ile iletişime geçecektir.

DERS AŞAMASI

Ders aşamasında öğrenciler kayıtlı oldukları programların güncel gerekliliklerini takip etmelidirler.

Tezli Yüksek Lisans Programlarından mezun olabilmek için öğrenciler bölümlerin tanımladığı Zorunlu Dersleri (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, bölümlerin önerdiği Seminer ve Uzmanlık Alan Dersleri, Yüksek Lisans Tezi Dersi gibi) ve Seçmeli Dersleri tamamlamaları gerekmektedir.

Ders aşamasından başarılı olmak için;

 • En az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olunmalıdır.
 • En az harf notu CC olarak belirlenmiştir.
 • Tez aşamasına geçebilmek için en az 60 AKTS deri tamamlanmış olmalıdır.
 • Mevzuata uygun uzatma koşulları dışında ders aşaması en fazla 4 yarıyıldır. 

Yukarıda bahsedilen koşulların sağlanmaması durumunda öğrencinin ilişiği kesilir.

TEZ KONUSU BELİRLEME

Derslerin başarı ile tamamlandığı yarıyıl sonundan takip eden yarıyıl başına kadar tez konusu bildirilmelidir.

Öğrenciler Tez Öneri Formu ve eklerini doldurarak gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Konusu kabul edilen Tez, YÖKSİS veri giriş sistemine tanımlanır. Bu tanımlama yapılmadan Uzmanlık Alan Dersleri aşamasına geçilemez.

TEZ AŞAMASI

Bu aşama en az 2 yarıyıl sürmek koşulu ile Uzmanlık Alan Dersleri ve Tez Çalışma Derslerinin alınmasını içerir. Tez aşamasında en az 60 AKTS tamamlanmalıdır.

PROGRAM TAMAMLAMA SÜRESİ

Tezli Yüksek Lisans programlarında süre en az 4 en fazla 6 yarıyıl olabilmektedir. Bu süre içinde toplam en az 120 AKTS (dersler ve tez toplamı) tamamlanmalıdır.

Ayrıca 2021-2022 yılından itibaren kayıt olan öğrencilerin tezi ile ilgili olmak koşulu ile en az bir bildiri veya makale yayın şartı bulunmaktadır.

Program süresinde tamamlanamaması halinde öğrencinin ilişiği kesilir.

TEZ TESLİM SÜRECİ

Öğrencilerimiz mevcut tez ve dönem projesi yazım ve basım yönergesine buradan erişebilirler.

2022-2023 Güz dönemi itibarı ile, öğrencilerimiz tezlerini ve dönem projelerini güncellenen Enstitümüz Yüksek Lisans Tezleri, Doktora/Sanatta Yeterlik Tezleri, Sanat Eseri/Sanatta Yeterlik Eseri ve Dönem Projelerinin Yazım ve Basım Yönergesi’ni temel alarak hazırlayacaklardır. Bu tarihten itibaren geçerli olacak yönergeye buradan ulaşılabilir.

Dileyen öğrencilerimiz tezlerini Enstitümüzün güncellenen yönergesini temel alarak oluşturulmuş tez yazım kılavuzunu kullanarak yazabilirler.

Tez Savunma Öncesi

Tezin öncelikle danışman tarafından, ardından da Anabilim Dallarında sorumlu Öğretim Elemanı tarafından kontrolü yapılır.

Tezlerin şekilsel kontrolü ve orijinallik başvurusu tamamlanır.

Ardından tezlerin Enstitümüz tarafından kontrolü için;

 • CD formatında Enstitümüze gönderilir.
 • Tez Savunma Formu (Sınav Aşaması) ve ekleri doldurularak teslim edilir.
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezleri ve Dönem Projeleri için Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılmasına Dair Uygulama Esasları gereği; tezler için programdan alınacak orijinallik raporunda benzerlik oranı aynı kaynaktan %5’i ve alıntılar dâhil farklı kaynaklardan toplamda %20’yi geçmemelidir.

Tez Savunma Jürisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

Tezler Savunma Jürisine savunma öncesi ulaştırılır.

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Tez Savunma Jürisi atanması ardından öğrenciler, en geç 1 ay içinde savunma sonrası işlemlerini takip etmelidir.

Tez Savunma Sonrası

Tez savunması ardından Tez Savunma Formu (Sınav Sonucu) ve ekleri doldurularak Enstitümüze teslim edilir ve Enstitü Yönetim Kurulu’na sunulur.

Tez savunması kabul edilmesi halinde; öğrenci en fazla 1 ay içinde mezuniyet işlemlerini tamamlamalıdır.

 • Mezuniyet sürecinde tez teslim formları olan Tez Onay Sayfası, Danışman Onayı, Tez Teslim Kontrol Listesi, Tez Kontrol/Onay Formları ile tezin içinde olduğu 2 adet CD, Tez Veri Giriş Formu ve 3 adet ciltli tez Enstitümüze teslim edilir. Ciltlenecek tezler için gerekli tez kapakları Üniversitemiz İktisadi İşletmesi tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kantininde satılmaktadır.   
     
                                                          


   
 • Tez Veri Giriş Formu detaylarına Enstitümüz internet sayfası-Formlar sekmesi altındaki “Kompakt Disk ve Tez Veri Giriş İzin Formunun Hazırlanması” başlıklı içerikten ulaşılabilir.
 • İşlemlerin tamamlanması ardından öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun ilan edilir.

Tez savunması düzeltme alması halinde; en geç 3 ay içerisinde düzeltilmiş tez teslim edilir. Öğrenci yeniden Tez Savunma Sınavı’na girer ve işlemleri tekrar eder. Başarılı bulunursa yukarıda açıklanan mezuniyet süreci adımlarını takip eder.

Tez savunması reddedilmesi halinde ilgili formlar Enstitü Yönetim Kurulu kararına sunulur ve öğrencinin ilişiği kesilir.