TR | EN
2019/2020 BAHAR DÖNEMİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
1.02.2020

2019/2020 BAHAR DÖNEMİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C ESOGÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019-2020 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

AKADEMİK DURUM

TARİH

e-Başvuru Sistemi Üzerinden Lisansüstü Başvuruları

06-10 Ocak 2020

Lisansüstü Programlara Giriş için Bilim Sınavı

22 Ocak 2020

Lisansüstü Programlara Giriş için Mülakat Sınavı

22 Ocak 2020

Başvuru Sonuçlarının İlanı

31 Ocak 2020

Lisansüstü Programlara Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları

03-04-05 Şubat 2020

I.Grup Yedek Öğrenci Kesin Kayıtları

06-07 Şubat 2020

II.Grup Yedek Öğrenci Kesin Kayıtları

10-11 Şubat 2020

III.Grup Yedek Öğrenci Kesin Kayıtları

12-13 Şubat 2020

Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları (Başvuru Yeri:Anabilim Dalı Başkanlıkları)

06-10 Ocak 2020

Kredili Derslerini tamamlayan ve Tez Önerisi yapmayan Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Önerisinin Enstitüye Bildiriminin Son Tarihi

17 Ocak 2020

Özel Öğrencilik Başvurularının Son Tarihi (Başvuru Yeri:Anabilim Dalı Başkanlıkları)

31 Ocak 2020

Kayıt Yenileme (Tüm Öğrenciler İçin)

03-07 Şubat 2020

Öğrenim Ücretinin Yatırılması

03-07 Şubat 2020

Yeni Öğrenciler İçin Danışman Atamalarının Yapılması

10-12 Şubat 2020

Danışman Değişikliği Başvurusu

06 Ocak 2020 -20 Mart 2020

Ekle Sil Günleri

12-14 Şubat 2020

Mazeretli Kayıt Yenilemenin Son Başvuru Tarihi (Öğrenim Ücretini Yatırmayan veya Ders Kaydını Yaptırmayan mazereti Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilen Öğrenciler İçin)

14 Şubat 2020

Derslerin Başlaması

10 Şubat 2020

Bahar Yarıyılı

10 Şubat 2020-12 Haziran 2020

Bahar Yarıyılı Dersleri

10 Şubat 2020-23 Mayıs 2020

Ara sınav Haftası

13 Nisan 2020-22 Mayıs 2020

Ara Sınavlar Sonuç Bildirimi Son Tarih

29 Mayıs 2020

Ara sınav Mazeret Sınav Tarihleri

27 Mayıs-03 Haziran 2020

Dönem içi değerlendirmelerini yüz yüze yapacağını bildiren öğretim elemanlarının derslerine ait dönem içi değerlendirmeleri uzaktan eğitim metotlarıyla tamamlaması.  27 Mayıs-05 Haziran 2020

Derslerin Sona Ermesi

05 Haziran 2020

Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavlarının yapılacağı Son Tarihi (Madde 20/2 ve 30/2’ye göre en geç beşinci yarıyılın sonundadır.)

12 Haziran 2020

2019-2020 Bahar dönemi, dönem içi değerlendirmelere ait notların sisteme girilmesi için son tarih. 06 Haziran 2020

Bahar Yarıyılı Sonu Sınavlarının ve Harf Notlarının (Tez ve Uzmanlık Alan Dersleri dahil) Sisteme Son Giriş Tarihi

03 Temmuz 2020

Tez İzleme Sınavlarını yapılacağı Son Tarihi Madde 22/5 ve 32/5’e bir önceki Tez İzleme Sınavından sonra en erken 5 ay sonra girilir.

17 Temmuz 2020

Yarıyıl Sonu Sınavları

08-26 Haziran 2020

Enstitüler İçin Bütünleme Sınavı

07-13 Temmuz 2020 

Bütünleme Sınavı Not Girişi Son Günü

14 Temmuz 2020

Uygulama ve laboratuvar derslerinin uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon, proje, ödev, vaka analizi vb. tamamlanması. Uygulama ve Laboratuvar derslerinin notlarının sisteme girilmesi

14 Temmuz 2020-07 Ağustos 2020

Tek ders sınavı başvurusu 06-07 Ağustos 2020
Tek ders sınavı (Online olarak yapılacaktır) 11 Ağustos 2020
Tek Ders Sınav Sonuç Bildirimi Son Gün 12 Ağustos 2020
Azami Süresini Dolduran Öğrenciler İçin Başvuru 01-02 Eylül 2020
Azami Süresini Dolduran Öğrenciler İçin Kurtarma Sınavı (Nasıl uygulanacağına daha sonra karar verilecektir. 14-15 Eylül 2020