TR | EN
Deprem Bölgesinde İkamet Eden Öğrenci Harçları
14.03.2023

03 Mart 2023 tarih ve 32121 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 129 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinde “Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir Devlet Yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden veya olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bu illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden yurtdışından kabul edilmiş öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır. Söz konusu öğrencilerden 2022- 2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi için katkı payı ve öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilere iade edilir” denilmektedir.  Öğrencilerimizin aşağıda istenen belgelerle birlikte enstitümüze başvurmaları halinde yatırmış oldukları katkı payı ve öğrenim ücreti Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı aracılığıyla iade edilecektir.

İstenen Belgeler:

Dekont

İkametgâh Belgesi

Dilekçe (Dilekçede IBAN, TC Kimlik numarası ve telefon numarası belirtilecektir.)