TR | EN
Misyon ve Vizyon

Misyon
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün temel amacı, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında teorik ve pratik bilgileri harmanlayarak ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu bilim ve iş insanlarını yetiştirmek ve desteklemektir. 
Bu amaca ulaşabilmek için, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne katkı sağlayacak araştırmalara ev sahipliği yapmak, çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilen ve yüksek kaliteli tezlere ve araştırmalara imkân tanıyacak alt yapıya sahip lisansüstü programlar açmak ve yürütmek temel görevlerimiz arasındadır. Üniversitemizin kalite ilkelerine bağlı kalarak eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet alanlarında paydaşlarımızın görüşlerini de dikkate alarak enstitümüz başarıda ve hizmette kalite ve sürdürülebilirliği hedeflemektedir.

Vizyon
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yakın gelecekte Türkiye’nin sosyal bilimler alanlarında en saygın ve etkili lisansüstü programlarına ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde özgün, bilimsel kalitesi yüksek teorik ve pratik ürünlerin geliştirilmesine öncülük etmek vizyonlarımızdan biridir. İş dünyasının ihtiyaçlarını ve gerekliliklerini de göz önünde bulundurarak, mezunlarımızın mesleki donanımlarını, ulusal ve uluslararası etkilerini arttırmak hedefimizdir.