TR | EN
Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik Öğrencileri İçin Yayın Şartı
20.02.2023

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları'nın 22. maddesi ile yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için yayın şartı getirilmiştir. 31.03.2021 tarih ve 09/03 sayılı Senato Kararı ile yayın şartı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren kayıt olan öğrencileri kapsadığından, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren kayıt olan ve tez aşamasına geçen öğrencilerin tez savunma sınavına girmeden önce yayın şartını sağlamış olmaları gerekmektedir.