TR | EN
Kalite Politikası

Kalite politikamız, üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin tüm paydaşlarımızca benimsenen mükemmeliyet anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir.

Bu doğrultuda kalite politikamız;

• Kalite güvencesi sistemine tüm paydaşlarımızın katılımını,

• İnsan kaynağının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini,

• Eğitim-öğretimde nitelik ve öğrenci odaklı yaklaşımı,

• Ar-Ge ve eğitimin ulusal/uluslararası gereksinim ve önceliklere göre yürütülmesini,

• Eğitim ve araştırmada ulusal ve uluslararası akreditasyonu,

• Nitelikli araştırmacıların istihdamını,

• Bilim, kültür ve sanat alanlarında bölgeye ve topluma üst düzeyde katkı sağlamayı,

• Uluslararasılaşma bilinci ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasını,

• Ulusal ve uluslararası sıralamalarda daha üst seviyelere ulaşmayı,

• Etkin bir kurumsal risk yönetimi stratejisi sürdürülmesini,

esas alır.