TR | EN
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK
5.04.2021

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 
Yürürlük MADDE 25/2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2. Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 22. Maddesindeki tüm fıkralar 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren kayıt olan öğrencileri kapsar.

Yayın Şartı MADDE 22–
 1. Üniversitemiz enstitülerinde yapılan lisansüstü çalışmalarda tezlerin niteliğini artırmak ve öğrencilere bilimsel yayın yapma becerisi kazandırmak amacıyla tüm enstitüler için yayın şartı olarak aşağıdaki koşullar aranır. Tüm alanlarda makaleler yayımlanmış olmalı veya Cilt-Sayı veya DOI numarası ile belgelendirilmelidir. Tüm yayınlarda ilgili öğrencinin adresi olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi adının geçmesi şartı aranır.
 2. Yüksek lisans tezinin teslimi ve savunma sınavına girebilmek için yüksek lisans öğrenimi süresince tez çalışmasından üretilmiş aşağıdaki yayın şartlarından birini sağlamış olmak gerekir.
  1. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ya da poster olarak sunulan ve tam metin/özet metin olarak yayımlanan en az bir bildiri,
  2. SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde en az bir makale,
  3. Uluslararası alan indeksleri (Eğitim Bilimleri Enstitüsü için ÜAK tarafından belirlenmiş doçentlik alan indeksleri veya Enstitü Dergisinde, diğer enstitüler için ise ilgili EYK tarafından belirlenen alan indeksleri) kapsamındaki dergilerde en az bir makale,
  4. Diğer uluslararası hakemli dergilerde (sanat ve tasarım alanında tanınmış dergiler dâhil) en az bir makale,
  5. SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az bir olgu sunumu, Fen Bilimleri Enstitüsü için en az bir teknik not,
  6. Diğer uluslararası hakemli dergilerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az bir olgu sunumu, Fen Bilimleri Enstitüsü için en az bir teknik not,
  7. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde en az bir makale,
  8. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az bir olgu sunumu, Fen Bilimleri Enstitüsü için en az bir teknik not,
  9. ULAKBİM kapsamı dışındaki diğer ulusal hakemli dergilerde en az bir makale,
  10. ULAKBİM kapsamı dışındaki diğer ulusal hakemli dergilerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az bir olgu sunumu, Fen Bilimleri Enstitüsü için en az bir teknik not,
  11. Danışman/Anabilim/Anasanat dalı görüşü ile EYK tarafından uygun görülen kurum içi veya kurum dışı kaynaklı (TÜBİTAK, TÜBA, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları) tez çalışması ile ilgili en az bir projede, belgelendirmek kaydı ile yürütücü/ araştırmacı/en az 3 ay süreyle bursiyer olarak görev almış olmak,
  12. Anasanat dallarında tez konusu ile ilgili olmak şartıyla bir kişisel sergi (Sanat Galerisinde) açmış olmak.
 3. Doktora/Sanatta Yeterlik tezinin teslimi ve savunma sınavına girebilmek için Doktora/Sanatta Yeterlik öğrenimi süresince tez çalışmasından üretilmiş aşağıdaki yayın şartlarından birini sağlamış olmak gerekir.
  1. SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde en az bir makale,
  2. Uluslararası alan indeksleri (Eğitim Bilimleri Enstitüsü için ÜAK tarafından belirlenmiş doçentlik alan indeksleri veya Enstitü Dergisinde, diğer enstitüler için ise ilgili EYK tarafından belirlenen alan indeksleri) kapsamındaki dergilerde en az bir makale,
  3. Diğer uluslararası hakemli dergilerde (sanat ve tasarım alanında tanınmış dergiler dâhil) en az bir makale,
  4. SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az bir olgu sunumu, Fen Bilimleri Enstitüsü için en az bir teknik not,
  5. Diğer uluslararası hakemli dergilerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az bir olgu sunumu, Fen Bilimleri Enstitüsü için en az bir teknik not,
  6. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde en az bir makale,
  7. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az bir olgu sunumu, Fen Bilimleri Enstitüsü için en az bir teknik not,
  8. ULAKBİM kapsamı dışındaki diğer ulusal hakemli dergilerde en az bir makale,
  9. ULAKBİM kapsamı dışındaki diğer ulusal hakemli dergilerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az bir olgu sunumu, Fen Bilimleri Enstitüsü için en az bir teknik not,
  10. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ya da poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan en az bir bildiri ve ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ya da poster olarak sunulan ve özet metin/tam metin olarak yayımlanan en az bir bildiri olmak üzere toplam en az iki bildiri,
  11. Ulusal bir kitap veya uluslararası bir kitap/ kitap bölümü yazmış olmak,
  12. Danışman/Anabilim/Anasanat dalı görüşü ile EYK tarafından uygun görülen kurum dışı kaynaklı (TÜBİTAK, TÜBA, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları) tez çalışması ile ilgili en az bir projede, belgelendirmek kaydı ile yürütücü/ araştırmacı olarak görev almış olmak,
  13. Anasanat dallarında tez konusu ile ilgili olmak şartıyla Sanatta Yeterlik öğrenimi süresince bir kişisel sergi (Sanat Galerisinde) açmış olmak.
 4. Yayın şartı için sunulan ve tez çalışmasından üretilen makale ve bildirilerde danışmanın (varsa ikinci danışmanın) ve öğrencinin ismi mutlaka yer alır.