TR | EN
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Yüksek Lisans Programı

Programın amacı: Program, İslam Tarihi ve Sanatları alanındaki temel konular ile ilgili bilgiye ulaşma yollarını bilen, bu konuda belli bir bilgi birikimi edinmiş, ilgili literatürü tanıyıp alanın temel kaynaklarını öğrenmiş ve bu disiplinin temel problemlerini bilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda, İslam Tarihi ve Sanatları alanında yetişmiş, nitelikli, alanla ilgili bütüncül bakış açısına sahip, bilgiyi sorgulayan, ülkenin tarih, kültür ve sanat konularındaki ihtiyacını ve bu konuların önemini kavramış, bilimsel ahlakı ilke olarak benimseyen insan kaynağı sağlamayı hedeflemektedir.

Programın önemi: Müslümanların İslam Tarihi boyunca ortaya koydukları İslam Medeniyetinin tarih, edebiyat, sanat, mimari, musiki vs. boyutlarıyla doğru anlaşılmasına, yorumlanmasına ve akademik bir yaklaşım geliştirilmesine katkı sağlar. Ayrıca Müslüman dünyasının günümüzdeki durumunun daha doğru bir şekilde analiz edilmesi, gelecek dönemlerin nasıl şekilleneceği ile ilgili daha doğru tahminler yapılmasına yardımcı olur.

Başvuru şartları: Programa bir lisans derecesiyle başvurulabilmektedir. ALES ve YDS’den programın ilan döneminde belirttiği asgari puan şartı ve Lisans Mezuniyeti Not ortalaması şartlarının sağlanması gerekmektedir. İlahiyat/İslami İlimler dışındaki bir lisans diplomasıyla başvuran adaylar alan dışı kontenjanı ile değerlendirmeye alınır. Alan dışı olarak kabul edilen öğrencilerin Yüksek Lisans programına zemin teşkil etmesi için asgari bir İlahiyat birikimi edinmesi gerektiğinden Bilimsel Hazırlık programına alınır. Buna göre öğrencinin İlahiyat Lisans derslerinden 15 kredilik dersi başarıyla tamamlaması istenir. (Puan şartları vs. için her dönem Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Lisansüstü Öğrenci Alımı duyuruları takip edilmedir.)

Programın içeriğindeki dersler: Programdaki dersler;

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği(Zorunlu Ortak Ders),

İslam Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi,

İslam Tarihinde Usul,

Siyer ve Çağdaş Siyer Araştırmaları,

Hulefa-i Raşidin Dönemi,

İslam Tarihinde Hadis/Sünnet Bilgisi,

İlk Devir İslam Tarihi,

Türkler ve İslamiyet,

Selçuklu Siyasi Tarihi ve Müesseseleri,

Orta Asya Türk İslam Tarihi I,

Orta Asya Türk İslam Tarihi II,

Kuzey Afrika ve Endülüs Tarihi,

Osmanlı Müesseseleri,

Osmanlı Kafkaslar ve Kırım Münasebetleri,

Anadoluda Türk Sanatı,

Anadoluda Türk Sanatı II,

Batı Literatüründe Hz. Muhammed,

İslam Sanatı Ve Estetiği I,

İslam Sanatı ve Estetiği II,

Avrupa'da İslam,

Paleografi-Epigrafi

Not: Açılan dersler dönemsel olarak değişebilmektedir.

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Programdan mezun olan öğrenci genel anlamda, İslam Tarihi ve Sanatları alanının temel kaynaklarını ve problemlerini öğrenmiş olup, alanla ilgili herhangi bir meseleye ilmî bir yaklaşım geliştirir. Bunun yanı sıra program mezunu,

  1. Genel tarih metodolojisi ve felsefesini kavramış,
  2. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı alt bölümlerinden en azından biriyle ilgili bir konuda uzmanlaşmış,
  3. Karşılaştığı ya da toplumda gördüğü çeşitli problemleri tarihi verileri kullanarak açıklayabilecek ve çözüm üretebilecek,
  4. Uzmanlaştığı alanla ilgili olarak projeler hazırlayacak, projeleri yürütebilecek ve sonuçlar çıkarabilecek,
  5.  Alanındaki bilimsel gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli geliştirecek, bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanabilecek,
  6. Tarihi ve kültürel köklerimize ait birikimlerimize vakıf, toplum ve çevre değerlerine duyarlı ve mesleki ve ahlaki sorumluluk sahibi olacak,
  7. Birlikte ve tek başına bilimsel çalışmalara yatkın, mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim becerisine sahip olacaktır.

Mezuniyet şartları: Programdan mezun olabilmek için en az toplam yirmi bir kredilik dersin, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması derslerinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Programın azami süresi Bilimsel Hazırlık Dönemi hariç altı yarıyıldır. Ders döneminin bitmesiyle öğrencinin danışmanı ile ortak çalışarak seçtiği konu ile ilgili tez önerisinin Bölüm Başkanlığı makamınca onaylanmasıyla tez dönemi başlar. Ders dönemi ile birlikte toplamda en geç altı yarıyıl sonunda tezin savunmaya girmesi gerekmektedir. Savunma sınavında kabul edilen tez sahibi öğrencinin mezuniyet süreci başlar, düzeltme alması halinde 3 aylık süre zarfında gerekli düzeltmeleri yaptıktan tekrar savunmaya girer, red alması halinde ise öğrenci programdan mezun olamadan ilişiği kesilir.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Programdan mezun olanlar öncelikle bilim uzmanı unvanına hak kazanır. Özellikle üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi, okutman veya öğretim görevlisi, MEB’te öğretmen, Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler. Ayrıca doktora öğrenimine başvurma hakkı kazanır.

İslam Tarihi ve Sanatları lisansüstü programlarına başvurular ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır.  Daha fazla bilgi için İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı web sayfasını ziyaret ediniz.