TR | EN
Yılın Tezi Ödülleri

Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Yılın Tezi Ödülleri Başvuruları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmüş, 2021 yılı içerisinde tamamlanmış lisansüstü tezler kapsamında, öğrencileri teşvik etmek ve başarılı çalışmaları takdir etmek amacı ile “Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Yılın Tezi Ödülleri” verilecektir. Ödüle başvurmak isteyen adayların 2021 senesi içerisinde Enstitümüz bünyesinde başarılı olmuş lisansüstü tezine sahip olması yeterlidir.  Başvuru süreci ve gerekli belgeler aşağıda tanımlanmıştır.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvurular 01 Ocak- 31 Ocak 2022 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte hazırlanan başvuru dosyası ile birlikte şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yapılmalıdır.

Başvuru Dosyasında neler olmalıdır?

  • Başvuru Formu (Öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış şekli ile) – Ek1’de sunulmuştur.

  • Beyan Mektubu (Ek.2’de sunulan Tezlerin Değerlendirme Kriterleri göz önünde bulundurularak danışman/lar ve öğrenci tarafından hazırlanan ve imzalanan, tezin neden ödüle aday olduğunu izah eden motivasyon mektubu)

  • Ciltlenmiş Tezin bir kopyası

  • Tezin CD/DVD ortamındaki elektronik kopyası

  • Tezin değerlendirme kriterlerinde (Ek-2’de sunulmuştur) yer alan unsurlarla ilgili belgeleri / çıktıları/kanıtları (Örneğin, (varsa) tezin dahil olduğu projelerle ile ilgili belgeler, (varsa) tezden kazanılan ödüller, (varsa) tezden üretilmiş yayınlar vs.)

  • Değerlendirme ile ilgili olabilecek diğer belge ve kanıtlar (Kriterlerde bir boyutta yer almadığı düşünülen ancak tezin değerlendirilmesi için önemli olabilecek her türlü belge/kanıt eklenebilir. Bu kısma dilerlerse öğrenciler tezin önemini ve/veya tezin üretilme süreci ile ilgili durumları anlattığı, tezin değerini ifade eden bir mektup da eklenebilir).

Ek 1: Başvuru Formu

Ek 2: ESOGÜ SBE Doktora/YL Tez Ödülleri Değerlendirme Kriterleri

Ek 3: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yüksek Lisans Ve Doktora/Sanatta Yeterlik Yılın Tezi Ödüllerini Belirleme Usul Ve Esasları