TR | EN
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Uluslararası İlişkiler Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı: Programın amacı; uluslararası siyasal ve ekonomik ilişkiler konularında sağlam bir altyapı ile donatılmış, analitik düşünme ve çözüm üretme yeteneğine sahip yurtiçinde ve yurtdışında başarılı olabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Programın Önemi: Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler disiplinini, uluslararası alandaki teorik ve pratik gelişmelere paralel olarak inceleyen dinamik ve uzmanlaşmış bir program sunmaktadır. Bölümümüzde, uluslararası ilişkiler disiplini kapsamında yer alan uluslararası politika, uluslararası örgütler, uluslararası hukuk ve uluslararası güvenlik vb. alanlarındaki temel konulara yönelik dersler verilmektedir. Uluslararası İlişkiler Bölümü, yerel ve uluslararası siyasal süreçlerin ekonomik, sosyolojik ve tarihi çerçeveler içinde incelenmesi amacına yönelik bir öğretim yöntemi izlemektedir.

Başvuru Şartları:

  • Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği İlişkileri Lisans programlarından birinden mezun olmak,
  • ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puana sahip olmak,
  • İngilizce Yabancı Dil Sınavı YDS’den en az 70 puana sahip olmak.

Programın İçeriğindeki Dersler:  Uluslararası İlişkiler Teorileri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Küreselleşme ve Dünya Siyaseti, Uluslararası Güvenlikte Güncel Konular, Uluslararası Politik Ekonomi, Rus Dış Politikası, Avrupa Entegrasyonu, Diplomasi ve Lobicilik, Uluslararası Siyasette İnsan Hakları, ABD Dış Politikası, Dünya Siyasetinde Ortadoğu, Seminer, Türk Dış Politikasında Güncel Konular, Dünya Siyasetinde Din ve Milliyetçilik, Enerjinin Politik Ekonomisi, Uluslararası Hukukta İleri Okumalar, Küresel Siyasette Güncel Konular, Kafkasya ve Orta Asya Siyaseti, Uluslararası Göç, Ulusaşırı Sosyal Hareketler, Ortadoğu’da Devlet Dışı Aktörler, Dünya Siyasetinde Avrupa Birliği, Yüksek Lisans Tezi, Uzmanlık Alan Dersi.

Kazanılan Beceriler ve Akademik Birikim: Bölümümüz öğrencileri programımızda aldıkları eğitim sonrasında Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Diplomasi Tarihi, Türk Dış Politikası, Dış Politika Analizi ve Bölgesel Çalışmalar konularında uzmanlaşabileceklerdir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü olarak, öğrencilerimizin uluslararası arenada yetkin olarak çalışabilecek bilgi ve becerilere sahip olarak mezun olmaları birinci hedefimizdir. Dünya ekonomik, sosyal ve politik olarak küreselleştikçe, bilgi dolaşımı arttıkça ve hızlandıkça, iş gücünün dolaşımı yoğunlaştıkça, sınırların öneminin azaldığı bu küresel dünyada öğrencilerimizin rekabet edebilecek bir düzeyde mezun olmalarını sağlamaktayız.

Mezuniyet Şartları: Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı ders aşaması 9 ders ve 1 Seminer (Toplam 27 kredi) ile; Tez aşaması ise Yüksek Lisans Tez Dersi ve Uzmanlık Alan Dersi ile tamamlanır. Ayrıca mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Olanakları: Mezunlarımız bu programda edindikleri becerilerle uluslararası kuruluşlarda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin –başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere- muhtelif kurumlarında, medya kuruluşlarında, bankalarda, danışmanlık şirketlerinde, sivil toplum örgütlerinde ve özel sektördeki firmalarda çalışabilirler.

Uluslararası İlişkiler lisansüstü programlarına başvurular ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı web sayfasını ziyaret ediniz.