TR | EN
Özel Hukuk Anabilim Dalı

ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

Yüksek Lisans Programı

Program başvuru şartları:

 • Hukuk Fakültesinden mezun olmak
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenen kabul-kayıt koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Bu programdan başarıyla mezun olan öğrenciler kazanılan dereceyle birlikte doktora programına başvuru yapılabilir.

Programın içerdiği dersler:

 • Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
 • Seminer
 • Uzmanlık Alan Dersi
 • Yüksek Lisans Tez Çalışması
 • Bireysel ve Toplu İş Hukukunda Güncel Gelişmeler
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • Teminat Hukuku
 • İflas Tasfiyesi
 • İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları
 • Anonim Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler
 • Çek Hukuku
 • Fikri Haklarla İlgili Hukuki İşlemler
 • Marka Hukuku
 • Tacir Yardımcıları Hukuku
 • Milletlerarası Özel Hukukta Aile
 • Milletlerarası Özel Hukukta Ticari Meseleler
 • Limited Şirketler Hukuku

Mezuniyet şartları:  

 • Toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
 • Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
 • Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
 • Yukarıda belirtilen kredi ve AKTS doğrultusunda zorunlu ve seçmeli dersleri tamamlamak. Yüksek lisans tezini başarı ile savunmak.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları:

 • Özel Hukuk alanında uzmanlık unvanına sahip olarak avukat, hâkim, danışman, yönetici ve benzeri konumlarda kamu ve özel sektörde çalışma imkânı sağlar.
 • Mezuniyet sonrası doktora programlarına başvurulabilir.
 • Üniversitelerde akademik personel olarak çalışma imkânını artırır.