TR | EN
Ödüller

Ödüllendirme Sistemi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde görev yapan akademik, idari personelin, öğrencilerin ve üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile kişilerin çalışmalarında göstermiş oldukları başarı ve hizmetlerin değerlendirilmesi, performanslarının artırılması ve çalışmalarının teşvik ve desteklenmesi amacıyla ödüllendirilmeleri esaslarını düzenleyen ödül yönergesidir. 

 1. Onur Ödülü
 2. Hizmet Ödülü
 3. Sanat Ödülü
 4. Eğitim Ödülü
 5. Bilim Ödülü
 6. Bilimsel Araştırma Başarı Ödülü
 7. Bilimsel Araştırma Teşvik Ödülü
 8. Bilimsel Araştırma Projesi Onur Ve Başarı Ödülü
 9. Bilimsel Araştırma Projesi Teşvik Ödülü
 10. Yılın Tezi Ödülü

Ödül Takvimi

 • Adaylık başvuruları/önerileri her yıl için, o yılı takip eden 30 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında yapılır.
 • Ödül jürileri 1 – 10 Şubat tarihleri arasında belirlenir.
 • Adayların ilgili belgeleri 15 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında jürilere sunulur.
 • Jüriler 15 Mart tarihinde ödül aday önerilerini Rektörlüğe sunar.
 • Üniversite Senatosu 1 Nisan tarihine kadar ödül adayları arasından ödül alacak adayları seçer.
 • Bilimsel Araştırma Başarı ödülü, Bilimsel Araştırma Teşvik ödülü, proje ödülleri ve tez ödülleri için ilgili birimler ödül kararlarını 1 Nisan itibariyle tamamlarlar.
 • Ödüller, Nisan ayının ilk 10 günü içinde yapılacak büyük bir törenle ödül sahiplerine takdim edilir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ödül Yönergesi için tıklayınız

Yılın Tezi Ödülleri

Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Yılın Tezi Ödülleri Başvuruları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmüş ve tamamlanmış lisansüstü tezler kapsamında, öğrencileri teşvik etmek ve başarılı çalışmaları takdir etmek amacı ile “Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Yılın Tezi Ödülleri” verilmektedir. Başvurular her yıl ilan edilen tarihler arasında aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte hazırlanan başvuru dosyası ile birlikte şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yapılmaktadır. 
2021 yılına ait tezlerin ödüllendirilmesi süreci tamamlanmıştır.

Başvuru Dosyasında neler olmalıdır?

 • Başvuru Formu (Öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış şekli ile) – Ek1’de sunulmuştur.

 • Beyan Mektubu (Ek.2’de sunulan Tezlerin Değerlendirme Kriterleri göz önünde bulundurularak danışman/lar ve öğrenci tarafından hazırlanan ve imzalanan, tezin neden ödüle aday olduğunu izah eden motivasyon mektubu)

 • Ciltlenmiş Tezin bir kopyası

 • Tezin CD/DVD ortamındaki elektronik kopyası

 • Tezin değerlendirme kriterlerinde (Ek-2’de sunulmuştur) yer alan unsurlarla ilgili belgeleri / çıktıları/kanıtları (Örneğin, (varsa) tezin dahil olduğu projelerle ile ilgili belgeler, (varsa) tezden kazanılan ödüller, (varsa) tezden üretilmiş yayınlar vs.)

 • Değerlendirme ile ilgili olabilecek diğer belge ve kanıtlar (Kriterlerde bir boyutta yer almadığı düşünülen ancak tezin değerlendirilmesi için önemli olabilecek her türlü belge/kanıt eklenebilir. Bu kısma dilerlerse öğrenciler tezin önemini ve/veya tezin üretilme süreci ile ilgili durumları anlattığı, tezin değerini ifade eden bir mektup da eklenebilir).

Ek 1: Başvuru Formu

Ek 2: ESOGÜ SBE Doktora/YL Tez Ödülleri Değerlendirme Kriterleri

Ek 3: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yüksek Lisans Ve Doktora/Sanatta Yeterlik Yılın Tezi Ödüllerini Belirleme Usul Ve Esasları