TR | EN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı: Programın temel amacı, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman, müfettiş ya da akademisyen olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilere sağlam bir siyasal, yönetsel, sosyal ve hukuki temel edindirmektir.

Programın Önemi: Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışan kişiler çeşitli sebeplerle siyaset bilimi, kamu yönetimi, yönetim bilimi ve çevre politikaları gibi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün altında bulunan alanlarda kendilerini geliştirmeye ihtiyaç duyabilmektedir. Programımız, bu ihtiyacı karşılayabilecek bir pozisyondadır. Öte yandan, profesyonel kariyeriyle bağlantılı ya da bağlantısız olarak, dünyadaki ve ülkemizdeki güncel gelişmeleri daha analitik ve kapsamlı bir biçimde analiz etmek isteyen kişiler de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında eğitim almak ya da daha önceden aldıkları eğitimi derinleştirmeyi arzu edebilmektedir. Programımız bu konudaki talepleri de giderebilecek altyapı ve donanımı öğrencilerine sunmaktadır.

Başvuru Şartları: Başvuru şartları senede iki defa gerçekleştirilen başvuru sürecinde Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

Programın İçeriğindeki Dersler: Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Yerel Siyaset, Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri, Kamu Yönetiminde Etik, Türk Siyaseti ve Politik Yapısı, İdeolojiler, Milliyetçilik, Etnisite ve Kimlik, Üçüncü Dünya Ülkelerinde İktisadi Gelişme ve Demokrasi, Arap ve Müslüman Dünyasında Ekonomi ve Toplum, Medya ve Toplum, Kent Kuramları, Çevre Etiği, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Örgütsel Öğrenme, Kamu Mali Yönetiminde Güncel Sorunlar,

Kazanılan Beceriler ve Akademik Birikim: Programı tamamlayan öğrencilerimiz, disiplinler arası bir bakış açısıyla,  siyasal, ekonomik, hukuki, yönetimsel ve kültürel gelişmeleri ve bu gelişmeleri etkileyen ulusal ya da uluslar arası süreçleri bilimsel bir temelde anlayacak ve açıklayabileceklerdir.

Mezuniyet Şartları: Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Olanakları: Üniversitelerde ilgili disiplinlerde akademik eleman olarak çalışma, kamu kurumlarında mülki idare amiri, idari yargıç, uzman, müfettiş olarak çalışma, sivil toplum kuruluşlarında çalışma.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı: Programın temel amacı, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilere sağlam bir siyasal, yönetsel, sosyal ve hukuki temel edindirmektir.

Programın Önemi: Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışan kişiler çeşitli sebeplerle siyaset bilimi, kamu yönetimi, yönetim bilimi ve çevre politikaları gibi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün altında bulunan alanlarda kendilerini geliştirmeye ihtiyaç duyabilmektedir. Programımız, bu ihtiyacı karşılayabilecek bir pozisyondadır. Öte yandan, profesyonel kariyeriyle bağlantılı ya da bağlantısız olarak, dünyadaki ve ülkemizdeki güncel gelişmeleri daha analitik ve kapsamlı bir biçimde analiz etmek isteyen kişiler de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında eğitim almak ya da daha önceden aldıkları eğitimi derinleştirmeyi arzu edebilmektedir. Programımız bu konudaki talepleri de giderebilecek altyapı ve donanımı öğrencilerine sunmaktadır.

Başvuru Şartları: Başvuru şartları senede iki defa gerçekleştirilen başvuru sürecinde Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

Programın İçeriğindeki Dersler: Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Türk Siyaseti ve Politik Yapısı, Çağdaş Yönetim ve Örgüt Kuramları, Siyasetnameler, Çevre Politikası, Kent Kuramları, Türk-İslam Siyasi Düşüncesi, Arap ve Müslüman Dünyasında Ekonomi ve Toplum, Üçüncü Dünya Ülkelerinde İktisadi Gelişme ve Demokrasi, Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Medya ve Toplum, Kamu Yönetimi ve Etik, Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformları, Milliyetçilik, Etnisite ve Kimlik, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Güvenlik Yönetişimi, Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri, Afet ve Kriz Yönetimi, Çevre Etiği.

Kazanılan Beceriler ve Akademik Birikim: Programı tamamlayan öğrencilerimiz, disiplinler arası bir bakış açısıyla,  siyasal, ekonomik, hukuki, yönetimsel ve kültürel gelişmeleri ve bu gelişmeleri etkileyen ulusal ya da uluslar arası süreçleri bilimsel bir temelde anlayacak ve açıklayabileceklerdir.

Mezuniyet Şartları: Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 60 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Olanakları: Kamu kurumlarında mülki idare amiri, idari yargıç, uzman, müfettiş olarak çalışma, sivil toplum kuruluşlarında çalışma, kamu kurumlarında çalışanlar için 1 kademe alma.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisansüstü programlarına başvurular ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı web sayfasını ziyaret ediniz.