TR | EN
2023-2024 Bahar Yarıyılı Süreç Takvimi
22.01.2024

2023-2024 Bahar Yarıyılı Süreç Takvimi

Akademik Olay

Tarih Aralıkları

Tez Aşamasına Geçen Yüksek Lisans Öğrencilerin Tez Öneri Tekliflerinin Son Tarihi 14 Şubat 2024
Ders Kayıtları 19-23 Şubat 2024
Ekle Sil Günleri 28 Şubat-1 Mart 2024

Diğer Üniversitelerden Ders Alma Talebi

26 Şubat-25 Mart 2024

Enstitümüzden Ders Almak İçin Müracaat Tarihleri

26 Şubat-25 Mart 2024

Danışman Değişikliği Başvurusu (Öğrenci İçin)

4-8 Mart 2024

Yeni Kayıtlı Öğrencilerin Önceki Öğrenimlerinden Aldıkları Dersi Saydırma Talebi

26 Şubat-25 Mart 2024

Akademik İzin Talebi

26 Şubat-25 Mart 2024

Kayıtlı Öğrenciler İçin Danışman Ataması Yapılması

26 Şubat-15 Mart 2024

Sınav Tarihlerinin ve Yüzdelerin Bildirimi

26 Şubat-09 Mart 2024

Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi için Son Tarih

09 Mart 2024

Danışmanlıktan Ayrılma Dilekçesi Verilmesi için Son Tarih

22 Mart 2024

Ders Yüklerinin Bildirilmesi için Son Tarih

29 Mart 2024

TİK, Yeterlik ve Tez Savunma Sınavı Başvuru Tarihleri

26 Şubat 2024-14 Haziran 2024

TİK, Yeterlik ve Tez Savunma Sınavı Giriş Tarihleri

26 Şubat 2024-19 Temmuz 2024

Seminer Ders Konularının ve Sunum Tarihlerinin Bildirilmesi İçin Son Tarih

29 Mart 2024

Yeterlik, Tez Savunma Öncesi Jüri Bilgilerinin Bildirilmesi

Sınav tarihinden en az 20 gün önce

Yeterlik, Tez Savunma ve TİK Sınavı Sonrası Evrak Teslimi

Sınavı izleyen 3 gün içerisinde

TİK (Tez İzleme Komitesi) Atanması

Yeterlik sınavından itibaren 1 ay içerisinde

TİK Toplantısı Öncesi Evrakların Verilmesi

Toplantı tarihinden en az 15 gün önce

TİK Toplantısı (Ocak-Haziran) Dönemi için

Önceki TİK toplantısından en erken 5 ay sonra

Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi

Yeterlik sınavından itibaren en geç 6 ay içerisinde

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği 22/4 ve 32/4 maddelerine göre:

“Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.”