TR | EN
Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı

Karşılaştırmalı Edebiyat Doktora Programı

Programın amacı: Karşılaştırmalı Edebiyat Doktora programı, karşılaştırmalı edebiyat alanında ileri düzeyde bilgi kazandırmak; ileri düzeyde eleştirel düşünce ve araştırma yöntemleri ile ilgili eğitim vermek hedefindedir. Program, Türk edebiyatı, kültürü ve sanatı yanında dünya edebiyatını, farklı ülkelere ait kültür ve sanatını yakından tanıyarak nitelikli ve özgün disiplinlerarası karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapabilen çağdaş bilim insanları yetiştirmeyi amaçlar.

Programın önemi: Karşılaştırmalı Edebiyat Doktora programı, Türkiye'de bu alanda doktora derecesi veren ilk program olma özelliğini taşımaktadır. Karşılaştırmalı Edebiyat alanında öğrencilere geniş araştırma imkânı sunan program; ülkemizin edebiyat, kültür, turizm, ticaret, ulaşım, yazılı ve görsel medya kurum ve kuruluşlarında gereksinim duyulan ve eksikliği hissedilen karşılaştırmalı edebiyat alanında uzman bilim insanları, edebiyat ve kültür eleştirmenleri yetiştirmek açısından önem taşımaktadır.

Başvuru şartları: Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Programın içeriğindeki dersler:  Edebiyat ve Kuram, Türk Dünyası edebiyatı I-II, Dünya Edebiyatında Romantizm, Edebiyatta Kentler, Karşılaştırmalı Türk ve Fransız Edebiyatı I-II, Sos. Bilimlerde Arş. Yöntemleri ve Yayın Etiği, Seminer, Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları I-II, Çağdaş Kadın Yazarlar, Amerikan Edebiyatı, Postmodern Edebiyat Karşılaştırması, Tarihsel Roman.

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Karşılaştırmalı edebiyat bilimi alanında geniş bilgi birikimine sahip olan, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmiş, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, mesleki ve etik sorumluluk sahibi, farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bir araştırmacı olarak alanıyla ilgili özgün çalışmalar yapabilecektir.

Mezuniyet şartları: Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Edebiyat Doktora Programı; Güz döneminde 1 zorunlu 4 seçmeli 15 kredilik 5 ders, Bahar döneminde 1 zorunlu, 1 seminer dersi ve 3 seçmeli 12 kredilik 5 ders toplam 27 kredi / 60 AKTS’lik ders ile uzmanlık alan dersi, tez önerisi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Derslerin başarı notu en az CB ve akademik başarı notu 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması, kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Program sonunda tez çalışmasının başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Mezun öğrencilerimiz üniversiteler öğretim elemanı olarak görev yapabilir, çeşitli yayın kuruluşlarında ve yayınevlerinde editör, eleştirmen ve program yapımcısı olarak çalışabilir, ulusal ve uluslararası alanda ithalat ve ihracat yapan şirketlerde görev yapabilir, birden fazla yabancı dil bilen bireyler olarak ülkemizin yurtiçi ve yurtdışı bakanlık teşkilatlarında donanımlı bir kültür ataşesi ve memuru olarak görev yapabilirler.

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı

Programın amacı: Birden fazla yabancı dil bilen, Türk dili, edebiyatı, kültürü ve sanatı yanında bildiği yabancı dillerin edebiyatını, kültürünü ve sanatını yakından tanıyarak nitelikli karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapabilecek, Türk edebiyatı, kültürü ve sanatını en iyi şekilde tanıtacak bilim insanları yetiştirmektir.

Programın önemi: Karşılaştırmalı Edebiyat Tezli yüksek lisans Programı; ülkemizin edebiyat, kültür, turizm, ticaret, ulaşım, yazılı ve görsel medya kurum ve kuruluşlarında gereksinim duyulan ve eksikliği hissedilen karşılaştırmalı edebiyat alanında nitelikli insanları yetiştirmek açısından önem taşımaktadır.

Başvuru şartları: Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Programın içeriğindeki dersler:  Çağdaş Eleştiri Kuramları, Dünya Edebiyatından Karşılaştırmalı Metin Çalışmaları, İmgebilim, Karşılaştırmalı Türk ve Fars Edebiyatı I-II, Sos. Bilimlerde Arş. Yöntemleri ve Yayın Etiği, Seminer, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Disiplinlerarası Çalışmalar, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Mit İlişkisi, Ütopya İdeoloji ve Edebiyat.

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Karşılaştırmalı edebiyat bilimi ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olacak; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinecek, Karşılaştırmalı edebiyat, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarına, birden fazla yabancı dile vakıf,  mesleki ve etik sorumluluk sahibi olacak, Türk ve dünya edebiyatlarına ait edebi eserlerin karşılaştırmalı olarak inceleyebilecek, farklı uluslara ait edebi metinlerin incelenmesi ve bu metinlerden hareketle farklı kültürlerin tanınması ve kültürlerarasılık kavramının işlenmesi alanında bilgi ve deneyim sahibi olacaktır.

Mezuniyet şartları: Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Edebiyat Tezli Yüksek Lisans Programı; Güz döneminde 1 zorunlu 4 seçmeli 15 kredilik 5 ders, Bahar döneminde 1 zorunlu, 1 seminer dersi ve 3 seçmeli 12 kredilik 5 ders toplam 27 kredi / 60 AKTS’lik ders ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Derslerin başarı notu en az CC ve akademik başarı notu 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Program sonunda tez çalışmasının başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Mezun olan öğrencilerimiz kendi Anabilim Dalımızda doktora eğitimine devam etmelerinin yanı sıra, Selçuk, Aksaray ve Dicle Üniversitelerinde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Başta TRT olmak üzere çeşitli televizyon kanallarında ve çeşitli yayınevlerinde editör olarak yirmiden fazla mezunumuz çalışmaktadır.  Mezunlarımız, ulusal ve uluslararası çalışan otel zincirleri, havayollu şirketleri, ulusal ve uluslararası alanda ithalat ve ihracat yapan şirketlerde görev yapmaktadır. Halen MEB’e bağlı kurumlarda yabancı dil ve sözleşmeli sınıf öğretmeni olarak çok sayıda mezunumuz çalışmaktadır. Bölümümüz bünyesinde yer alan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yan Alan Programına devam etmiş birçok mezunumuz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokullarında uzman olarak görev yapmaktadır.

Karşılaştırmalı Edebiyat lisansüstü programlarına başvurular ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı web sayfasını ziyaret ediniz.