TR | EN
İktisat Anabilim Dalı

İktisat Doktora Programı

Programın Amacı: Bu program kapsamında akademik ortamda, özgün ve bağımsız çalışmalar yürütebilecek ve alana gerçekleştirdiği araştırmalar ile önemli bilimsel katkılarda bulunabilecek nitelikte araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirmek, bilim dalında bilimsel araştırma gerçekleştirmek isteyen öğrenci, akademisyen ve yöneticilere akademik deneyim kazandırmak, öğretim üyelerinin çalıştıkları alanda yeni araştırmacılarla bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları ve böylece doktora öğrencilerinin nitelikli bilimsel araştırma yapabilme donanımı kazanmaları noktasında yardımcı olmak, doktora öğrencilerinin aldıkları araştırma eğitimi sayesinde, iktisat alanını doğrudan ilgilendiren konularda projeler geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Programın Önemi: Program, ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişmeleri yakından izleyebilen, sektör ve ülke verilerini yorumlayarak öngörüde bulunabilen; toplumun, iş dünyasının ve akademinin ihtiyaç duyduğu nitelikte iktisatçılar yetiştirmesi bakımından önemli olup iktisat biliminin araştırma ufkunu genişletecek bilimsel faaliyetlere katkı sağlayacaktır.

Başvuru Şartları: Programa İktisat veya Ekonometri tezli yüksek lisans mezunları başvurabilmektedir. Ayrıca başvuran adayların ALES EA puanlarının en az 60, YDS puanlarının ise en az 55 olması ve mülakat sınavından en az 60 puan almaları gerekmektedir.

Program İçeriğindeki Dersler: İleri Mikro İktisadi Analiz, İktisat Felsefesi, İktisadi Kalkınmanın Analizi, İktisadi Analizde Matematiksel Yöntemler, İleri Ekonometrik Teknikler, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, İleri Makro İktisadi Analiz, Uluslararası İktisat Analizi, Gelişme Teorileri Politika ve Stratejileri, Seminer

Kazanılan Beceriler ve Akademik Birikim: Bu programda eğitim gören öğrenciler, iktisat alanında ileri düzeyde kavramsal ve uygulamalı bilgileri bilimsel yöntem çerçevesinde sınıflama, analiz etme ve değerlendirme yetisine sahip olacak; analitik düşünme, bilimsel sorgulama ve problem çözme yeteneğine haiz şekilde alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli geliştirecek; etkin iktisat yorumları yapabilme yetisi ile çevreye iktisat politikası önerebilme becerisini  kazanacaktır.

Mezuniyet Şartları: Program toplam 7 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması süresince alınacak olan uzmanlık alan derslerinden olmak üzere 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması kredisiz olup öğrenciler başarılı – başarısız olarak değerlendirilir.  Doktora derecesi alınabilmesi için öğrencilerin en az CB harf notu alınmış 21 kredilik ders ile birlikte seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlamaları ve akademik başarı notunun 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Olanakları: Programdan mezun olanlar doktor unvanına sahip olarak üniversitelerde öğretim üyesi olarak akademik kariyer yapabileceği gibi ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm sektörlerdeki kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilir. Aynı zamanda devletin ekonomik planlama ve icra kurumlarında uzman olarak çalışabilirler. İş olanakları oldukça geniş olmakla birlikte; bankacılık, iç ve dış ticaret, denetim, yönetim alanlarında kariyer şansı bulunmaktadır.

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı: Bu program kapsamında üniversitelerimizin asli görevleri arasında olan bilimsel araştırma faaliyetlerinin bölümümüzde daha iyi bir düzeye getirilmesi, İktisat konularında uzmanlaşma arzusunda olan kişilerin gereksinimlerinin karşılanması, bölümümüzün ve diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinin büyümesiyle ihtiyaç duyulan akademik personelin yetiştirilmesi, bölümümüzde yüksek lisans eğitiminde elde edilen deneyimin doktora programına taşınması amaçlanmaktadır. Bu amaçlar gerçekleştirilirken, dünyadaki ve ülkemizdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, ülke ve dünya gündemini oluşturan temel iktisadi sorunlar bölüm öğretim üyeleri tarafından yakından takip edilmektedir. Bu gelişmeleri öğrencilere yansıtmak için bölüm öğretim üyeleri kendi uzmanlık alanlarında yeni dersler açmakta ve tez, seminer ve proje konuları tespit etmektedirler.

Programın Önemi: Program, iktisadın teorik ve uygulamalı ilgi alanlarında yeterli bilgiye sahip, ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişmeleri yakından izleyebilen, sektör ve ülke verilerini yorumlayarak öngörüde bulunabilen, toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte iktisatçılar yetiştirmesi bakımından önemli olup iktisat biliminin araştırma ufkunu genişletecek bilimsel faaliyetlere katkı sağlayacaktır.

Başvuru Şartları: Programa 4 yıllık tüm fakülte ve yüksekokul mezunları başvurabilmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve benzeri haricindeki fakülte mezunlarından iktisat konusunda yeterli düzeyde ders almamış öğrenciler, 2 yarıyıllık bilimsel hazırlık programına tabi tutulmaktadırlar. Ayrıca başvuran adayların ALES EA puanlarının en az 55 olması gerekir.

Program İçeriğindeki Dersler: İktisadi Düşünce Tarihi, Mikro İktisadi Analiz, Makro İktisadi Analiz, Ekonometrik Modelleme ve Zaman Serileri Analizi, Avrupa Ekonomik Entegrasyonu ve Dünya Ekonomisi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Çağdaş İktisat Okulları, Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Büyüme ve Kalkınma İktisadı, Seminer

Kazanılan Beceriler ve Akademik Birikim: Bu programda eğitim gören öğrenciler, iktisadi olayların analizi için gerekli araç, kavram, ilke ve yöntemlere hâkim olacak; analitik düşünme, bilimsel sorgulama ve problem çözme yeteneğine haiz şekilde alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli geliştirecek; takım çalışmasına yatkın, mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim becerisine sahip olacaktır.

Mezuniyet Şartları: Program toplam 9 ders, bir seminer dersi ve tez çalışması süresince alınacak olan uzmanlık alan derslerinden oluşmaktadır. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup öğrenciler başarılı – başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans derecesi alınabilmesi için öğrencilerin en az CB harf notu alınmış 27 kredilik ders ile birlikte seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlamaları, 120 AKTS şartını sağlamış olmaları ve akademik başarı notunun 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Olanakları: Mezunlar, ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm sektörlerdeki kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebileceği gibi, aynı zamanda devletin ekonomik planlama ve icra kurumlarında uzman olarak çalışabilirler. İş olanakları oldukça geniş olmakla birlikte; bankacılık, iç ve dış ticaret, denetim, yönetim alanlarında kariyer şansı bulunmaktadır. Bunların dışında iktisat alanında akademik kariyer yapma olanakları da mevcuttur.

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı: Bu program kapsamında üniversitelerimizin asli görevleri arasında olan bilimsel araştırma faaliyetlerinin bölümümüzde daha iyi bir düzeye getirilmesi, akademik ilerleme düşünmeksizin iktisat konularında uzmanlaşma arzusunda olan kişilerin gereksinimlerinin karşılanması amaçlanmaktadır. Bu amaçlar gerçekleştirilirken, dünyadaki ve ülkemizdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, ülke ve dünya gündemini oluşturan temel iktisadi sorunlar bölüm öğretim üyeleri tarafından yakından takip edilmektedir. Bu gelişmeleri öğrencilere yansıtmak için bölüm öğretim üyeleri kendi uzmanlık alanlarında yeni dersler açmakta ve seminer ve proje konuları tespit etmektedirler.

Programın Önemi: Program, iktisadın teorik ve uygulamalı ilgi alanlarında yeterli bilgiye sahip, ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişmeleri yakından izleyebilen, sektör ve ülke verilerini yorumlayarak öngörüde bulunabilen, toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte iktisatçılar yetiştirmesi bakımından önemli olup iktisat biliminin araştırma ufkunu genişletecek bilimsel faaliyetlere katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda halihazırda çalışan ve görevde yükselmek isteyen kamu ve özel sektör personelinin kariyerlerine olumlu bir etki yaratacaktır.

Başvuru Şartları: Programa tüm fakülte ve yüksekokul mezunları başvurabilmektedir. Programa öğrenci kabulünde ALES ve yabancı dil puan şartı aranmamaktadır. Ancak giriş sınavı puanının tespitinde ALES ve YDS’nin %10’u ile lisans not ortalamasının %80’i dikkate alınır.

Program İçeriğindeki Dersler: Çevre Ekonomisi, Dış Ticaret Uygulamaları, Ekonometri: İleri Teknikler, Ekonometri: Regresyon Analizi, Ekonomi Felsefesi, Ekonomistler İçin Matematik, Enerji Ekonomisi, Finansal Ekonomik Analiz, Makro Ekonomi, Merkez Bankası Ve Para Politikası Uygulamaları, Mikro Ekonomi, Para Teorisi Ve Politikası, Politik Ekonomi, Sağlık Ekonomisi, Sosyal Ve Ekonomik Ağlar, Uluslararası Ekonomi, Bölgesel Ekonomi, Çalışma Ekonomisi, Davranışsal Ekonomi, Ekonomik Düşünceler Tarihi, Finansal Ekonometri, Kriz Ekonomisi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği, Tarım Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Makro Ekonomi, Yoksulluk ve Eşitsizlik Araştırmaları, Dönem Projesi

Kazanılan Beceriler ve Akademik Birikim: Bu programda eğitim gören öğrenciler, iktisadi olayların analizi için gerekli araç, kavram, ilke ve yöntemlere hâkim olacak; analitik düşünme, bilimsel sorgulama ve problem çözme yeteneğine haiz şekilde alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli geliştirecek; takım çalışmasına yatkın, mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim becerisine sahip olacaktır.

Mezuniyet Şartları: Program toplam 10 ders ve dönem projesi süresince alınacak olan Dönem Projesi dersinden oluşmaktadır. Derslerin başarı notu en az CC ve akademik başarı notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak zorundadır. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Olanakları: Mezunlar, ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm sektörlerdeki kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebileceği gibi, aynı zamanda devletin ekonomik planlama ve icra kurumlarında uzman olarak çalışabilirler. İş olanakları oldukça geniş olmakla birlikte; bankacılık, iç ve dış ticaret, denetim, yönetim alanlarında kariyer şansı bulunmaktadır.

İktisat lisansüstü programlarına başvurular ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için İktisat Anabilim Dalı web sayfasını ziyaret ediniz.