TR | EN
Ödüller

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ödülleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanları ile öğrencilerin çalışmalarında göstermiş oldukları başarı ve performansın değerlendirilmesi, çalışmalarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla ödüllendirilmeleri esaslarını düzenleyen ödül yönergesidir. 

 1. Akademik Performans Ödülü
 2. Genç Bilim İnsanı Ödülü
 3. Bilimsel Araştırma Projesi Ödülü
 4. Tez Ödülleri

Ödül Takvimi

 • Tez ödülleri için adaylık başvuruları her yıl için, birim yönetim kurulu tarafından belirlenen takvim ile 25 Mart tarihine kadar Komisyona sunulur.
 • Komisyon 31 Mart tarihine kadar ödül aday önerilerini Rektörlüğe sunar.
 • Ödüller, Nisan ayında düzenlenen törenle ödül sahiplerine takdim edilir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ödül Yönergesi için tıklayınız.

Yılın Tezi Ödülleri

Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Yılın Tezi Ödülleri Başvuruları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmüş ve tamamlanmış lisansüstü tezler kapsamında, öğrencileri teşvik etmek ve başarılı çalışmaları takdir etmek amacı ile “Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Yılın Tezi Ödülleri” verilmektedir. Başvurular her yıl ilan edilen tarihler arasında aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte hazırlanan başvuru dosyası ile birlikte şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yapılmaktadır. 
2022 yılına ait tezlerin ödüllendirilmesi süreci başlamıştır.

Başvuru Dosyasında neler olmalıdır?

 • Başvuru Formu (Öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış şekli ile) – Ek1’de sunulmuştur.

 • Beyan Mektubu (Ek.2’de sunulan Tezlerin Değerlendirme Kriterleri göz önünde bulundurularak danışman/lar ve öğrenci tarafından hazırlanan ve imzalanan, tezin neden ödüle aday olduğunu izah eden motivasyon mektubu)

 • Ciltlenmiş Tezin bir kopyası

 • Tezin CD/DVD ortamındaki elektronik kopyası

 • Tezin değerlendirme kriterlerinde (Ek-2’de sunulmuştur) yer alan unsurlarla ilgili belgeleri / çıktıları/kanıtları (Örneğin, (varsa) tezin dahil olduğu projelerle ile ilgili belgeler, (varsa) tezden kazanılan ödüller, (varsa) tezden üretilmiş yayınlar vs.)

 • Değerlendirme ile ilgili olabilecek diğer belge ve kanıtlar (Kriterlerde bir boyutta yer almadığı düşünülen ancak tezin değerlendirilmesi için önemli olabilecek her türlü belge/kanıt eklenebilir. Bu kısma dilerlerse öğrenciler tezin önemini ve/veya tezin üretilme süreci ile ilgili durumları anlattığı, tezin değerini ifade eden bir mektup da eklenebilir).

Ek 1: Başvuru Formu

Ek 2: ESOGÜ SBE Doktora/YL Tez Ödülleri Değerlendirme Kriterleri

Ek 3: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yüksek Lisans Ve Doktora/Sanatta Yeterlik Yılın Tezi Ödüllerini Belirleme Usul Ve Esasları